Egyptský tarot - Velká arkána
 
 egpt_09_poustevnik  

IX  Poustevník

Písmo: Jod

Barva: Žlutozelená

Znamení: Panna

Tituly: Mág mocného hlasu, Prorok věčnosti

Hledání světla a světlo světa. Poustevník představuje usilování i cíl. Absolutno je zdrojem všeho a je cílem existence. Poustevník osvětluje cestu těm, kdo ho budou následovat, ale oni hledají právě Poustevníka. Karta znamená víc než pouze cestu, je to současně (kdyby to jen ti, kdo po ní kráčejí, věděli) cíl, dosažení. Světlo je maják, jasné světlo moudrosti ve vše pronikající temnotě nevědomosti. Rozum, který povstává proti strachu. Mystéria – podobně jako identita této karty – jsou navždy ukryta před těmi, kdo nejsou připraveni. Je to znamení toho, čeho může být dosaženo: „Kde jsem já, můžeš být i ty.“ Této kartě je přiřazeno astrologické znamení Panny. Panně vládne planeta Merkur – Thoth, Mág. Přiřazení k Panně společně s písmenem jod značí plodnost, symbolizovanou pšeničným klasem v pravici Poustevníka. V téže ruce třímá i hůl, která je rovněž symbolem plodivé síly. Merkurickou symboliku představují také Thothovy opice a Anubidova maska. Thoth byl egyptským ekvivalentem Merkura a v mýtech vykonává Anubis mnoho Merkurových funkcí.

Tvář poustevníka je zahalena. Totožnost božstva je skrytá. Poustevníkův plášť s kapucí je zelený, což je barva této karty i Osirida. To naznačuje pouť, kterou absolvoval Osiris, když odešel z Egypta, aby předal vědění civilizace zbytku světa. Karta rovněž naznačuje Isidino hledání Osirida po jeho smrti.

Tma jeskyně představuje nejen podvědomí, nýbrž též iracionální strachy a nevědomost. Jim navzdory se snaží existovat světlo moudrosti, logiky a poznání, malé, slabé světlo, vydané na milost silám temnoty.

Plamen lampy svítí jako hvězda a má tvar písmena jod, skrytého ohně. Významem tohoto písmene je „ruka“ – ruka, která se napřahá ve tmě. Může to být také pomocná ruka nebo slepě tápající ruka ztraceného. Tato karta je obojím.

Jáma v zemi vpředu na kartě je vchodem do podsvětí, do propasti Abyssus. Jednou z hlavních povinností merkurických bohů bylo provést duši podsvětím. V mnoha mýtech jsou mrtví vyvedeni z podsvětí zpátky do života, z temnoty do světla.

 

Výklad

Je zde varování a rada nechat se vést opatrností. Nastala doba stažení se a izolace, buď vynucené, nebo dobrovolné. Předvídavé a moudré vedení.

To, co je hledáno, může být mnohem blíž, než se původně zdálo. Něco přehlížené nebo se někam založené. Možná něco, co přesto, že to bylo přímo před očima, ve skutečnosti nebylo zpozorováno.

Vůdčí světlo na obtížné cestě. Člověk by však měl být obezřetný: může to být světlo bludičky, která tak ráda sváděla z cesty nic netušící poutníky.