Crowleyho tarot - Velká arkána

 Crowley - 17 - hvezda  
17 - Hvězda
 
PRINCIP SOBĚSTAČNOSTI A TALENTU, KTERÉHO SI OKOLÍ VÁŽÍ
 
Hvězda je univerzálním principem sebeúcty a sebedůvěry. Jde o stav vyzařované důvěry, který není ani podceňováním ani přeceňováním. Schopnost vnímat své nitro a důvěřovat mu symbolizuje postava vzhlížející ke hvězdě v poháru, jež jí ukazuje směr. Anglické slovo confidence má několik významů, například důvěra, smělost, drzost, přesvědčení a důvěrné sdělení. Pochází ze základu slova to confide - svěřit se, sdělit, ale také důvěřovat. Důvěra znamená schopnost svěřit se a věřit si. 

Taková hluboká důvěra v sebe sama nám dovoluje vyjadřovat svou pravou osobnost. Když máme důvěru ve své vnitřní vedení, vnímáme věci v jasnějším světle (mnohočetné krystaly) a při vyjadřování svých citů jsme bez zábran jako proudící voda. V hlavních náboženských směrech představuje symbol hvězdy světlo, které nás vede, tak jako betlémská hvězda a hvězda Davidova. V astrologii je Hvězda spojována s Vodnářem, rozlévačem vody, tedy symbolem novátorské a tvořivé mysli. Dvě sedmicípé hvězdy rotující směrem k zemi jsou ztělesněným vyzařováním důvěry ve své vnitřní světlo či světelnou podstatu, jež je připravena naším prostřednictvím uskutečnit na zemi tvořivé myšlenky, které z ní vzešly. Princip tohoto archetypu vystihl nejlépe filozof Heidegger: „Člověk není ani věc, ani proces, ale průzor, kterým se projevuje Absolutno.“ Symbol Hvězdy nám připomíná, že každý z nás jsme takovým řečištěm pro světlo nebo branou, skrze kterou se Absolutno projevuje. Po straně jsou zobrazeny květiny, motýli nebo můry, které jsou symboly otevření a rozvití (květy) a transformace (motýli).

Cestou sebeúcty, která má tři složky (lásku k sobě samému, sebedůvěru a hrdost), se můžeme rozvinout jako květy a vyrůst do krásy (motýli).

 

Hvězda jako životní symbol

Hvězda je vaším životním symbolem osobnosti neboli symbolem vašeho projevu ve vnějším světě tehdy, pokud číslice vašeho narození dávají po sečtení číslo 17 nebo 8. Lidé vás vnímají jako bytost vyzařující přirozenost a sebedůvěru. Máte kouzlo a magnetismus, kterým přitahujete lidi i příležitosti. Symbol Hvězdy je často spojen se slávou a uznáním, a v různých údobích života vás čeká uznání za skutky, kterými jste nějak prospěli druhým.

Máte přirozenou schopnost pomáhat ostatním při řešení otázek sebeúcty. Instinktivně cítíte, že jak arogance, tak stavění se do pozadí jsou signály nízké sebeúcty. Umíte druhé podpořit v tom, aby důvěřovali svému vnitřnímu vedení a intuici. Prací na sobě můžete tuto důvěru i schopnost beze strachu se svěřit, vybudovat. Jste si vědomi toho, že arogance ani sebeodsuzování nemohou existovat v přítomnosti lásky k sobě samému, sebedůvěry a sebeúcty.

Osoby narozené ve Vodnáři (21. ledna - 21. února) jsou zrcadly vašich novátorských schopností a tvořivého průkopnického ducha. Jste od přírody vizionářem (krystaly), který důvěřuje své intuici (hvězda v poháru) a svým pocitům (voda vytékající z pohárů). Vaše mysl je plná inspirace a nových myšlenek - a tím se podobá Vodnáři (dvě rotující hvězdy) - a je prostoupena pevným odhodláním tyto myšlenky na zemi uskutečňovat (planeta v pozadí).

 

Hvězda jako symbol růstu

Hvězda je vaším symbolem růstu, pokud číslice dne a měsíce vašeho narození dávají v součtu s číslicemi letošního roku číslo 17. Nastal pro vás rok nejvhodnější pro vyřešení některých záležitostí s osobami narozenými ve znamení Vodnáře (21. ledna - 21. února). Nebo přišla doba, kdy začnete se zrozenci ve Vodnáři společně pracovat na novém projektu. Měsíc Vodnáře by mohl být výborným obdobím pro započetí práce na novém projektu.

Hvězda jako vizuální afirmace a meditativní symbol

Během tohoto roku se vám dostane uznání za to, co jste vykonali a čím jste přispěli k všeobecnému dobru. V tomto období nebudete mít potíže s hladinou své sebeúcty, a dokonce vás bude obklopovat větší důvěra v sebe sama než jindy. Nebudete se už potřebovat nad druhé povyšovat ani ponižovat sebe či ostatní.

Hvězda je symbol vhodný k udržení a prohloubení sebeúcty. Pokud si chcete zvýšit úroveň sebeúcty v kterékoli oblasti svého života, pak je Hvězda archetypem, který posílí vaši přirozenou důvěru a zbaví vás vnitřní nejistoty. Při meditaci nad tímto symbolem, nebo při jeho vědomé vizualizaci, si můžete udržet a prohloubit důvěru v sebe sama.

Pokud chcete vnést do svých myšlenek originalitu a novátorského ducha, symbol Hvězdy vám v tomto procesu napomůže.

Afirmace při meditaci nad kartou Hvězda

Jsem nepatrnou hvězdou kráčející po obří hvězdě.
Vážím si toho, kdo jsem.
Mám dar rozpoznat, co může lidem přinést v budoucnosti užitek.
Jsem světelnou zářící bytostí.Hvězda jako vaše zrcadlo

Pokud si tuto kartu vytáhnete a nebo pokud vás neustále přitahuje, představuje vaše vyzařování, vaši hlubokou víru a sebedůvěru. Tak jako Vodnář, rozlévač vody, jste odhodláni uskutečňovat originální myšlenky, které mohou posloužil celé planetě. V období měsíce Vodnáře (21. ledna - 21. února), nebo se zrozenci tohoto znamení, začnete pracovat na nových projektech a budete při tom využívat svých vizí a zkušeností, jejichž výsledky budou sloužit nejen vám, ale i ostatním.

Během příštích sedmnácti týdnů nebo měsíců budete pociťovat, že se zvedá úroveň vaší sebeúcty do té míry, že budete moci ostatním pomáhat sebeúctu získat. Během tohoto období se vám dostane uznání za projekty, služby nebo jiné pozoruhodné výsledky.

 

Symboly, které jsou aspekty Hvězdy

Hvězda (XVII) je vnějším vyjádřením vnitřní rovnováhy a jasnosti (Vyrovnání/Spravedlnost VIII). Sebeúcta a vnitřní vyzařování se projeví, pokud jsme spontánní, plní životní energie a přirozenosti (Hvězda). Naše sebeúcta je barometrem naší vnitřní rovnováhy (symbol Vyrovnání / Spravedlnost). Naši rovnováhu a sebeúctu mohou narušit dvě věci: nerespektování svých možností a kompenzační návyky (8 pohárů; Netečnost) a pochybování o sobě samých (8 mečů; Vměšování). Dvě kvality naši rovnováhu a sebeúctu navracejí: rychlá, ale smysluplná reakce a přímá komunikace (8 holí; Rychlost) a moudrý, tedy rozvážný postup (8 disků; Prozíravost). Jakmile se přizpůsobíme vnitřnímu stavu průzračné jednoduchosti (Vyrovnání / Spravedlnost), budeme schopni plně vyjádřit svou podstatu (Hvězda).


Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem osobnosti Hvězda

Talenty:

Vyrovnání / Spravedlnost VIII (vyrovnanost; jasnost)
Hvězda XVII (dúvěra; sebeúcta)
8 holí (Rychlost a bystrost; přímost)
8 disků (Prozíravost; moudrost)

 

Výzvy:

 8 mečů (Vměšování; pochyby)
8 pohárů (Netečnost; přílišné vydávání sebe sama a kompenzační návyky)