Crowleyho tarot - Velká arkána

 Crowley - 15 - dabel  
15 - Ďábel
 
PRINCIP SMYSLU PRO HUMOR, KTERÝ SI ZACHOVÁVÁME I VE CHVÍLÍCH TRÁPENÍ
 
Ďábel představuje univerzální princip smyslu pro humor ve spojení s vnitřní rovnováhou. Tato karta jako jediná v celém souboru v sobě zahrnuje změnu a transformaci, která už proběhla. V řecké mytologii byl ztělesněním tohoto symbolu Pan, napůl člověk, napůl kozel, bůh spojovaný s veselím a smyslností. V egyptské mytologii mu odpovídá Re, bůh slunce, symbol životní síly a energie. Středověk se od podobných kultů odvrátil a stvořil archetyp ďábla. 

Tak se najednou obraz symbolu Pana (kozel) změnil v té době na obraz ďábla. Je zajímavé, že ďábel se řekne v angličtině „devil", což čteno pozpátku „lived” znamená prožitý. Během středověku byly považovány radovánky spojené s kultem boha Pana za přílišné oddávání se požitkům. Aby je bylo možno vymýtit, musely být označeny za ďábelské a nepřípustné, a tak přišel čas nových systémů víry, které v té době začaly vznikat.

Archetyp Ďábla / Pana ztělesňuje potřebu postavil se svým problémům s houževnatostí astrologického znamení Kozoroha (kozel) a nebo s humorem Pana, případně Bakchose z řecké mytologie. Své posedlosti (pavučiny po stranách karty) můžeme skutečně překonat svou vnitřní stabilitou, která je vlastní Kozorohu, a veselou náladou boha Pana (usmívající se kozel). Tato karta nám připomíná, že pokud bereme své potíže a problémy příliš vážně, polapí nás a zbaví nás rovnováhy. Symbol Ďábel/Pan znázorňuje potřebu udržet si veselost a neochvějný klid i ve chvílích, kdy se snažíme čelit svým skutečným nebo jen vykonstruovaným problémům (pavučiny či závoje), abychom neztratili rovnováhu.

Kozoroh je ochoten postavit se tváří v tvář sporným záležitostem ve svém nitru (kozlovo třetí oko) i vnějším potížím (obě jeho oči jsou dokořán otevřené a dívají se přímo před sebe). Egyptskou holí vize a intuice, na jejímž vrcholku je Horovo oko, se můžeme chránit před očekáváními druhých, kteří by nám chtěli vnutit svou představu o tom, co bychom měli dělat a co ne (postavy v koulích v dolní části karty). Tyto čtyři mužské a čtyři ženské postavy znázorňují potřebu využívat svých magnetických neboli receptivních schopností (odpovídají ženským postavám) stejně jako dynamické energie, která uvádí věci do pohybu (mužské postavy).

Tvořivá síla je schopnost udržovat v rovnováze magnetickou a dynamickou energii, které jsou součástí naší podstaty.

Tento symbol také zastupuje princip smyslnosti a sexuality neboli zákon přitažlivosti a souznění. Falus a varlata představují potenciál tvořivé síly, která je skrytá uvnitř každého z nás a chce být radostně a otevřeně vyjádřena. V životě bychom měli následovat to, co nás přitahuje, nebo to, co nás na duchovní či profesionální úrovni inspiruje.

Saturn, planeta s dvojitým prstencem, vládne znamení Kozoroha. Saturnovy prstence jsou znázorněny v horní části karty. Saturn je planeta spojovaná nejvíce s rovnováhou, disciplínou a pozvolným pokrokem. Kozoroh je astrologické znamení, kterému je přiřazovaná houževnatost, výkonnost a dosažení cíle. Je v našich silách vydat se na cestu, která nás láká, postupoval po ní disciplinovaně a s veselou myslí, abychom nakonec uskutečnili své tvořivé vize a dosáhli tak hmatatelného výsledku.

 

Ďábel / Pan jako životní symbol

Pokud Číslice vašeho narození dávají po sečtení číslo 15, pak je karta Ďábel / Pan vaším životním symbolem osobnosti neboli symbolem vašeho projevu ve vnějším světě. Je pro vás důležité udržet si za každých okolností smysl pro humor. Hodně pro vás také znamená vaše výkonnost. Jste praktičtí, a přesto si umíte dopřát radost. Ostatní se rádi zdržují ve vaší blízkosti nejen pro vaši zemitost a vaše kouzlo, ale přitahuje je i váš smysl pro humor, kterým umíte okořenit každou praktickou činnost.

Fascinují vás osoby narozené ve znamení Kozoroha (21. prosince - 21. ledna), protože jsou zrcadlem vašich schopností dosáhnout vytčeného cíle a s půvabem se zhostit několika zodpovědných úkolů najednou. Během měsíce v Kozorohu jste ochotni přijmout své problémy s veselou myslí a vnitřním klidem. Stejně tak jste schopni pomoci ostatním s jejich potížemi.

Vysoce si ceníte toho, že jste schopni zůstat otevření a vnímaví vůči neotřelým způsobům řešení, která se nabízejí, když se ocitnete tváří v tvář své životní výzvě. Svá konečná rozhodnutí uskutečňujete prostřednictvím své dynamické a asertivní energie. Při hledání správné cesty se obracíte o radu do svého nitra (kozlovo třetí oko) a jste ochotni přijímat věci tak, jak jsou, bez toho, abyste si je přikrášlovali (kozlovy dokořán otevřené oči).

Ďábel / Pan jako symbol růstu

Ďábel / Pan je vaším symbolem růstu, pokud číslice vašeho dne a měsíce narození dávají po sečtení s číslicemi letošního roku číslo 15. Je to nejvhodnější období k rozřešení starých záležitostí s osobami narozenými ve znamení Kozoroha (21. prosince - 21. ledna). Případně je to výzva, abyste se v měsíci Kozoroha svým osobním a profesním problémům postavili s humorem a vnitřní rovnováhou.

V tomto roce je vaším hlavním úkolem udržet si smysl pro humor na všech úrovních života. Vaše tvořivá energie přímo zaplane ohromnou silou. Budou vás najednou přitahovat tvořiví lidé nebo události a projekty plné inspirace, kde najde vaše tvořivost uplatnění.

Roky pod symbolem Ďábel / Pan vám poskytnou prostor, abyste se více sžili se svým tělem a smyslností. Potkáte někoho, kdo vás bude silně přitahovat, a otevřou se vám nové aspekty sexuality, o kterých jste zatím neměli tušení. V tomto roce objevíte sexualitu jako hru a možnost tvůrčího vyjádření. Je možné, že se rozloučíte se svými starými představami o sexualitě.

 

Ďábel / Pan jako vizuální afírmace a meditativní symbol

Ďábel / Pan posiluje schopnost spojit vnitřní rovnováhu s humorem a dovolit, aby obě kvality pronikly do všech aspektů života. Pokud se chcete na své problémy podíval z humorné stránky a z pozice osobní síly, pak archetyp Ďábel / Pan tento proces podporuje. Meditace nebo vizualizace tohoto archetypu vám pomůže procházel náročnými situacemi tak, abyste neztratili rovnováhu. Pokud berete všechno příliš vážně, tento symbol vám připomene, že kdesi v nitru dřímá vaše schopnost dělat si legraci nejen ze sebe, ale i z procesu změny, kterým procházíte.

 

Afírmace při meditaci nad kartou Ďábel / Pan

I v problematických chvílích si udržím smysl pro humor. 
Mám radost ze své smyslnosti.
Jsem vitální, praktickou bytostí, plnou radosti.
Ať už jsou mé problémy skutečné nebo smyšlené, vypořádám se s nimi v klidu a s veselou mysli.

 

Ďábel / Pan jako vaše zrcadlo

Pokud si tuto kartu vytáhnete a nebo pokud se k ní cítíte neustále přitahováni, pak to znamená, že jste se právě postavili svým problémům s humorem a vnitřní rovnováhou. Možná, že vás Čeká řešení starých záležitostí s osobami narozenými v Kozorohu, kterého se však zhostíte s šarmem a humorem; rozhodně nebudete ochotni brát věci lak vážně, aby vás vyhodily ze sedla. Měsíc Kozoroha pro vás může být obdobím zkoušky, zda si umíte udržet smysl pro humor na všech úrovních svého života.

Během příštích patnácti týdnů nebo měsíců vás možná budou přitahovat tvořiví lidé, tvůrčí projekty a inspirující události. Měli byste následovat své sny a důvěřovat tomu, co vás přitahuje.

Symboly, které jsou aspekty karty Ďábel / Pan

Symbol Ďábel / Pan XV je ztělesněním energie archetypu Zamilovaných ve vnějším světě. (Ďábel / Pan má číslo 15, které v součtu dává číslo 6, což jsou Zamilovaní). Hodně našich skutečných i smyšlených problémů se objevuje v našich osobních a profesionálních vztazích (Zamilovaní). Symbol Ďábel / Pan předznamenává, že se těmto potížím postavíme tvůrčím a konstruktivním způsobem. Když si udržíme smysl pro humor, není vůbec těžké zajistit ve vztazích rovnováhu. Klid ztrácí člověk v případě, že k věcem přistupuje příliš vážně. Pokud se umíme zasmát něčemu, co nám kdysi působilo bolest, vyjadřujeme nejpodstatnější rys archetypu Ďábel / Pan. Je totiž výkřikem radosti a odhodláním následovat to, co nás inspiruje a pozvedá.

Vztahy, do kterých vstupujeme ve vnějším světě (Zamilovaní VI), zrcadlí vždy vzorce našeho vnitřního vztahu k různým stránkám našeho ,Já‘, ať už jsme si toho vědomi nebo ne. Vztah, který máme sami k sobě, i vztahy s ostatními zůstanou v rovnováze a budou úspěšné (6 disků; Úspěch), pokud na mentální úrovni zůstaneme objektivní (6 mečů; Věda), na citové úrovni hraví (6 pohárů; Rozkoš), a na duchovní úrovni otevření společným vítězstvím (6 holí; Vítězství). Symbol Ďábel /Pan nám připomíná, že naše vztahy (Zamilovaní) jsou hlubokým zdrojem poznání a nedocenitelným učitelem, který nám pomáhá objevit naše talenty a výzvy, které se odehrávají v nitru i navenek (podrobnější informace viz konstelace Zamilovaní v kapitole VI).

 

Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem osobnosti Ďábel/Pan

Talenty:   

Ďábel / Pan XV (veselost; stabilita)   
Zamilovaní VI (umění vztahů)
6 mečů (Věda; objektivní mysl)
6 pohárů (Rozkoš; potěšení)
6 holí (Vítězství)
6 disků (Úspěch)

 

Výzvy:

Ďábel / Pan XV (podléhání děsům; přílišná vážnost)