Egyptský tarot - Velká arkána
 
 egpt_02_veleknezka  

II  Velekněžka

Písmeno: Gimel

Barva: Modrá

Planeta: Měsíc

Titul: Kněžka stříbrné hvězdy

Na první pohled je to karta ryzosti, ale v širších souvislostech této představy spočívá pojem věcí skrytý. Velekněžka je schránou tajného poznání s moudrostí, mystérií, která lze objevit pouze tehdy, když je kandidát náležitě připraven. Je neposkvrněnou královnou nebes. Isis, lunární bohyně, byla jedním z nejpopulárnějších starověkých egyptských božstev. Byla sestrou a manželkou Osirida. Velekněžka je vyšším duchovním protějškem pozemské Císařovny. Velekněžka představuje prostřední sloup na Stromu života.

Její háv je modrý, což je barva tradičně spjatá s kartou Velekněžky. Je to symbolická barva Měsíce a v křesťanské ikonografii také barvy Panny Marie, také však vod a nebe. Znamená pravdu, zjevení, moudrost, čistotu, prozíravost, zbožnost, mír a rozvíjení. Ankh představuje v jednoduché formě spojení mužského a ženského symbolu, spojení a sjednocení pohlaví. Je klíčem k mystériím. Mystická jednota nebe a země. Manželství Isidy a Osirida. Jeho barvou je červená barva menstruační krve.

Papyrový svitek představuje poznání dosud nezjevené. Je to kniha zákona. Stejně jako celá karta představuje papyrus Gnósis – Slovo, poznání. Holubice je jedním z posvátných Isidiných ptáků a představuje poddajnou sinost, čistotu a panenství. Je bílá (opět čistota), což je barva Měsíce. A naopak, je to i Duch svatý, činitel božského oplodnění. Působením holubice se panna stává matkou, Kněžka Císařovnou, představa se projevuje na pozemské rovině.

Tohle je první z trůnů znázorněných na kartách Velkých arkán. Ve starověkých egyptských hieroglyfech představují některé obrázky zvuky. Obrázkový znak trůnu představuje zvuk „Aset“ či „Eset“; což bylo jméno, pod kterým byla známa Isis. Trůn je fyzickým ztělesněním Isidy.

Astrologicky tato karta koresponduje s Měsícem, symbolem ženství. Měsíc je vládcem podvědomí, vhledů, instinktu a intuice spíš než logiky a racionality. Jako luna je viditelným odrazem božského světla. Mezi sloupy je zavěšen závoj ze stříbrošedé látky, zakrývající horizont za Velekněžkou. Zdobí jej vzor z lotosových květů. Samotný závoj symbolizuje tmu před rozbřeskem, tmu, která bude odstraněna či roztržena vycházejícím sluncem. Představuje stav před osvícením, příslib zjevení nadcházejícího zasvěcení. Závoj rovněž naznačuje skrytý vchod do podvědomých úrovní psychiky. Podobně jako mnoho dalších prvků na této kartě je závoj také symbolem panenství.

 

Výklad

Karta naznačuje, že vhled do problémů přináší řešení. Skryté poznání. Změna k lepšímu. Příznivý vliv ženy. Intuice a metapsychické zážitky. Čistota. Představivost, sny, někdy možná i noční můry. Hypnóza. Zájmy duchovní, spíše než světské. Velekněžka je nevěsta před svatbou.