Egyptský tarot - Velká arkána
 egpt_18_mesic  

XVIII  Měsíc

Písmeno: Kof

Barva: Karmínová

Znamení: Ryby

Tituly: Vládce přílivu a odlivu, Dítě synů mocných

Měsíc reprezentuje představivost jako samostatnou sílu vzhledem k síle ducha. Osidla víry v rozumářství. Stejně jako měsíc odráží světlo slunce, může mysl poskytnout pouze odraz skutečnosti. Když pozorujeme vesmír, náš rozum jej interpretuje a přetváří v naší mysli. Vzhledem k tomu, že naše mysl je svou přirozeností omezená, jakákoli interpretace je nutně nedokonalá. Všechny mentální procesy mají sklon k omylům a jakýkoli pokus to překonat prostřednictvím nástroje mysli je podobně pomýlený. Vede to k iluzivním a klamným představám a ke všemu, co odděluje lidi od reality. V nepřítomnosti jasného světla slunce se začíná zabydlovat pověra. Je to dobrodružství neznáma, doprovázené strachem z neznáma. Měsíc představuje kouzlo fantazie.

Šakalové jsou posvátná zvířata měsíčního boha Anubida, která obývala území na pokraji osídlení. Žili na hřbitovech, vyhledávali si potravu mezi kostrami mrtvých. Na nižší rovině představují dva šakalové naši základní zvířecí přirozenost.

Věže posvátné brány střeží průchod. Zde se nachází práh mezi životem a smrtí. Jsou to různé pohledy na totéž. Na věžích jsou bohové Osiris a Chons. Osiris je zesnulý a očekává chvíli svého vzkříšení. Chons je také omotán jako mumie, jako mrtvý – jeho jméno znamená poutník. Byl to měsíční bůh a ochránce před zlými duchy. Osiridova rakev pluje po Nilu a á být teprve objevena. Mezi vodou a souší je obraz skarabea. Ukazuje na mysl, která se snaží pozvednout z vod zmatku, tažena světlem nahoře. Bohužel toto světlo není pravým světlem, nýbrž pouze jeho slabým odrazem. Rakev zdobí výjevy ryby, která pozřela ztracenou část Osiridova těla. Ryba je rovněž symbolem znamení Ryb, které přísluší této kartě. Ryby jsou posledním znamením zvířetníku na konci zimy, což znamená, že Slunce brzy znovu nabude své síly. Tato karta je branou vzkříšení. Krajina je v určitém slova smyslu neúrodná jako na kartě Císař, ale zde přítomnost Nilu naznačuje, že se pouze nachází v období spánku. Cesta se mlhavě vine od brány ke vzdáleným horám, což naznačuje, že hledající je stále na správné cestě, ale musí si neustále uvědomovat nebezpečí svedení z cesty. Chce-li v ní pokračovat, musí se zcela vzdát svého nedokonalého pojetí reality a hledat jako svého průvodce pravé světlo. Aby toho dosáhl, potřebuje odvahu.

Zatmění Slunce a Měsíce se děje podle pravidelného a předpověditelného cyklu. Nazývá se sáronský cyklus a opakuje se každých osmnáct let, což je i číslo této karty.

 

Výklad

Zakladatelé věd v její vlastní logice. Měsíc naznačuje období vnitřního zpytování a tichého reflektivního přemýšlení. Používání mysli ke zkoumání hranic představivosti. Prorocké nebo problematické sny, možná poukazující na metapsychické jevy. Intuice uspěje tam, kde by mohl selhat rozum. Falešnost používání rozumu při řešení problémů víry. Tato karta rovněž varuje před klamem iluze.