Egyptský tarot - Velká arkána

 

 egpt_05_veleknez  

V  Velekněz

Písmeno: Vav

Barva: Červenooranžová

Znamení: Býk

Titul: Mág věčnosti

Velekněz představuje otevřenou tvář náboženství, která nic neskrývá. Jeho učení je ortodoxní, jeho teologie světská. Je vůdce mnohých, zatímco Velekněžka jen nepočetných. Může se skutečně stát tím, co symbolizuje, a to spojením mikrokosmu s makrokosmem, takže nakonec bude prostředkem náboženského projevu spíš než samotného náboženství. Jeho učení je dogmatické, nikoli inspirační.

Veleknězem je Osiris, egyptský bůh podsvětí, manžel Isidy. Bílá část koruny, kterou nosí Osiris, byla korunou Horního Egypta, nazývanou Hedžet. Byla považována za ztělesnění ochranných sil Nechbet, zosobnění Jižného Egypta. Pera po stranách koruny jsou symboly spravedlnosti. Nosí-li se bílá koruna s těmito pery, stává se kornou Atef, téměř výlučně vyhrazenou Osiridovi. Vpředu na koruně je vidět ochranný znak ureus, vztyčená kobra.

Důtky ve Veleknězově levé ruce tvoří rukojeť a tři visící části. Ty naznačují trojnost Isidy, Osirida a Hóre. Zdobí je tři barvy – červená Hórova, modrá Isidina a zlatá Osiridova. Obřadní berla v pravé ruce je symbolem jeho vlády.

Vrchní šat Velekněze je červenooranžový, což jsou symbolické barvy této karty. Pod ním má oblečený bílý šat čistoty, který představuje čistotu základu jeho víry zahalenou jeho vnějším projevem.

Bezprostředně před Veleknězem je zobrazen džed, symbol Osirida, jenž údajně představoval jeho páteř. Je to hieroglyf, symbol sloupu, který znamená stabilitu. Rituální akt „vztyčování džedu“ se prováděl na začátku vlády každého faraona. Tento obřad znovuoživil vzkříšení Osirida a jeho triumf nad jeho velkým nepřítelem Sutechem. V souladu s pojetím tzv. sympatické magie se tak na faraona přenášela stabilita a štěstí.

Na džedu jsou modrou barvou namalovány hieroglyfy oka a trůnu. Společně tvoří jméno „Asar“, egyptské jméno Osirida, které doslova znamenalo „stolec oka“.

Trůn je postaven na stupínek, jehož přední část je také zdobena hieroglyfy. Stupínek pozvedá Velekněze nad úroveň jeho následovníků. Je to první stupeň na vzestupné cestě na nebesa.

Za trůnem je vidět Apida, nejvýznamnějšího z posvátných býků Egypta, o němž se věřilo, že se po smrti spojí s Osiridem a vznikne Osiris-Apis. Toto spojení se později stalo základem pro vznik boha Serapida. V tomto složeném božstvu se pojily atributy mnoha bohů, Osirida, Apida, býka z Memfidy, řeckých bohů Dia, Dionýsa, Asklépia a částečně i Herma.

Před Veleknězem klečí bohové Hórus a Isis. Zaujali rituální pozici uctívání.

 

Výklad

Karta představuje duchovní pokrok, dosažený možná ortodoxním způsobem. Je to konformismus, víra mas a lidu i zdravý rozum. Etablovaná církev; náboženské záležitosti. Konvenční morální kodexy. Znovuspojení protikladných principů.