Egyptský tarot - Velká arkána
 
 egpt_07_vuz  

VII * Vůz

Písmeno: Chet

Barva: Jantarová

Znamení: Rak

Tituly: Dítě sil vody, Pán triumfu života

Vůz znamená úspěšné jednání, které přináší výsledky. Je to vítězství a triumf, které vedou ke královské hodnosti. Ten, kdo jej řídí, je zasvěcencem, který prošel zkouškami fyzického a racionálního světa. Představuje triumf mysli. Vládne však pouze nad vnějším světem. Nezná a nechápe ani duchovní svět ani vnitřní svět mysli. Jeho osvobození nejde dál než k logickému porozumění, v němž j ve skutečnosti uvězněn. Mystéria Velekněžky jsou stále mimo dosah jeho chápání. Vládne svým vlastním právem, nikoli proto, že je synem svého otce. Dědičná práva zde nehrají roli.

Doslova i symbolicky má dokonalou kontrolu nad svým okolím. Jeho vůz jej doveze všude, kam si přeje, ale má rovněž moc změnit své fyzické prostředí podle libosti.

Na ilustraci této karty je znázorněn bůh Hórus. Původně byli ve starém Egyptě dva bohové tohoto jména, ale protože jejich povahy si byly velmi podobné, dokonce i Egypťané měli potíže je od sebe odlišit. Nakonec splynuli v jediné božstvo. Hórus, syn Osirida a Isidy, se stal totožným s Hórem starším (bratrem Osiridovým), aspektem boha Ra. Hórus byl Osiridův pohrobek. Byl magicky počat s Isidou, když se skrývala v temnotě noci před pátravým pohledem Sutecha, vraha jejího manžela. Hórus rychle rostl, a když dosáhl své plné síly, vyhledal Sutecha a pomstil zavraždění otce.

Na kartě se spojují protikladné lunární a solární síly. Dvě očí Hórovy byly ztělesněním těchto dvou vesmírných světelných těles. Pravým okem bylo Slunce, levým Měsíc. Tyto dvě síly dosáhly v kartě Vůz rovnováhy, ale pouze na pozemské rovině, kde není doklad o tvořivosti Slunce nebo o duchovnosti a představivosti Měsíce.
 

Dvě sfingy s lidskými hlavami čekají na jeho povel, hotovy ho okamžitě přenést dál. Jedna sfinga má černou paruku, červený límec a překřížené paže. Druhá sfinga má bílou paruku a zelený límec. Jsou drženy pod jhem z rohů, které je ozdobeno dvěma stříbrnými srpky měsíce. Dvě sfingy představují horizont východu a horizont západu.

Obloha je jantarová, což je tradiční astrologická barva znamení Raka.

 
 

Výklad

Karta ukazuje na výsledky jednání, nikoli však na formu, jakou by toto jednání mělo mát. Mělo by být pozitivní a cílené, s konkrétním záměrem. Jelikož však Vozu vládne Měsíc, nelze ani zde vyloučit podvědomí. Pokrok, úspěch dosažený na základě úsilí. Do vlastních rukou pevně převzatá vláda nad okolnostmi, aby se změnilo to, co je nežádoucí. Sebedůvěra a dobré zdraví. Praktické řešení problémů, ale možná bez fantazie. Přesun na jiné místo.