Egyptský tarot - Velká arkána
 
 egpt_03_cisarovna  

III  Císařovna

Písmeno: Dalet

Barva: Smaragdově zelená

Planeta: Venuše

Titul: Dcera mocných

Císařovna je kartou Venuše, která představuje lásku, plodnost a mateřství. Je to Velká Matka, Matka Země, archetypální žena těhotná možnostmi. Přestože je komplementární s Císařem, je na něm v mnoha ohledech nezávislá – on se na ni spoléhá víc než ona na něho. Císařovna je mnohem univerzálnější. Postava Hathor je zobrazena v zelených šatech, což je barva připadající této kartě a tradiční barva Venuše. Staří Egypťané ji znali pod jménem „Paní malachitu“, zeleného kamene. Její jméno znamená Hórův dům – v mýtech je matkou slunečního boha. Byla bohyní radosti a lásky, hudby, tance a písní. Hathor představuje mateřský a materiální anket Isidy a jako taková je manželkou Osirida.

Socha Bastet, kočičí bohyně, umístěná na stolku, ukazuje na Hathořin vztah se Sechmet. V některých mýtech jsou tyto dvě bohyně vzájemně zaměnitelné. Bastet byla původně lví bohyní, ale později se zjemnila a dostala laskavější podobu Sechmet. Kočky byly považovány za nepřátele hada, a tudíž za spojence boha Ra proti jeho protivníku Apopovi. Ve znacích na kočičí hlavě viděli staří Egypťané obrys skarabea, který byl jednou z podob boha Slunce. Bastet byla bohyní hojnosti, paní rozkoší; podobně jako Nechbet byla patronkou žen a dětí. Zahrada představuje ráj, domov stvořitele. Zeď symbolizuje posvátný ohrazený prostor lůna, bezpečného a ochranného. Na zdu, kterou je obehnána zahrada, lze vidět postavu Hathořina dítěte Hóra. Na pozadí oblohy se rýsuje prvotní pahorek. Dveře jsou působivým symbolem v mnoha kulturách a představují naději a příležitost, přechod z jednoho stavu do druhého, narození a znovuzrození, osvobození. Paul Forest Case popisuje tuto kartu jako Lůno či Dveře života. Ve zdi, která obklopuje zahradu, jsou dveře, které odpovídají písmenu dalet. Dveře jsou ženským symbolem a v tomto kontextu byla tato karta popisována jako „Brána nebes“. Císařovna ztělesňuje dveře do nového věku. Nade dveřmi je vytesán okřídlený sluneční kotouč, symbolizující slunce překračující práh úsvitu, když se rodí nový den.

Stůl zdobí ankhy, symboly života. Na stole je položen lotosový kalich a hliněná nádoba představující potenciál uskladněného semene. Když se toto semeno zaseje, vyklíčí a stává se bohatou úrodou.

 

Výklad

Císařovna je mateřská postava poskytující mateřskou péči, stabilitu a štěstí domova. Obecně je to velice příznivá karta značící archetypální mateřskost a zralost. Císařovnu ovládají její nevědomé instinkty. Je Venuší, velmi ženskou, přijímající a milující, reagující na přirození emoce se soucitem a porozuměním. Představuje Matku Zemi, krásu a plodnost. Je symbolem rozmnožování. Zralá žena, laskavá a ušlechtilá. Zdraví a výživa. Smyslná sexualita skrze ryzí přirozený cit. Opravdový respekt k civilizujícímu vlivu ženy na lidstvo.