Tarot snů - Velká arkána

 03  

3 – Císařovna

Základní význam: Mateřství a mateřský princip, výživa, ochrana, péče o dítě, výchova. Přivést na svět dítě, uskutečnit projekt či myšlenku. Tvoření. Péče o sebe.

Hlubší význam: Z Kněžčina tichého chrámu se Blázen vynořil na denní světlo a nachází Císařovnu. Je to lesní víla, ženský duch, který žije ve stromě. Na kartě vypadá jako napůl žena, napůl strom a přechod z ženy ve strom je tak plynulý, že nelze říci, kde končí jeden a začíná druhý. V rukou uctivě drží zářící dítě.

Nejlepším způsobem, jak poznat Císařovnu, je porovnat ji se sousedními kartami, tedy s Veleknežkou, která ji předchází, a s Císařem, který následuje. Zatímco Velekněžčina svatyně zůstává ve věčném šeru, Císařovna pobývá na lesní mýtině za dne, i když světlo je přece jen poněkud tlumeno stromy, jimiž prochází. Velekněžka potřebuje ticho, aby se mohla naladit na vnímání tajemného a neviditelného, Císařovna se však raduje ze života v lese, z ruchu a hemžení všech bytostí, které jej obývají. Zatímco Velekněžka spojuje protiklady v celek, který je možné pouze intuitivně cítit, Císařovna vynáší svou tvořivou aktivitu na světlo dne. Z pohledu narození dítěte odpovídá Velekněžka početí a těhotenství, kdy se pramínky bytí začínají tajuplným způsobem splétat, ještě skryté v děloze. Císařovna je zrození, kdy se to, co jsme dosud mohli jen tušit, stalo zjevným.

Císař naproti tomu představuje stabilizující aspekty civilizace: rovné silnice, budovy, památníky, vojsko v šiku. Ztělesňuje-li Císař princip řádu, pak Císařovna princip růstu. Z Císařovny vyzařuje život stejně jako z Bláznovy obruče. Císař tento život přebírá a formuje jej tak, aby mohl správně fungovat. Císařovna reprezentuje jednoduchý fakt, že na poli roste pšenice. Císař zajišťuje, aby byla semena pečlivě zaseta do řádků a klasy v pravý čas sklizeny. Obou energií je zapotřebí k tomu, aby mohl existovat život.

Císařovna ztělesňuje velmi silný a dobře srozumitelný archetyp: matku. Patří sem jak vaše matka, tak vše mateřské vůbec, tedy i to uvnitř vás. Energeticky se toto týká mužů stejně jako žen. (Vlastně je tomu u všech karet tak, že jsou platné pro kohokoli bez ohledu na věk, pohlaví nebo sexuální orientaci.) Karta však svým obsahem není omezena jen na doslovné mateřství. Může poukazovat na péči o zahradu či tvorbu krajiny. Může představovat tvůrčí projekt, o který se musíme dobře starat a chránit jej.

Jako Matka příroda byla Císařovna již v prehistorických dobách uctívána pro svou štědrost a současně vzbuzovala strach svými pustošivými výbuchy hněvu. Proto má i tato karta (jako každá jiná) svou temnou stránku. To, co má sílu tvořit, má také sílu ničit. A jakkoliv Císařovna vždy podporuje růst, nepodporuje vždy individualitu. Jejím mateřským instinktem je ponechávat si svá stvoření ve své blízkosti.

Záře, která na kartě vychází z dítěte, k němu přitahuje naši pozornost. Vůči komu nebo vůči čemu se cítíte mateřsky? Děláte vše, co je ve vašich silách, pro zajištěné a bezpečné prostředí? Možná dítě představuje nějakou oblast vašeho vnitřního já. Existuje nějaká část vaší osobnosti, již jste považovali za bezproblémovou, a která přitom potřebuje láskyplnou péči? Pokud dítě zastupuje nějakou osobu nebo projekt, jste připraveni dát jim svobodu, kterou budou potřebovat, až nastane vhodný čas k tomu, aby začali žít vlastním životem?

Někdy tato karta může prostě znamenat, že byste se o sebe měli lépe starat a ujistit se, že si neodpíráte tělesné prožitky, které někdy potřebujeme všichni.

Pro Blázna představuje chvíle, kdy může energii Císařovny předat dalším, místo aby ji pouze přijímal, důležitý mezník na jeho cestě.

Stezka na Stromu života: Od 7. sefiry Instinkt (Necach) k 9. sefiře Infrastruktura (Jesod). Mateřský instinkt, naše vnitřní potřeba tvořit, vyživovat a chránit to, co jsme vytvořili, se projevuje jako souhrn postojů a východisek (tzn. infrastruktura naší osobnosti), který nás předurčuje k takovémuto jednání.

Hebrejské písmeno: Dalet znamené dveře. Když to, co se zrodilo, opouští místo svého vzniku, aby se objevilo na světě, musí projít jedněmi nebo vícerými dveřmi, a to doslova, či v přeneseném smyslu.

Astrologie: Venuše, planeta manželství a ženských reprodukčních orgánů.