Egyptský tarot - Velká arkána

 egpt_19_slunce  

XIX  Slunce

Písmeno: Reš

Barva: Oranžová

Planeta: Slunce

Titul: Pán ohně světa

Toto je dlouho očekávaný východ slunce.  Slunce je zářivé světlo vyvádějící lidstvo z nevědomosti. Osvěcuje cestu vpřed. Na jiné úrovni tato karta značí prostotu a nevinnost moudrosti, jaká je typická pro mysl dítěte. (Karta rovněž naznačuje rané dětství duchovních a rozumových schopností člověka.) Světlo zahání temnotu a podporuje jasnost myšlení, dosud neobjevenou. Jednoduchost přivádí člověka blíže ke světu přírody, blíže k pravdě. Je to jasné pravé světlo, které předchozí karta jen matně naznačovala. Tato karta znamená emancipaci a osvobození nového věku. Měsíc předchází Slunci jako noc předchází dni. Nejistota temnoty musí předcházet jasnosti světla: Toto je světlo rozumu, které spálí konvence a zastávané představy z minulosti. Zatímco Měsíc ilustruje vnitřní zápas, se Sluncem přichází opozice od zbytku lidstva, které se bojí změn, jež s sebou nese pokrok.

Děti stojí u sebe, objímají se pažemi a ruce mají pozvednuté v radostném pozdravu. Představují lidstvo zbavení vší viny a nenávisti. Děvče má na hlavě věneček ze sedmikrásek – jejich název daisy znamená v angličtině doslova „oko dne“, day’s eye. Chlapec má na straně pramen vlasů značící mládí, což byl tradiční egyptský účes chlapců. Děti na sobě nemají žádné šaty, což symbolizuje jejich světskou nevinnost a čistotu ducha.

Slunce jasně svítí na oranžové obloze, přičemž oranžová je i barvou této karty. Zlatý úsvit. V dálce je zelený pahorek obehnaný zdí. Představuje úrodnou zem. Je to prvotní pahorek dávné minulosti, rodiště lidského pokolení. Za dětmi je zeď, děti unikly jejím pozemským omezením. Puzeny sluneční energií, opustily omezenost a ohraničenost lidství. Za sebou zanechaly hřích a smrt a zjistily, že tráva je na této straně skutečně zelenější. Pod nohama mají duhový kruh s dvanácti barvami zvířetníku, kterým každý rok prochází Slunce. Děti stojí ve středu sluneční soustavy. K bohům namalovaným na zdi patří Amun, Osiris, Ra, Hórus a Sutech. Všichni bohové, kteří hráli významnou roli na předchozích kartách: Amun byl bůh stvořitel, předmětem první karty Blázna; Císaře představoval ve své podobě s beraní hlavou sluneční bůh Ra; Osiris byl Veleknězem; Hórus coby další aspekt slunečního boha vystupoval jako ten, kdo řídí Vůz; a nakonec Sutech se objevil jak na Kole štěstí, tak na kartě Ďábel.

Písmeno kabalisticky připisovaným této kartě je reš, které znamená hlavu. To se vztahuje ke Slunci v protikladu k předchozí kartě, na níž kof znamená zadní část hlavy, značící Měsíc. Na Stromu života je Slunce planetou centrální setry Tiferet neboli Krásy. Tato karta ukazuje pozitivní a konstruktivní aspekty Slunce. Mělo by se pamatovat na to, že jako u Císaře je tvůrcem pouští. Slunce je této kartě přiřazeno i astrologicky.

 

Výklad

Tato karta znamená materiální štěstí. Doba prosperity, velké radosti a dobrého soudu. Úspěch ve snahách. Vzpamatování se z minulých nezdarů. Dobré zdraví a bohatství. Jasná životní perspektiva.