Egyptský tarot - Velká arkána
 
 egpt_16_vez  

XVI  Věž

Písmeno: Pe

Barva: Šarlatová

Planeta: Mars

Titul: Pán zástupů mocných

Věž znamená pád domu falše, nespolehlivost materiálního snažení. Bláznovství intelektu, když se pokouší proniknout do tajemství; je to zničení falešných představ. Cesta k duchovnímu pokroku leží v opuštění víry v materiální a intelektuální konstrukce.

Této kartě dominuje obelisk, do jehož špičky (které se říkalo pyramidion) uhodil blesk. Ve sloupu se objevily praskliny a dvě postavy prchají ze strachu o svůj život. Jsou to kněží falešného náboženství. Na tomto monolitu jsou hieroglyfy oka a úst: oko je vševidoucí oko Hórovo a ústa představují slovo boha. Spojení oka a úst nám připomíná mýtus o Sutechovi, který snědl Hórovo oko – triumf noci nade dnem. Ústa rovněž představují vstup do podsvětí.

Znetvoření obrazů královských postav bylo ve starověkém Egyptě běžnou praxí. Když jedna dynastie skončila, následující dynastie se často horlivě snažila odstranit jakékoli stopy její existence, a tak odradit od vzpoury ty, kdo byli dosud loajální rodině dřívějšího faraona.

Blesk je symbolem duchovního osvícení, zjevení a uvědomění. Protrhává temnou oblohu bez varování. Je to náhlý záblesk inspirace. Ale blesk může přinést jak osvícení, tak zničení a obojí může být vzájemně provázáno. Ďábel se stává Luciferem, nositelem světla. Přináší osvobození od mentální spoutanosti doslovně chápaným slovem a falešné interpretace; fanatismus je smeten, aby se ukázala tolerance.

Z pyramidy je ruina, také symbolizující spolehlivost lidského snažení – veškeré pozemské dílo se nakonec obrátí v prach. Tato myšlenka se dále opakuje na zborcených zdech a věžích pevnosti. Průchod mezi věžemi nabízí možnost uniknout těm, kdo ji chtějí přijmout. Džed je posvátný emblém Osiridův. Jeho trosky vpředu představují smrt boha, který se navrátí k životu, až bude džed znovu vztyčen. Jeho zelená barva naznačuje, že vzkříšení je dosažitelné.

Had představuje destruktivní aspekty Hóra a Sutecha, zaprvé jako ničitel lidstva a zadruhé jako protivník slunečního světla. Holubice je emblémem Isidy a vyniká, zářící a vědoucí, na pozadí temnoty lidského sebeklamu. Na setmělé obloze probleskuje červená a zlatá. To je – v závislosti na tom, zda je karta chápána pozitivně, nebo negativně, buď jako nadcházející úsvit, nebo jako zapadající slunce – příslib, nebo varování.

 

Výklad

Věž vypovídá o náhlých změnách. Je tu možnost konfliktu nebo destrukce, možná nečekaného zvratu. Nic z toho však není nutně nežádoucí.

Karta by mohla naznačovat náhlé poznání nebo nečekaný vhled do záležitosti, o které člověk dlouhou dobu uvažoval. Může tu být uvolnění napětí, které se vytvořilo. Je to rovněž konec starého, počátek nového. Na obzoru je změna určitého druhu. Stavění na špatně položených základech.