Egyptský tarot - Velká arkána
 
 egpt_10_kolo  

X  Kolo štěstí

Písmeno: Kaf

Barva: Fialová

Planeta: Jupiter

Titul: Pán sil života

Tato karta ilustruje pojetí vesmíru ve stavu neustálé změny. Podoben nekonečně velkému stroji, který směřuje stále vpřed, je slepý a nezastavitelný. Nezměnitelný postup času, absolutní jistota neochvějné fatality. Přestože z pozemského hlediska se náhodnost může jevit jako nepochybná, je tu ve všem absence náhody a naprostá osudovost života. Nemělo by se to však považovat za negativní, protože to nemá žádnou polaritu. Vůle vesmíru je pro nás nepoznatelná, je to síla, která přesahuje naše chápání. Dokonce i bohové podléhali zákonům vesmíru.

Přestože výše řečené může platit na vyšších úrovních, neměl by to být důvod k nicnedělání na rovině nižší. Zde by se představy o sebeurčení neměly opouštět.

Ústřední postava této karty, bůh s beraní hlavou Chnum, má spirálovitě zatočené rohy. Byl bohem plodnosti a stvoření, na svém hrnčířském kole vytvořil lidstvo z pozemské hlíny. Při aktu stvoření přidělil každému jednotlivci určitou dobu na Zemi a déle nikdo žít nemohl. Jeho pravice je otevřená, takže je vidět dlaň. Levice se pozvedá od toho, co tvoří. Před ním je hrnčířské kolo. Na zlatém otáčecím kole stojí Harpokratés, který má prst na ústech, protože je dítětem mlčení. Právě se narodil a na hlavě má pramen vlasů, jaký nosili mladí hoši. Představuje lidstvo.

Za Chnumem je větší kolo; je podobně jako hrnčířský kruh zlaté. Má deset paprsků, což je počet sefirot, představujících projev vesmíru.

Bůh Sutech, známý v antice též jako Tyfón, se pustil a padá z kola. Jeho vlasy, pásek a obřadní oháňka jsou červené. Anubis, který je někdy nazýván složeným jménem Hermanubis (v němž se zračí souvislosti mezi řeckým bohem Hermem a egyptským bohem Anubidem), šplhá po kole nahoru. Má modrou paruku, kolem pasu žlutě a modře pruhovaný pás, vzadu žlutou obřadní oháňku. Anubis byl Sutechův syn. Zatímco syn na jedné straně šplhá vzhůru, na druhé otec padá dolů. Na vrcholu nehybně spočívá sfinga.

Kaf znamená dlaň. Právě v čarách dlaně je zobrazen osud. Dlaň také pohání kolo (malé i velké) a právě rukou se utváří lidstvo. Jupiter, planeta této karty, je nositelem dobrého osudu.

 

Výklad

Kolo štěstí vypovídá o změnách k lepšímu, o pohybu, zlepšení. Naznačuje štěstí a prosperitu. Možná začíná nový cyklus událostí. Otevírající se budoucnost vypadá dobře. Přítomna je však i proměnlivost štěstěny. Člověk by si měl uvědomit, že štěstí může přijít, ale i odejít. Přemáhající pocit osudovosti. Bezmyšlenkovité řízení se posledními trendy, unášení davem. Je tu silný smysl pro kontinuitu, okolnosti přítomnosti jsou budovány na základech skutků minulosti. Pochopení historie dá smysl přítomnosti. Je to karta evoluce a nestálosti.