Egyptský tarot - Velká arkána
 
 egpt_12_viselec  

XII  Viselec

Písmeno: Mem

Barva: Syté modrá

Živel: Voda

Titul: Duch mocných vod

Viselec hovoří o stavu provizoria. Zaujímá místo uprostřed cesty, mezi dvěma volbami nebo výsledky. Velekněz je prostředníkem mezi nebem a zemí, naznačujícím pohyb mezi nimi. Viselec je však zavěšen a zůstává mezi nimi, nehybný, neschopen či neochoten se pohnout žádným směrem.

Druhým tématem této karty je téma sebeoběti, Viselec si vybral sám, že bude zavěšen. Má svou situaci plně pod kontrolou a považuje svůj čin za nutný ke svému osobnímu pokroku. Osiris jde poté, co dokončil své pozemské dílo, dobrovolně vstříc smrti (podobně jako Kristus). Je to jediná cesta vedoucí k dalšímu vývoji.

Viselec má na sobě pouze modrou bederní roušku ve tvaru trojúhelníku. Levá noha je překřížená za pravou. Ruce jsou svázané a zády. Navzdory možným předpokladům nenese jeho tvář žádné známky zneklidnění. Visí na dvou zelených provazech, které tvoří obrácený ankh, čímž se naznačuje souvislost mezi touto kartou a kartou Svět. Pod Viselcem protékají branou vody Nilu a omývají prašnou zem.

Viselec se vznáší mezi nebem a zemí, čímž dává najevo svůj stav v mezidobí, protože není ani na jednom místě. Nachází se v limbu, není ani živý ani mrtvý. Takový byl stav Osirida, než byl vpuštěn do podsvětí.

Nadedveřní překlad je ozdoben sluneční bárkou, mandžetem, posvátným plavidlem Slunce. Spočívá na ramenou boha Nuna, který stojí po pás ve vodách Nilu. Po stvoření vesmíru začal být Nun spojován s Nilem. Po jeho boku stojí z obou stran celkem šest mužů, s pažemi v rituální pozici značící uctívání. Na sloupech je namalován bůh Nilu Hapi s lotosovou holí. Tradičně bývá zobrazován jako tlustý muž s ženskými prsy. Byl současně bohem hojnosti. Na hlavě má ozdobu z vodní rostliny papyru. Navzdory jeho souvislosti s Nilem vak staří Egypťané nevěřili, že by způsoboval každoroční záplavy. Pod Hapim je hieroglyf dešťové vody, pod nímž je obecný znak pro vodstvo.

Viselec visí hlavou dolů v pozici, v níž byl ukřižován svatý Petr, který se považoval za nehodného smrti v poloze, v jaké zemřel Kristus. (Existuje proto spojitost mezi touto kartou a kartou Velekněze, která má podle jedné z tradic představovat právě svatého Petra a jeho klíče k nebeským branám.)

 

Výklad

Výklady této karty se různí. Je tu téma dobrovolné oběti kvůli víře nebo ideálu. Pocit, že člověk musí dát, aby dostal. To lze brát jako známku touhy vyměnit hmotné výdobytky za duchovní pokrok. Náhlé uvědomění po určité době věnované přemýšlení nebo meditaci.

Je to karta intuice, což se může projevovat schopností divinace nebo proroctvími. Je tu rovněž náznak nerozhodnosti nebo obtížné volby mezi dvěma možnostmi.