Egyptský tarot - Velká arkána
 
 egpt_08_sila  

VIII  Síla

Písmeno: Tet

Barva: Žlutá

Znamení: Lev

Titul: Dcera plamenného meče

Karta symbolizuje kontrolu nad potenciálně destruktivní silou, dosažení rovnováhy mezi protiklady pasivity a agresivity. Na mnoha kartách Velkých arkád se vedle sebe nacházejí protiklady. Ženský aspekt si zde podrobuje mužský. Vytváří tvořivou sílu a radost z projevené síly, extázi a božské opojení ohněm.

Sechmet, jejíž jméno znamená „mocná“ či „nejmocnější“ a jež měla titul Paní plamene, byla dcerou slunečního boha Ra. Při jedné příležitosti dostala právě jeho jménem pokyn potrestat hříšné lidstvo. Rozpoutaná destrukce však přesáhla meze jeho záměru a téměř zničila celé lidské pokolení.

Lev je posvátné zvíře bohyně Sechmet. V alchymii lev obecně znamená nezvládnuté síly přírody v reálném i subjektivním světě, zde však nad ním má bohyně naprostou kontrolu. Také jako astrologické znamení přísluší této kartě Lev. Egyptské sigilium tohoto znamení se podobá hadovi, který se na kartě objevuje v popředí.

Had má solární, sexuální, pohřební a mocenskou symboliku. Jako obyvatel podzemí je had v kontaktu s podsvětím (viz Apop – karta XV Ďábel), kde je had nepřítelem slunce. Na této kartě však představuje nejvyšší moc bohů.

Ureus, vztyčená kobra, kterou má bohyně na čele, představuje destruktivní i ochrannou sílu ohně. Vedle svého stravujícího aspektu má oheň očistnou moc, proto byl považován za symbol čistoty a očišťování. Má schopnost porazit Sutecha, zničit zlo a vymítat démony.

Na pozadí karty je zobrazena holá, sluncem sežehnutá poušť, téměř mrtvá země. Jediné formy života, které jsou schopny v tak nehostinných podmínkách existovat, se musí ukrývat před přímým slunečním žárem – uchýlí se mezi skály nebo do podzemí.

 

Výklad

Karta ukazuje na ovládání vášní a emocí, potlačování nežádoucích myšlenek a činů, jednoduše na sebekázeň. Spojená moc odvahy a síly překonává těžkosti. Karta naznačuje dosažení zralosti, přináší konec prudkosti mládí. Iniciace, zkouška ohněm.

Ušlechtilost tiší krutost šelmy. Setkání se s vlastními instinktivními impulsy. Zkrocení lva znamená kázeň, ovládání vášní, pýchy, nevědomosti a nízkých pudů obecně. Smíření s nepřítelem buď vnitřně – možná v souvislosti s vlastními nižšími pudy, dosažení mravní kontroly – nebo navenek, co se týče lidských nepřátel. Toto smíření může mít podobu dosažení dohody, překonání sporu nebo to může být prostě přijetí stavu věcí tak, jak jsou. Zrození pojetí diplomacie nebo trpělivosti a vytrvalosti.

Také se zde naznačuje, že nepřítel uvnitř by měl být zpacifikován dřív, než dojde k pokusu vyřídit nepřítele venku.