Egyptský tarot - Velká arkána

 egpt_06_milenci  

VI  Milenci

Písmeno: Zajin

Barva: Oranžová

Znamení: Blíženci

Tituly:   Děti hlasu, Orákulum mocných bohů

Toto je karta lásky, která překoná všechny překážky. S touto představou souvisí i druhé téma karty, pád, který nakonec vyústí v pokrok (a je pro něj skutečně nedobytný). Ztráta, která přináší zisk, podobně jako vyhnání z ráje přineslo osvobození lidstva.

Dvojice bohů na této kartě představuje Tefnut a Šu, dvojčata, první bytosti, které stvořil Amun (Atun, Amon). Jako manželský pár jsou rodiče Geba a Nuit. V egyptské mytologii se praví, že Šu jako ztělesnění zvduchu odděloval od sebe své děti, nebe a zemi. Tento výjev j vytesán na zdi za dvěma stromy. Geb a Nuit také toužili po svých vlastních dětech, ale jejich otec jim tuto možnost odpíral. Proklel Nuit, aby nemohla rodit děti v řádném existujícím měsíci roku. Když to uslyšel Thoth, který rozdělil rok na dvanáct stejných částí po třiceti dnech, vydal se mladému páru na pomoc. V hazardní hře vyhrál od Měsíce pět dní. Ty byly přidány k roku, ale nepatřily k žádnému měsíci. Právě v těchto pěti dnech se narodili bohové Osiris, Isis, Sutech, Neftys a Hórus. Na zmíněné zdi za dvojicí bohů drží Šu Nuit z dosahu Geba. Po obou stranách jsou postavy Thotha, který přišel Gebovi a Nit na pomoc. Thoth je egyptským předchůdcem římského Merkura.

V egyptské astrologii je znamení Blíženců reprezentováno bohy-dvojčaty, Tefnut a Šuem. Na kartě Milenci je bohyně Tefnut oděna do oranžových šatů. Oranžová je barvou této karty, protože přináleží k Blížencům. Pásky na Tefnutiných šatech jsou purpurové, zdobené žlutými kolečky, které připomínají vzduch, živel Blíženců. V pravé ruce drží pohár v podobě modrého lotosového květu, vodního symbolu ženství. Vedle ní stojí Šu, „Nosič nebe“. Hieroglyfickým znakem jeho jména bylo pštrosí pero, které má na čelence. Pero znamená pravdu a bylo rovněž symbolem Ma’at. Oranžová hůl představuje vladařskou berlu vas. Náramkem na jeho pravé paži je červený, na levé bílý. Jeho pás je bílé a žluté barvy (barva Merkura).

Po obou stranách karty stojí stromy. Na levé straně strom života, z jehož větví visí dvanáct červených jablek a na slunci se vyhřívá had, na pravé strom poznání dobrého a zlého.

Na písčině je zobrazen meč zajin, symbol vzdušného živlu, který představuje rozum. Meč je dvousečná zbraň, může sekat oběma způsoby.

Hora na pozadí karty připomíná prvotní pahorek.

 

Výklad

Karta představuje volbu činěnou srdcem, nikoli rozumem, Poskytuje vhled do partnerství. Důležitá rozhodnutí, která se mají učinit, vedoucí k novým příležitostem.

Nevinnost a mládí nezatížené pozemskou touhou, Ryzost. Rozum vládne nad vášněmi nebo je nahrazuje. Na této kartě je také náznak ruky osudu.