Egyptský tarot - Velká arkána
 
 egpt_13_smrt  

XIII  Smrt

Písmeno: Nun

Barva: Zelená

Znamení: Štír

Tituly: Dítě velkých vykonavatelů změn, Pán bran smrti

Tato karta nepředstavuje smrt v obvyklém slova smyslu. Není to smrt člověka, ale konce určitého stavu bytí. Znamená přechod z jednoho stavu do druhého. Je to karta postupu z nižší na vyšší rovinu, náznak znovuzrození, změny a transformace – vystoupení ducha. Tato karta znamená uniknutí ze zavěšené pozice Viselce, uvolnění napětí předchozích dvou karet. Změna na úrovni vědomí. Anubis, bůh zobrazený na této kartě, je synem Nefsys a Sutecha nebo Osirida (mýty jsou v tomto ohledu nejednoznačné). Byl mnoho let bohem mrtvých, ale když se této role chopil Osiris, začal být Anubis považován za jeho pomocníka. Asistoval Isidě a Neftys při balzamování Osiridova těla. Byl bohem onoho pruhu země, která leží mezi obdělávanou půdou Osiridovou a neplodnou pouští Sutechovou. Byl vládcem Nekropole. Jeho pás je spojen uzlem, který se nazývá tet neboli Isidina krev. Jeho kyrys je zhotoven ze železných plátů podobných rybím šupinám.

Bůh drží ankh, který je zelený, což je barva vzkříšení. V pravé ruce drží posvátný peseškef, náčiní v podobě rybího ocasu, používané k otevření úst zesnulého. Obřad otevírání úst měl magicky obnovit schopnost mumie používat svých smyslů, a tak připravit zesnulého na budoucí život v podsvětí.

Na zemi před Anubidem je štír, který má rudou barvu, barvu Marse, vládnoucí planety znamení Štíra. Štír je rovněž emblémem bohyně Selket. Byla to ochránkyně živých i mrtvých a byla jednou ze čtyřech bohyň, které dohlížely na mrtvé tělo Osiridovo (společně s Isidou, Neftys a Neit).

Čtyři kameninové nádoby se nazývají kanopické džbány. V nich se uchovávaly vyschlé orgány zesnulých, které se jeden po druhém vyjmuly z těla; takto bylo zabráněno jejich shnití. Každý džbán měl na sobě hlavu jednoho ze čtyř Hórových synů, jimiž byli Imset s hlavou člověka, Qebehsenuf s hlavou šakala, Duamuttef s hlavou sokola a Hapi s hlavou opice. Obsah čtyř nádob tvořila játra, střeva, žaludek a plíce.

Zobrazený sarkofág je ten, který vyrobil Sutech se záměrem chytit a zabít Osirida. Na jeho přední části jsou obrazy bohů Anubida, Thotha, Hóra, Ma’at, Isidy a Neftys. Provádějí obřady mumifikace a vzkříšení. Na spodním panelu je vidět ba neboli duši, jak vstává z Osiridova těla.

Nástěnné malby znázorňují Anubida vedoucího zesnulé do Soudní síně a přítomnost Osirida. Nahoře jsou bohové, kteří jsou svědky vážení srdce.

 

Výklad

Tato karta naznačuje odhození minulosti. Změna myšlení nebo přístupu. Nyní je čas nahlédnout do budoucnosti. Transformace určitého druhu. Nový směr v životě jednotlivce. Může jít o proměnu osobnosti, případně o celkovou změnu podmínek či způsobu života. Je tu nový a jasnější výhled do budoucnosti. Všeobecně budou změny ohlašované touto kartou změnami k lepšímu.