Egyptský tarot - Velká arkána
 
 egpt_04_cisar  

IV  Císař

Písmeno: He

Barva: Šarlatová

Znamení: Beran

Tituly: Ranní slunce, Hlavní mezi mocnými

Císař je mužským protějškem Císařovny. Představuje maskulinní síly vesmíru, jeho síla je však bez komplementární moci Císařovny jen pomíjivá. Karta ukazuje slunečního boha Amona-Ra v šarlatovém a zlatém oděvu. Císař souvisí s astrologickým znamením Berana, který vládne hlavě a tváři. Plodivé síly karty jsou naznačeny maskou v podobě beraní hlavy. Beran byl v Egyptě považován za symbol plodnosti Znamení vládne Mars, jehož symbol má Císař na hrudi, a v Beranu je (z hlediska astrologie) povýšeno Slunce. Spojení Marse a Slunce se odráží v barvách celku, ve zlatooranžové barvě ukazující na Slunce a červené barvě symbolizující Marse. Jako sluneční bůh je Císař korunován slunečním kotoučem. Bradka byla egyptským symbolem královské hodnosti a mužnosti. Bůh sedí v poušti na svém zlatém trůně, který představuje císařskou autoritu. Čtyři rohy trůnu mají na konci podobu zvířecích tlap, čímž je zdůrazněna stabilita jeho panování, a ty zase spočívají na válečcích ze zlata. Číslo karty je čtyři, pythagorejské číslo dokonalosti, spravedlnosti a země. Trůn stojí na kamenné krychli a nachází se mezi nebem a zemí, což symbolizuje tradiční polobožskou povahu boha-krále. Krychlový kamenný blok, který je téměř celý skryt pod pohyblivým pískem, představuje Císařovu vládu nad hmotou. Kámen je symbolem stability, trvanlivosti a pevným základem jeho panování. Protože má krychlový tvar, představuje pravdu, protože z každé strany vypadá stejně. Suchá skaliska v poušti poukazují na vyprahlou neplodnost jeho čistě mužského světa, který je oddělen od vyvažujícího vlivu Císařovny.

 

Výklad

Císař je dospělý muž, otcovská postava s výrazně otcovskými vlastnostmi. Karta představuje sílu, stát, autoritu, moc a formu vlády, jaká existuje v rigidně organizovaných byrokratických systémech. V systémech, které jsou nepružné a neschopné se přizpůsobit jakémukoliv speciálnímu požadavku těch, kteří jim podléhají. Pomocí síly, energie a vojenské moci dostane, co chce. Otevřená extravertní osobnost. Dobrodruh. Císař představuje sílu vůle na rozdíl od síly emocí a lásky, kterou vidíme u Císařovny. Je racionální, neemocionální a chybí mi něžnost. Přestože je s to zničit protivníka, je výrazně ochraňujíc vůči tomu, co j jeho druhu.

Císař spoléhá na své vlastní zdroje, jejichž pomocí překonává fyzické omezení. Jeho rozhodnutí vycházejí přímo z jeho zkušeností a přímého pozorování, a nikoli z intuice, které vůbec nedůvěřuje. Žije ve světě logiky, nikoli představivosti, reaguje na události, které nastanou v jeho okolí, aniž by příliš uvažoval nebo si plánoval budoucnost. Přestože to etymologicky nesouvisí s názvem karty, je Císař (anglicky Emperor) zároveň empirikem. Má sklon nemyslet příliš dopředu a následkem toho může být zaskočen nepředvídatelnými událostmi. Je archetypální otcovskou postavou – Jungoým animem či rohatým bohem pohanských náboženství.