Tarot snů - Velká arkána

 02  

2 – Velekněžka

Základní význam: Intuitivní vhled. Smiřování protikladů. Nepřímý přístup. Stažení se do ústraní, odstup od záležitostí každodenního života.

Hlubší význam: Pod zamlženou noční oblohou sedí Velekněžka ve svém chrámu a čerpá z měsíce jakousi tajemnou sílu. Blázen ji pozoruje a vidí, jak na ni měsíční světlo doslova sestupuje a hvězdy, slunce a měsíc se usazují v jejích vlasech. Její čelenka s ozdobou ve tvaru měsíce vyzařuje magickou moc plnou pochopení a vcítění.

Obsah svého podvědomí nemůžeme vnímat přímo – jinak by byl vědomý, a nikoli podvědomý. Všichni víme, že toho v sobě nosíme více než jen to, co si dokážeme uvědomit. Propuknou-li v nás náhle nějaké neočekávané city nebo setkáme-li se s něčím, co nás vyvede z míry, s obrazy, které k nám promlouvají způsobem, jenž nás leká (jako to dokážou tarotové karty), pak víme, že je to způsobeno spodními proudy pod povrchem našeho vědomí. Naše mysl je ovšem uzpůsobena tak, že nám neumožňuje vnímat a chápat tyto proudy přímo. Máme tedy vůbec nějakou naději uvidět to, co nejsme schopni vidět? Odpovědí je Veleknežka. Umožňuje komunikační výměnu mezi sférou vědomí a sférou podvědomí a současně udržuje oba tyto světy v jednotě tak, že tuto komunikaci přísně řídí, omezuje a filtruje. Proto vše, co vystupuje z našeho podvědomí, hovoří v hádankách, snech a metaforách.

K podvědomí je nutno přistupovat citlivě. Nelze jen tak přijít a žádat odpovědi. Stejně jako se smítko v oku odplaví do koutku, tak se i podvědomí, pokud se budete snažit na ně dívat přímo, vašemu pohledu vyhne a skryje se v nějakém temném zákoutí. Když ale budete postupovat nepřímo, meditovat o své otázce a budete otevřeni všemu, co by vám vaše instrukce snad chtěla sdělit, může se vám podařit do svého podvědomí kratičce nahlédnout.

Dva sloupy na kartě reprezentují dualitu stejně, jako i dvě různě zbarvené koule na jejich vrcholech (které připomínají odlišné barvy Bláznových očí). Dualita je způsob, jakým je uspořádaná naše vědomá mysl a jak také ona uspořádává naše vjemy. Od chvíle, kdy se narodíme, se učíme třídit vše, co k nám přichází: dobré a špatné, radostné a bolestné, světlé a tmavé. V průběhu dalšího života se kategorie stávají propracovanějšími, ale protiklady zůstávají: zodpovědnost, nebo lehkomyslnost, dobré, nebo špatné úmysly, pasivita, nebo agresivita. Tato rozlišení nám umožňují žít a fungovat v tomto světě. Představují však překážku na cestě podvědomím, jehož přirozenou vlastností je reflektovat spíše prvotní, temné hlubiny jedinečnosti než jasně vymezené duality každodenního života v bdělém stavu.

Velekněžka má zavřené oči a uzavírá se tím smyslovému vnímání, které by ji mohlo vtahovat zpět do světa vědomí. K sloupům je obrácena zády, čímž dává najevo, že duality překonala. Prošla jimi, jako kdyby byly pouhou bránou k jiným způsobům vnímání, a nikoli vše zahrnujícími a uzavírajícími aspekty reality, jak jsou obvykle pojímány. Příznačné je, že svou složitě zdobenou čočku drží tak, že rámcuje její srdeční čakru. Srdeční čakra usmiřuje protiklady, sjednocuje je do organického celku a zaceluje trhlinu mezi nimi. Proto pociťujeme Kněžčinu energii jako utišující. Její chladivý balzám nabitý měsíční energií léčí napětí, které je způsobováno naším neustálým rozčleňováním reality do protikladů a dualit.

Noc a měsíc na této kartě symbolizují nejistotu a neklid, které naše vědomá mysl pociťuje, když se musí vyrovnat se zřejmou existencí podvědomí. Aby Velekněžka (nebo ta část naší mysli, kterou reprezentuje) mohla vstoupit do hlubin podvědomí, musí pojmout (nebo přivolat) symboly noci a měsíce. Poté, co se uvolnila a dovolila podvědomým obsahům, aby pronikly její bytostí, otáčí se k nám a zvedá svou kouzelnou čočku, skrze niž můžeme zachytit několik náznaků intuitivního poznání.

Někdy se  stresy a konflikty, které během dne prožíváme, tak nahromadí, až máme pocit, že každou chvíli vybuchneme. V těchto chvilkách může být Velekněžka jakousi pojistnou klapkou, která sníží tlak tím, že jej část vypustí a nechá dovnitř vniknout trochu chladého vzduchu z okolního nočního světa. Pokud vás záblesk tohoto světa uvádí do zmatků, netrapte se tím – později do něj nahlédneme hlouběji.

Text na Kněžčině svitku je z první kapitoly Tao-te-ťing od Lao-c’.

Stezka na Stromu života: Od 6. sefiry Celistvost (Tiferet) k 7. sefiře Instinkt (Necach). Naše vnitřní jednota se nám dává poznat cestou intuice, snů, vzkazů, které nám posílá podvědomí a dalšími iracionálními způsoby. Celistvost se přibližuje prostřednictvím své intuice.

Hebrejské písmeno: Gimel znamená velbloud. S jeho pomocí překonáme pouště, stejně jako nám Velekněžka pomáhá překračovat propast mezi vědomím a podvědomím.

Astrologie: Luna, planeta podvědomí.