Egyptský tarot - Velká arkána
 
 egpt_11_spravedlnost

XI  Spravedlnost

Písmo: Lamed

Barva: Smaragdová zelená

Znamení: Váhy

Tituly: Dcera pánů pravdy, Vládkyně rovnováhy

Tohle je karta spravedlnosti na pozemské úrovni. Odkazuje na princip sklízení toho, co bylo zaseto. Po akci následuje reakce. To se liší od představy duchovní spravedlnosti, která je popsána u Kola štěstí.

Prvně zmiňované pojetí lze popsat snáze. Jeho mechanismy jsou viditelné a pochopitelné. Cení se práce, nikoli lenost, je tu jasný pořádek příčiny a následku. Druhé pojetí je však neviditelné a vzdálené. Tohle je ve své podstatě karta sklízení vlastních zásluh nebo potrestání za vlastní chyby (což připomíná newtonovský zákon, že každý čin má svou stejně silnou opačnou reakci).

Další téma, které předpokládá tato karta, je rovnováha všeobecně. Rovnováha protikladů v nás, dobra a zla, správného a špatného. Rovnováha vědomé a podvědomé části mysli. Slunce a Měsíc.

Řád světa představuje Ma’at, egyptská bohyně pravdy a spravedlnosti, rovnováhy přírody a kosmické harmonie. Ve starověkém Egyptě byli její kněží soudci, a když pronášeli její soudy, měli na sobě masku bohyně. Byla zosobněním zákonů existence.

Ma’at je zde zobrazena ve smaragdově zelených šatech, což je barva této karty, s modrým páskem. Červený a zelený náramek představuje protikladné síly Marse a Venuše. Její korunu tvoří dvojice per pravdy. Meč je v rovnováze, stojí v její dlani a špičkou ukazuje vzhůru. V levé ruce drží závěsné váhy osudu. Z meče a vah vyplývá totéž – pouze Ma’at sama ví, jak dopadne meč a jak se nakloní váhy. Ma’at má důležitou roli při obřadu Vážení srdcí, při němž se lidské srdce pečlivě vyvažuje perem pravdy, aby se tak prověřila dobrota člověka na Zemi a jeho právo na věčný život. Podlaha je žlutá a purpurová, což jsou symbolické barvy vzdušného živlu.

 

Výklad

Karta pravdy a rovnosti představuje posuzování či soudní úkon. Právní záležitosti nebo setkání s právním systémem. Doba vhodná ke smírčímu řízení nebo dohodě, dosažení harmonie. Může jít o dokumenty, které je třeba prozkoumat nebo podepsat. Vnější vlivy. Připomínka východních filozofií karmy. Rovnováha a kompenzace. Jasná mysl schopná logického a racionálního myšlení.

Karta předkládá rovněž myšlenku svědomí, jež pudí člověka, aby udělal to, o čem si instinktivně myslí, že je správné, a vyvolává pocit viny při nesprávném činu nebo při opomenutí. Ohlédnutí se zpět v životě, chápání, jak jedna věc vedla k druhé a jak člověk dostal do současné situace. Stav nerovnováhy, který je třeba napravit.

V závislosti na situaci tazatele to mlže být také karta varování nebo potvrzení.