Egyptský tarot - Velká arkána
 
 egpt_17_hvezda  

XVII  Hvězda

Písmeno: Cade

Barva: Fialová

Znamení: Vodnář

Tituly: Dcera nebes, Ta, která přebývá mezi vodami

Hvězda je vůdčí světlo. Je to ztišení, které následuje po bouři předchozí karty. Je to mír a osvěžení. Otevření dveří mysli, které byly až dosud zavřené, znamení, že hledající je na správné cestě.

Isis, korunována hieroglyfem představující její jméno, klečí na břehu Nilu. Levým chodidlem spočívá v písku, ale koleno má ve vodě. Podobně, jako je tomu u mnoha jiných karet, i zde se Isis nachází mezi dvěma stavy bytí. V rukou drží dvě nádoby, zlatou a stříbrnou vázu z karty Mírnost; jejich obsah je nyní dobře promísen a představuje jedinou tekutinu. Vylévá nádoby, aby obohatila vodu Nilu jejich magickou esencí. Tato karta je přiřazena znamení Vodnáře, nositele vody.

Pták na této kartě je posvátný ibis boha Thotha, jeden z mnoha symbolů duše.

Pro starověké Egypťany představovaly hvězd Mléčné dráhy ekvivalent řeky Nil. Po smrti opustily duše zesnulých omezenost Země a staly se hvězdami na obloze, kde zářily věčně. Hvězdy byly obyvatelkami podsvětí. Tyto představy vedly Egypťany k tomu, že zdobili vnitřní část vík rakví hvězdami, jež představovaly oblohu klenoucí se nad mrtvolou.

Pahorkovité břehy Nilu zde znázorněné jsou východní břehy známé jako Bakhau, nad nimiž nakonec vyjde slunce. Pahorky na západním břehu se nazývaly Manu a byly považovány za vchod do podsvětí. Hvězdou z názvu je míněn Sirius, Sepdet Egypťanů (Sothis je helenizovaná forma). Je to hvězda Isidy. Tatáž hvězda je vidět na obloze Velekněžky. Jednou ročně vycházela tato hvězda zároveň se sluncem (tomu se říkalo heliakální východ). To nastávalo na počátku záplav při každoročním rozvodnění Nilu. Podle této hvězdy byly orientovány pyramidy. Sousední souhvězdí sedmi viditelných hvězd, které známe pod názvem Orion, bylo pro Egypťany souhvězdí Osiridovo. (Podle některých autorit se pyramidy stavěly podle plánu, který představoval na zemi nebeské hvězdy Orionu – takže ve stavbě pyramid se spojili Osiris a Isis.)

Nebeská klenba byla personifikována v podobě bohyně Nuit, jež byla nazývána „Naše paní hvězd“. Mělo se za to, že Nuit každý den porodila a pozřela Slunce.

 

Výklad

Hvězda značí především naději. Ať se věci jeví jakkoli špatně, vždy bude existovat naděje, která dává sílu jít dál. Nic netrvá věčně, nakonec se věci zlepší. Je tu schopnost neochvějně vzdorovat protivenstvím. Hvězda je světlo na konci tunelu, odhalená pravda. Představuje optimismus.

Karta znamená zklidnění po bouři. Vzduch je svěží a očištěný od břemena minulosti. Je to doba, kdy se myšlenky projasňují po období zmatku. Nabízí příslib jasnější budoucnosti. Důvěra je obnovené naplnění. Na dohled jsou nové a širší obzory.