Egyptský tarot - Velká arkána
 egpt_15_dabel  

XV  Ďábel

Písmeno: Ajin

Barva: Indigová

Znamení: Kozoroh

Tituly: Pán bran hmoty, Dítě sil času

Tato karta obsahuje nahromaděnou zemitou sílu stvoření, zajatou energii v materiální formě, jejíž moc je držena v šachu. Volné proudění síly je zablokováno a vede k neschopnosti. Potenciál musí být uvolněn, aby byl držiteli ku prospěchu. Omezení může být způsobeno vlastním přičiněním nebo může být imaginární či převzaté. Mohlo by být i výsledkem strachu ze změny. Je tu spokojení se se stávajícím stavem, strach z ďábla, který není znám. Neznalost alternativních možností drží člověka zpátky. Zbytečné zábrany. Svázanost provázená příslibem osvobození Karta Ďábel ukazuje na velké napětí, síly táhnou různými směry; v tomto smyslu je to opak předchozí karty. Sutech je asi nejsložitější ze starých egyptských bohů. Tvar jeho hlavy není odvozen z podoby žádného známého zvířete. Má dlouhý zakřivený rypák a vztyčené uši se zploštělými konečky. Jeho pokožka je popisována různě, od vybělené sluncem po silně opálenou. Říkalo se mu Rudý bůh a byl bohem rozžhavené pouště, která sousedila s úrodnými územími Osiridovými. (Lidé s červenými vlasy jsou tradičně považováni za lidi s ohnivým temperamentem.) O jeho uctívačích, které Řekové nazývali tyfoniáci, se říkalo, že je lze poznat podle červených očí. Obecně se Sutech podobá Ďáblovi přebývajícímu v ohnivém pekle. Na obrázku jsou Sutechovy ruce v symbolickém gestu „Jak nahoře, tak dole“. Drží Thothovu hůlku – Merkurův saduceus. K jeho doméně patřily cirkumpolární hvězdy, které nikdy nezapadaly, kdežto Hórus vládl zbylým hvězdám, které vycházejí a zapadají jako slunce. Podle některých představuje Sutech destruktivní část přírody a u lidí vědomé porušení zákonů Ma’at.

Velký had za trůnem je Apofis či Apop, nestvůrný hlavní Sutechův spojenec v jeho věčné válce se slunečními bohy. Jejich zbraněmi je všechno, co může skrýt světlo slunce – mraky, mlha, déšť a mnoho podob temnoty. Každý den za úsvitu a pří západu slunce se společně pokoušejí přemoci svého nepřítele Hóra. V těchto okamžicích vypadá obloha jako zbarvená červení krve poraženého Apopa. Kabalistické písmeno spojené s touto kartou je ajin, což znamená oko. Oko zobrazené na podstavci je levé oko boha oblohy Hóra – je to oko Měsíce. Hórovi toto oko ukradl Sutech a spolkl je. Věřilo se, že právě proto Luna každý měsíc mizí. Ďáblův trůn je z prostého kamene; opěradlo má tvar obelisku, což je symbolem hadí sexuality. Dlaždice pod trůnem jsou v jednoduchých zemitých barvách, nikoli modré a šedé jako u Velekněžky. Barva této karty je indigová a je to odstín, který je možno spatřit na temně modré noční obloze. Zápěstí muže a ženy jsou spoutána, ale jejich pouta jsou lehká a lze je snadno přetrhnout, kdyby jen chtěli.

 

Výklad

Když je člověk svázán fyzickými vášněmi, má pokušení ke zlému. Ten, kdo je otrokem materialismu. Toužení po světských statcích, postavení nebo popularitě a uznání. Sobectví. Je tu potřeba potlačovat vlastní animální instinkty a ovládat škodlivé sklony, a naproti tomu touha zbavit se svých zábran.