Egyptský tarot - Velká arkána

 egpt_14_mirnost  

XIV  Mírnost

Písmeno: Samek

Barva: Modrá

Znamení: Střelec

Tituly: Dcera těch, kdo usmiřují, Nositelka života

Mírnost je karta harmonie psychického a materiálního světa. Viselec visí mezi živly, ale Mírnost má jednu nohu na zemi a druhou ve vodě. Spojuje živly, mísí je přirozeně v jediný celek. Přelévá esence života z jedné nádoby do druhé, což znamená volný přechod mezi jednotlivými rovinami, míšení tekutin. Stojí na cestě vedoucí do jiných světů. Tato karta symbolizuje rovnováhu protikladů, setkání a rozpuštění rozporů. Pouze prostřednictví vnitřní harmonie může člověk dosáhnout duchovního pokroku. Když vody Nilu dosáhnou k suchým polím souše, přičemž jak voda, tak země je sama o sobě neplodná, vytvoří společně život. Po smrti ega na předchozí kartě zaujímá Mírnost uprázdněné místo. Vědomí a podvědomí jsou nyní sjednocena a skýtají pevný základ pro další pokrok.

Na jiné úrovni představuje Mírnost plynutí času, ve kterém čas proudí jako tekutina z nádoby budoucnosti do nádoby minulosti. Neftys byla manželka Sutecha (který je zobrazen na následující kartě Ďábla) a matka Anubida. Byla znázorňována na malbách, jak stojí v Soudní síni s Isidou před Osiridovým trůnem. Její manželství se Sutechem vyvažuje manželství Isidy a Osirida. Neftys pomáhala Isidě hledat ztracené tělo Osiridovo. Neftys má diadém se supem bohyně Nechbet, na jehož přední části jsou tři sluneční ureové. Na hlavě má korunu z hieroglyfické podoby svého jména, které znamená doslova „Paní sídla“.

V rukou drží dvě nádoby, ze stříbrné přelévá obsah do zlaté, obsah obou se tak mísí. Tyto dvě nádoby jsou ozdobeny hieroglyfy jejího jména a slovy „život, síla a zdraví“. Podle jednoho mýtu byl však otcem Anubida Osiris. Příběh vypráví, jak jej Neftys povzbuzovala, ať vypije velké množství vína, a poté jej svedla. V textech z pyramid je Osiris označován za „Pána vína“. Zde má Neftys křídla a podobně jako její sestra Isis na sebe mohla vzít podobu sokola. Její křídla ukazují její spojení s astrální oblastí. Modrá barva spojená s touto kartou se objevuje kolem jejích očí a jako barva jejího pláště.

Před ní leží luk a šípy. Luk je pozemským symbolem nebeské duhy. (Luk je rovněž vidět u nohou Velekněžky). Luk a šípy jsou také zbraněmi Střelce. Znamení Střelce je přesně v opozici ke znamení Blíženců. Tato karta souvisí s kartou Milenci, které vládnou Blíženci, ale zde pracuje intelekt s vášněmi v dokonalé harmonii. Vzhledem k tomu, že toto je místo setkání protikladů, někteří říkají, že Mírnost je androgynní.

 

Výklad

Tato karta značí pocity optimismu. Existuje cesta ven z přítomných obtíží. Protiklady lze transformovat v harmonii. Kooperace nebo příměří mezi protivníky. Soulad mezi těmi, kdo stojí proti sobě; jejich smíření s rozdílnými představami nebo názory. Je dosaženo rovnováhy.

Harmonické partnerství nebo vztah. Ekonomie a umírněnost ve všem. Prospěšné zachízení se zdroji.