Crowleyho tarot - Velká arkána

 Crowley - 18 - mesic  
18 - Měsíc
 
PRINCIP VOLBY, ROZHODNUTI MEZI CESTOU VNITRNÍ OPRAVDOVOSTI A CESTOU VŠEMI PŘIJÍMANÉ SPORÁDANOSTI A SVĚDOMITOSTI
 
Měsíc je univerzálním principem volby, která je založená na vnitřní opravdovosti. Tomuto symbolu se také často říká karta karmy, slovo karma znamená „práce, která musí být udělána“. Každý den nás čeká rozhodnutí, zda se postavíme na stranu svého pravdivého já, a nebo za naši falešnou masku ve hře na svědomité. Každý den u této brány stojíme a rozhodujeme se, jestli opustíme staré známé světy a projdeme branou, abychom mohli objevovat světy nové.

Brána také představuje proces volby, ve kterém se rozhodujeme mezi naší opravdovostí a hranou svědomitostí. Volba má tři funkce, které nám umožňují: 1) vytvářet nové skutečnosti, 2) držet se přítomné skutečnosti nebo 3) pustit se, a tím se osvobodit od skutečností, které nám už nemají co nabídnout.

Bránu hlídá zdvojený král Re ze starověkého Egypta, bůh Slunce, který chrání naši životní sílu a energii, když procházíme proměnou a žádáme zpět své pravé ,já“. Šakalové, kteří jsou symbolem egyptského božstva Anubise, tu stojí na znamení toho, že se musíme vzdát všeho starého, abychom mohli branou vůbec projít a mohli na opačné straně získat nové zkušenosti. Navíc je tu posvátný egyptský brouk skarabeus, zosobňující boha slunce Cheprera, který měl mnoho dalších podob. Skarabeus symbolizuje „toho, jenž vzniká“. Skarabeus před sebou večer valí kuličku slunce na cestě na onen svět a za úsvitu přecházeje přes horizont už před sebou valí kuličku trusu. Pro Egypťany byl skarabeus ztělesněním vycházejícího slunce a symbolizoval nový život a ideu věčného života.

Měsíc je astrologickým představitelem vodního znamení Ryb. Dvě ryby, které obyčejně toto znamení znázorňují, vystřídal v tomto případě zdvojený bůh Anubis uctívaný v podobě černého šakala. Ten stojí u brány na stráži a symbolizuje odhodlání jít cestou svého vývoje a transformace (kvalita přiřazovaná znamení Ryb).

Měsíc je také univerzálním ženským principem. Jeho magnetické síly, které ovlivňují vody na povrchu země, nám připomínají, že naše vnímavá stránka má moc se vyvíjet, rozšiřovat a nést plody, ale také plně vyjadřovat svou osobní sílu a přirozenost. V symbolu Měsíce se zrcadlí mystérium naší pravé podstaty. Fáze proměny, kterými s neúprosnou důsledností prochází, upozorňují na kvality, které jsou neodmyslitelnou součástí i našeho pravého nitra. Navracení se zpět ke svému opravdovému „Já“ od nás vyžaduje, abychom byli vnímaví vůči jeho impulsům a směřovali k podstatě, a to bez ohledu na pohlaví. Je nutné, abychom se nebáli otevřít se a být sami sebou, bez jakéhokoli snahy zasahovat do přirozeného běhu věcí a bez potřeby cenzurovat svůj projev.

Měsíc je symbolem nejvíce spojovaným s romantikou, což nám připomíná, že během romantických vzplanutí máme před očima hlavně své sny a vize. A přece jsou tyto chvíle výzvou k tomu, abychom si nic nepředstírali a byli raději sami sebou. Romantický vztah může inspirovat, ale může být také plný iluzí a klamu. Měsíc symbolizuje naši možnost zvolit si buď cestu odhalení své pravé podstaty, a nebo své pravé já popřít.

 

Měsíc jako životní symbol

Pokud číslice vašeho data narození dávají dohromady číslo 18 nebo 9, pak Měsíc představuje váš životní symbol osobnosti. Vaše osobnost oplývá velkým osobním magnetismem a je, tak jako Měsíc, často schopna vnést světlo tam, kde vládne tma. Jste romantičtí, ale přesto jste ochotni dát přednost cestě, která vás bude inspirovat a nikoliv oklamávat. V některých údobích života se proto budete muset vyrovnat buď se sebeklamem, a nebo se skutečností, že někdo klame vás. Ale vaším posláním je stát si za tím, co vnímáte jako pravdivé, abyste se mohli ve všech životních situacích dokonale poznat.

I když se bude hodně lidí domnívat, že vás znají a budou se nazývat vašimi přáteli, protože je bude přitahovat vaše kouzlo, je jenom málo těch, které byste svými přáteli nazvali vy. Vaše city jsou jako „velké jezero s klidnou hladinou“, jak to popisuje I-ťing. Protože jste hluboce citliví, je pro vás důležité, abyste v sobě nejdříve rozvinuli důvěru a pocítili oddanost, než se rozhodnete dát nahlédnout do hlubin své duše. Přitahují vás lidé narození v mčsíci Ryb (21. února - 21. března), protože jsou zrcadlem vaší citové hloubky, ochoty vyvíjet se a připravenosti podstoupit proměnu.

Máte přirozené nadání rozhodovat se, život vám často předkládá současně dvě i více možností k výběru. Obyčejně se pokusíte tyto dvě nebo více možností propojit, a nebo budete u každé z nich pečlivě zvažovat všechna pro a proti. Protože vaším neodmyslitelným talentem je vidět věci v jejich pravém světle a na základě toho zvolit správné řešení, budete možná pomáhat i ostatním s tím, aby více pronikli do říše svého pravého „já“ a rozhodli se pak pro změny, které jim umožní, aby své nově objevené světy vyjádřili.

 

Měsíc jako symbol růstu

Měsíc je vaším symbolem růstu tehdy, pokud číslice vašeho dne a měsíce narození dávají v součtu s číslicemi letošního roku číslo 18. Měsíc jako symbol růstu vás nutí, abyste se začali učit být Měsíc otevření a pátrali po nových aspektech své povahy. Během tohoto jako symbol roku budete nekompromisní vůči všem starým iluzím, klamu růstu a sebeklamu. Během roku pod symbolem Měsíce činíte rozhodnutí, která spíše podporují vaše opravdové ,já“, než aby posilovala masku, kterou nosíte, či vaši představu o sobě jako o svědomitém a řádném člověku. Konečně si uvědomíte, že se nechcete vzdát sami sebe jen proto, abyste získali něčí lásku, byli lépe přijati a nebo abyste ve svém životě jen navenek zachovávali klid, rovnováhu a harmonii, protože se to tak má. Jste ochotni být jen sami sebou bez ohledu na to, jak budou reagovat ostatní.

Tento rok se nejlépe hodí k rozřešení sporu se zrozenci v Rybách (21. února - 21. března). Je možné, že v měsíci Ryb budete muset řešit romantické záležitosti nebo budete nuceni učinil rozhodnutí, která podpoří váš tvořivý potenciál a jeho vyjádření v osobním i profesionálním životě.

Rok Měsíce je obřadem průchodu branou. Objevíte, že máte právo zvolit si v životě jakoukoli cestu, která vám pomůže stát se ještě více sami sebou.

 

Měsíc jako vizuální afirmace a meditativní symbol

Měsíc posiluje spíše vaše odhodlání být sami sebou, než to, abyste byli falešně svědomití a řádní. Pokud se rozhodnete, že už se od této chvíle nechcete vzdávat sami sebe, Měsíc vaše odhodlání podpoří. Při meditaci nebo při vizualizaci této karty bude Měsíc prohlubovat vaši vnímavost a otevřenost. Měsíc je ženským principem přítomným v každém muži i ženě, který vás učí vážit si své schopnosti být jako bambusový výhonek, tedy pevný, ale ve své pevnosti poddajný. Tento symbol vám také pomůže si uvědomit, že jste odhodláni opustit všechny staré známé světy, abyste mohli projít branou k poznání ještě hlubších úrovní sebe sama.

 

Afirmace při meditaci nad kartou Měsíc

Těší mě dělat důležitá rozhodnuti.
Na vztazích si vážím upřímnosti a poctivosti.
Přitahují mě tajemná místa v mém nitru i v nitru ostatních.
Svou volbou mohu změnit svou zkušenost.
Mám možnost plně a otevřeně vyjadřovat svou pravou podstatu jako Měsíc.

 

 

Měsíc jako zrcadlo

Pokud si tuto kartu vytáhnete a nebo vás neustále přitahuje, znamená to, že zosobňuje vaši připravenost být sami sebou na všech úrovních života. Během příštích osmnácti týdnů nebo měsíců se budete muset postavit tváří v tvář rozhodnutím, která vás přinutí odhodit staré iluze, zklamání i sebeklam, abyste se mohli znovu stát sami sebou. Toto období je nejvhodnější k tomu, abyste podnikli změny, které posílí vaši přirozenost. Nastala totiž doba, kdy je lépe své pravé ,já“ odkrýt než skrývat.

Možná zjistíte, že osoby narozené ve znamení Ryb (21. února - 21. března) jsou vašimi důležitými učiteli a mentory. Je také možné, že v měsíci Ryb budete chtít ve svém životě uskutečnit závažné změny, které budou více v souladu s vaší pravou tváří.

Také si vyjasníte, co chcete po stránce milostných vztahů. Ženské otázky nebo významné ženy ve vašem životě budou zrcadlit vaši potřebu směřovat do nitra a důvěřovat své nejčistší podstatě.

Měsíc je vnějším vyjádřením archetypní energie Poustevníka (IX). Měsíc (číslo 18) zosobňuje v pravdě odkrytou podstatu sebe sama ve vnějším světě. Směřování do nitra a snaha navrátit se k sobě samému cestou hlubokého zamyšlení, modlitby a meditace (Poustevník) navozuje opravdovost a vyjádření pravé podstaty.

 

Symboly, které jsou aspekty Měsíce

Svou pravou podstatu (Měsíc) jsme schopni odhalit poté, co jsme byli ochotni vydal se do svého nitra a znovu nalézt pravou povahu toho, kým jsme (Poustevník). Během tohoto procesu hledání se musíme postavit představám o sobě samých (9 mečů; Krutost). Jakmile jsme schopni zbavit se svého sebeklamu a sebekritiky, začneme pociťovat kvality, jejichž zdroj je v naši nejhlubší podstatě: štěstí (9 pohárů; Radost), sílu (9 holí; Síla) a naše vlastní neomezené bohatství (9 disků; Zisk). Poustevník je obrazem pravdivého „já“, které chce být odhaleno a vyjádřeno ve vnějším světě (Měsíc) (podrobnější informace viz konstelace Poustevník v kapitole VI).

 

Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem osobnosti Měsíc

Talenty:

Měsíc XVIII (obraz sebe sama)
Poustevník IX (zkoumání sebe sama)
9 pohárů (Radost; štěstí)
9 holí (Síla)
9 disků (Zisk; bohatství)

 

Výzvy:

9 mečů (Krutost; sebekrutost)