Crowleyho tarot - Velká arkána

 Crowley - 14 - umeni  
14 - Umění
 
PRINCIP INTEGRACE, SYNTÉZY, SYNERGIE
 
Symbol Umění / Umírněnost je univerzálním principem spojování, slučování a kombinace. Abychom se stali mistry svého pravého „já“, je nutné uvést do rovnováhy všechny paradoxy a protiklady v našem nitru. Každý symbol na této kartě představuje spojení protikladů, které společně vytváří něco nového. Synergie je spojení dvou nebo více složek, které vytvoří entitu vyšší hodnoty, než byla celková hodnota jednotlivých složek stojících samostatně. 

Umění / Umírněnost nás vede k tomu, abychom přijali všechny svoje protiklady, protože jen tak se můžeme stát ještě více sami sebou. Oheň a voda se slučují, aby vytvořili páru. Lev, který tady zastupuje astrologické znamení Lva, je ztělesněním stejné metafory. Toto ohnivé znamení se napájí z kotle společně s orlem nebo ptákem fénixem, který je symbolem vodního znamení Štíra. Společně vdechují z kotle vzduch prosycený parou, symbolizující životní sílu. Na kotli je umístěno další znamení sjednocených protikladů. Je jím pták a lebka představující propojenost života a smrti, tedy nejrozšířenější zkušenost lidstva. Velký sluneční kotouč na pozadí karty se spojuje se svým protipólem, dvěma měsíčními srpky, ze kterých na obou stranách v horní části karty vycházejí rotující hvězdy.

Tento symbol je spojen se znamením Střelce, což znázorňuje šíp, který prochází středem ústřední postavy. Střelec nám připomíná, že naši nejhlubší podstatu nejlépe odhalují naše vize a sny. Jejich prostřednictvím také můžeme ve svém nitru vyřešit všechny konflikty, plynoucí z nepřijetí svých vnitřních protikladných stránek. Musíme láskyplné přijmout světlá i tmavá místa své osobnosti, abychom mohli plně vyjádřit svou pravou podstatu. To naznačují tmavá a světlá ruka a tváře, které, když se spojí, dávají vzniknout vyrovnané a umírněné Bytosti.


Umění/ Umírněnost jako životní symbol

Jestliže číslice vašeho data narození dávají po sečtení číslo 14, pak je vaším životním symbolem osobnosti Umění / Umírněnost, který charakterizuje váš projev v okolním světě. Jednou z vašich přirozeností je propojovat vzájemné protiklady a paradoxy, abyste vytvořili významnější celek. Chápete, že jakékoli umění v sobě nese syntézu mnoha protikladných složek, které jakmile se umně spojí, vytvoří symetrii a rovnováhu. Máte velmi hluboký vhled do skrytých struktur věcí a vidíte možnosti a kombinace, které by jiným nikdy nepřišly na mysl. Ve vašem nitru je alchymista, který si je vědom toho, že výsledný účinek dvou nebo více spojených složek je vždy mocnější, než v případě osamocenosti jediné složky. Volíte vždycky proces spojování a kombinace protikladů a hledáte nejideálnější řešení. Nikdy se nespokojíte s obecně danou perspektivou nebo konstatováním, že jde o protiklady, které jsou nesmiřitelné. Mále nadání uvést do rovnováhy i situace, u kterých se to jeví jako zcela nemožné.

Osoby narozené ve znamení Střelce (21. listopadu - 21. prosince) jsou zrcadly vašich snů a vizí, které čekají na to, až budou uskutečněny. Nebo je pro vás měsíc ve Střelci plný inspirace a nejvíce během něj využíváte své schopnosti integrovat celky různé povahy.

Tento symbol bude vaším růstovým symbolem, pokud číslice dne a měsíce vašeho narození dají po sečtení s číslicemi letošního roku čtrnáctku. V tomto roce pro vás bude důležité slučovat zdánlivé protiklady a paradoxy ve svém životě. Budete mít pocit, že všechno zapadá na své místo a začíná konečně fungovat.


Umění / Umírněnost jako růstový symbol

Během let ve znamení Umění / Umírněnost vás budou přitahovat formy umění, ke kterým jste před tím neměli vztah a ani se vám nedoslalo možnosti se jejich prostřednictvím projevit. Je to v každém případě rok, kdy se kvality jako krása, rovnováha a potřeba hledal ideální řešení budou ve vašem životě domáhat větší pozornosti.

Tento rok je také nejvhodnější k vyřešení starých sporů s osobami ve Střelci. Stejně tak je možné, že pro vás může být měsíc Střelce nejideálnějším obdobím pro realizaci vašich snů a vizí.

Umění/ Umírněnost jako vizuální afírmace a meditativní symbol

Symbol Umění / Umírněnost je nejlepším symbolem k podpoření procesu slučování a propojování protikladů ve vašem životě. Pokud chcete sloučit dva nebo více důležitých sporných bodů, pak tento archetyp posílí váš vnitřní princip synergie, kdy dvě nebo více složek vytvoří entitu větší hodnoty, než byla celková hodnota jednotlivých složek stojících samostatně. Když si při meditaci budete symbol Umění / Umírněnost vybavovat před očima, pak pocítíte, že začínáte prožívat život jako formu umění, které je vyvážené a v souladu se vším, co do něj vstupuje.

Afir mace při meditaci nad kartou Umění/ Umírněnost
Jsem tvořivou a celistvou bytostí.
Má magnetická stránka je stejně silná jako dynamická.
Ve stavech rovnováhy a celistvosti nejlépe projevuji své pravé já.
Naplňuje mě harmonie, neboť láskyplně přijímám své světlé i tmavé stránky.

 

Umění/ Umírněnost jako vaše zrcadlo

Kdykoli si vytáhnete kartu Umění / Umírněnost a nebo pokud vás neustále přitahuje, znamená to, že během příštích čtrnácti týdnů nebo měsíců nastane vhodná doba k tomu, abyste využili dvou nebo více svých schopností najednou a jejich pomocí něco vytvořili, zároveň také k tomu, abyste se pokusili sloučit zjevné protiklady ve svém osobním i profesionálním životě. Budete chtít, aby váš život byl více naplněn krásou a uměním.

Může se vám podařit uskutečnit své vize a sny, ať jsou jakékoli, a to v období příštích čtrnácti týdnů či měsíců. Touž bude záležet na vašem odhodlání a touze je realizovat.

Symboly, které jsou aspekty karty Umění/ Umírněnost

Buď v měsíci Střelce nebo díky zrozencům ve Střelci zjistíte, že jste schopni spojit dva nebo více celků, aby vytvořili ještě významnější celek. Jedná se i o vhodné období k rozřešení neuzavřených záležitostí s osobami narozenými ve Střelci.

Symbol Umění / Umírněnost XIV je vnějším projevem karty Velekněze V (Umění má číslo 14, které dává v součtu číslo pět, tedy Velekněze). Schopnost přijmout obě své tváře a vytvořit z nich harmonický celek (Umění / Umírněnost) je výsledkem naslouchání svému vnitřnímu hlasu, který je naším učitelem, a neochvějné víry, která přichází z hloubi našeho nitra (Velekněz). Cestou učení sebe samých a ostatních poznáváme v úzkém i širším rodinném kruhu (Velekněz) to, co je třeba v našem životě uvést do souladu a kde bychom měli navodit rovnováhu (Umění / Umírněnost). Vnitřní harmonie zavládne tehdy, pokud se postavíme strachu z porážky a překonáme ho (5 mečů; Porážka). Tentýž stav harmonie pocítíme, i když se spojíme se svou nejniternější podstatou. Ta nám pomůže překonat stavy zklamání (5 pohárů; Zklamání), úzkosti a frustrace (5 holí; Spor) i obav (5 disků; Soužení), a opět zavládne vnitřní mír. Když přijmeme své slabosti stejně jako talenty (Umění/Umír- něnost), budeme tím inspirovat ostatní. Podpoříme je v tom, aby se také oni postavili svým výzvám z nejhlubšího nitra své Bytosti (Velekněz) (podrobnější informace viz konstelace Velekněz v kapitole VI).

Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem osobnosti Umění / Umírněnost

Talenty:   

Velekněz V   (duchovní víra)  
Umění / Umírněnost XIV (spojování, slučování)


Výzvy:

5 mečů (Porážka; strach z porážky)
5 pohárů (Zklamání)
5 holí (Spor; úzkost; frustrace)
5 disků (Soužení; obava)