Crowleyho tarot - Velká arkána

 Crowley - 16 - vez  
16 - Věž
 
PRINCIP POPŘENÍ STARÝCH STRUKTUR A JEJICH NAHRAZENI STRUKTURAMI NOVÝMI
 
Věž je symbolem univerzálního principu uzdravování, nahrazování starého novým a symbolem obnovy. Protože tato karta vypadá tak násilnicky, často jí byl přiřazován nepatřičný výklad. Věž je symbolem proměny a probuzení, které je nutné ke zbourání všeho, co je v našem nitru umělé, falešné anebo si klade ke své existenci podmínky. Orientální symbol draka šlehajícího oheň znázorňuje duchovní oheň nebo životní sílu, která nás nutí zbortit staré struktury naší osobnosti a místo nich postavit nové (Věž). 

Jinak by to, co se v nás nově zrodilo, nemohlo být vyjádřeno. Všechno, co v nás zestárlo a neodpovídá již naší vnitřní skutečnosti, je spáleno a vymýceno (Věž). Čtyři postavy, padající z bortící se věže, představují staré mentální, citové, duchovní a fyzické vzorce našeho chování a myšlení, které pozbyly platnosti a již nejsou součástí naší opravdové podstaty.

Oko Hora, otevřené a zářící oko v horní části karty, je egyptským symbolem boha vnímání. Ilustruje stav probuzení a pochopení naší hluboké a pravé podstaty. Jakmile se začneme probouzet, musíme navázat spojení se svou vyšší Bytostí, kterou představuje drak chrlící oheň. Vyvoláme tím proces, který popírá a boří všechny staré, nepřirozené a přežité struktury našeho „já“, aby mohl uzdravovat a pomáhat na svět tomu, co je jeho pravým vyjádřením. Egyptský had se svatozáří nám připomíná, že toto obrození, kdy se rozšiřuje naše vědomí a my odhazujeme zastaralé části svého ,já“, se podobá procesu, ve kterém had svléká svou starou kůži.

Holubice s olivovou snítkou je symbolem vnitřního míru, který se v nás rozhostí, jakmile se vrátíme ke své pravé podstatě. V době probíhajících vnitřních i vnějších změn je nutné mít na paměti tato slova: „Buďte k sobě jemní.“

 

Vež jako životní symbol

Pro ty z vás, jejichž číslice v datu narození dávají po sečtení číslo 16 nebo 7, je Věž životním symbolem vaší osobnosti, tedy symbolem vyjádření vašeho nitra ve vnějším světě. Máte přirozenou schopnost uzdravovat, nahrazovat vše zastaralé novým a pomáhat na svět novým myšlenkám a novým aspektům v osobnostech lidí. Nečiní vám potíže podílet se třeba na renovaci budov či na analýze chodu různých organizací. Umíte ihned odhalit, co má sílu přežít a co ne. Přitahuje vás proces, ve kterém můžete uzdravovat tělo člověka, spravovat nefunkční věci, korigovat běh situací. Tím pomáháte završení procesu proměny, aby mohla být znovu nastolena rovnováha a krása. Zavládne tak opět harmonie vnitřní struktury určitého celku a jeho vnitřní energie bude pravdivě vyjádřena ve vnějším světě. Věříte Prigoginovu principu, který říká: jakmile jednou organismus zakusí chaos a porušení řádu za účelem zničení sebe sama, vždycky přeorganizuje své vnitřní struktury do mnohem vyvinutějších a pokročilejších forem.

Všemu, co vidíte, se snažíte vnuknout formu. Uvnitř jste rození architekti a návrháři. Neustále přicházíte s novými nápady a myšlenkami. Když jste mezi lidmi, okamžitě vycítíte, kdo má porušenou vnitřní rovnováhu a kdo je naopak vnitřně usebraný.

V některých údobích svého života se budete zajímat o léčitelství. Také pobyt v přírodě vám bude pomocníkem při navazování kontaktu se svou nejhlubší podstatou.

 

Vež jako symbol růstu

Věž je vaším symbolem růstu, pokud číslice dne a měsíce vašeho narození dávají po sečtení s číslicemi letošního roku číslo 16. Je to nejvhodnější období ke koupi a renovaci starých budov a aut, nebo k oprášení starých tvůrčích myšlenek a projektů. Je možné, že v tomto roce prožijete mystický zážitek, který vám odhalí vaši nejhlubší podstatu. Bude vás to inspirovat k tomu, abyste se pomocí diety, cvičení nebo meditace dali do pořádku, aby váš vnější svět byl v souladu s tím, jak se cítíte uvnitř. Ve svém okolí se budete pokoušet zbavit všeho, co je umělé, zastaralé nebo nepravé. Necháte za sebou věci, lidi, situace, abyste mohli nastolit to, co je ve vás pravdivé. Už vás netěší pocit rozdvojenosti z toho, že navenek se tváříte, že je váš život plný, ale uvnitř trpíte prázdnotou a nebo naopak. V tomto roce jste odhodláni prožít jednotu vnitřního a vnějšího naplnění.

 

Věž jako vizuální afirmace a meditativní symbol

Věž je nejvhodnějším symbolem k podpoření jakéhokoli procesu spojeného s uzdravováním, obnovou a navracením sil. Pokud se rozhodnete zbourat ve svém životě všechny struktury, které neexistují samy o sobě, ale jsou podmíněné, nebo ty, které už pozbyly smyslu, pak vám Věž pomůže v nahrazování starých forem novými, aby mohlo vyniknout vše, co je ve vašem životě opravdové. Cestou vizualizace a meditace se symbolem Věže před očima podpoříte své schopnosti uzdravovat a nahrazovat všechno staré novým.

 

 Afirmace při meditaci nad kartou Věž

Cítím odhodlání uskutečnit svou pravou podstatu.
Moje tělo je chrámem mého ducha.
Mám schopnost uzdravovat sebe sama a obnovovat svou sílu.
Nelpím na svých představách o sobě.
Nejsem uvnitř svého těla; mé tělo je uvnitř mě.

 

Věž jako vaše zrcadlo

Když si tento symbol vytáhnete nebo vás pořád přitahuje, znamená to, že se budete během příštích šestnácti týdnů nebo měsíců snažit přeorganizovat některé oblasti svého života, osobního i profesionálního. Je možné, že se rozhodnete podstoupit ozdravný proces a vrátit se do formy pomocí diety, cvičení, procházek v přírodě a vnitřní práce na sobě samých. V každém případě je to období, kdy jste rozhodnuti zbavit se ve svém životě všeho, co vnímáte jako falešné, umělé a neužitečné. Budete pociťovat potřebu zjednodušit svůj život a přerovnat jej tak, aby jeho vnitřní i vnější podoba byly v souladu. Cestou vrcholné zkušenosti nebo vnitřního probuzení najednou pochopíte, kdo jste a co v životě chcete, bez ohledu na to, odkud jste vzešli. Toto období je ve znamení snahy uvést v soulad vnitřní i vnější světy.

 

Symboly, které jsou aspekty Věže

Věž je vnějším projevem vnitřní energie Vozu, která je součástí našeho nitra (Věž má číslo 16, které po sečtení číslic dává 7, číslo Vozu). Vnější proces změny (Věž XVI) motivuje a spouští vnitřní změny (Vůz VII). Během procesu, kdy je staré nahrazováno novým, si musíme stát za tím, čeho si vážíme (7 holí; Odvaha), což nám umožní překonat bloky, které zabraňují procesu vnitřních změn nebo ho zpožďují (7 pohárů. Zkaženost; 7 mečů. Marnost, prázdnota; 7 disků. Neúspěch, strach z prohry nebo úspěchu). Až budeme hluboce odhodláni se změnit (Vůz), naše proměna a obrození se dostaví (Věž) (podrobnější informace viz konstelace Vůz v kapitole VI).

Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem osobnosti Vež

Talenty:

Vůz VII (změna)
Věž XVI (obnova)
7 holí (odvaha)
 

Výzvy:

7 mečů (Marnost; prázdnota)
7 pohárů (Zkaženost)
7 disků (Neúspěch; strach z porážky nebo úspěchu)