Tarot snů - Velká arkána

 06  
6 - Milenci
Základní význam: Jakýkoli vztah, milostný vztah. Sdílení názorů, úspěšné i neúspěšné. Přiznání zranitelnosti. Částečně odhalené tajemství. Přitažlivost protikladů.

Hlubší obsah: Poté, co v předchozích kartách shromažďoval základní stavební kameny své osobnosti, je Blázen nyní připraven na poslední z těchto kamenů, představující tu naši část, která nám umožňuje vytvářet si vztahy k ostatním. V Tarotu snů je toto vzájemné působení symbolizováno mileneckým párem, ale samozřejmě může jít o celou škálu vztahů, ne pouze o milostné. Této kartě může odpovídat jakákoliv situace, kdy dva nebo více lidí nějakým způsobem přicházejí do kontaktu.

K ilustraci bylo použito milostného vztahu proto, že obsahuje všechny tendence a pocity, které se objevují v každém mezilidském vztahu, ale v zesílené a dramatičtější podobě. To znamená, že všechny drobné i větší laskavosti, malicherné žárlivosti a nejistoty, které provázejí přátelství nebo pracovní vztah, nabývají mezi milenci intenzivnějších rozměrů.

Jakékoliv sdílení sebe sama s někým jiným může být bolestné - jsme nuceni se více zabývat názorem jeho než svým. Avšak pokaždé, když to uděláme, rozšíří se obzor našeho vědomí a prohloubí se náš pohled na svět. Je zde také duchovní rozměr, protože pokud můžeme s nějakou osobou spolupracovat, mít ji rádi nebo ji milovat, pak můžeme, přinejmenším teoreticky, pracovat, mít se rádi a milovat se s kýmkoliv nebo čímkoliv, co existuje.

Na kartě vidíme Zamilované, podle nichž se jmenuje, ve stavu fyzické důvěrnosti. Nedívají se na sebe, jak ženiny, tak i mužovy oči jsou zavřené. Přece je tedy mezi nimi bariéra, i když jsou k sobě přitisknuti. Bez ohledu na to, jak blízce se dva lidé mohou cítit, stále mají dvě oddělené mysli uzavřené ve dvou různých hlavách, a vždy tedy mezi nimi bude stěna, kterou nelze prolomit. Historie lidských vztahů je prostoupena určitým hrdinstvím, protože navzdory těmto bariérám jsme schopni společně pracovat, mít se rádi a milovat jeden druhého. Stěnu sice nemůžeme prolomit, ale lze ji transcendovat, a v tom je právě zázrak i bolest lidského bytí.

Milenci jsou nazí. Nahota sama o sobě může symbolizovat vzájemnou upřímnost, "holou pravdu", odhalení vlastní zranitelnosti a opuštění obranných mechanismů. Opět se nemusí jednat o milostný vztah; například v obchodním styku může jít jednoduše o oboustrannou poctivost a otevřenost.

V pozadí vidíme kamennou zeď. Součástí budování každého vztahu je vytvoření prostoru, který je nějak oddělen od vnějšího světa a v němž se dva lidé mohou nerušeně zabývat jeden druhým, ať už zamilovaně, či jinak. Vztahu ovšem vždy hrozí, že se stane izolovaným a uzavřeným vůči okolí, a tak je vhodné zajistit, aby ve zdi bylo okno, a bylo tak možné z v nějšího světa přijímat a také do něj vysílat.

Zamilované je vidět přes průsvitnou záclonu, která je poodhrnuta vánkem. Esenci vztahu, zejména milostného, je obtížné zkoumat racionálními způsoby. Stejně jako záblesky podvědomí, které nás nechává zahlédnout Velekněžka, i tato esence zvadne a ztratí se ve světle klinického pozorování. Tajemstvím lásky je přesně toto - že představuje tajemství. Můžeme si jí cenit, mluvit o ní, inspirovat se jí v umění, být vděčni za ušlechtilost, kterou vnáší do našeho života; v určitou chvíli přes ni ale musíme průsvitné záclony opět zatáhnout, abychom ji nezaplašili.

Za oknem nejasně vidíme začátek rozednívání. Den a noc jsou protiklady a každý vztah musí obsahovat určitou míru protichůdnosti, aby mohl být úspěšný. "Protiklady se přitahují", je sice klišé ale pravdivé (stejně jako mnoho dalších). I když se dva lidé zdají být velmi podobní, pod povrchem se vždy nacházejí rozdílnosti, které dodávají vztahu hloubku a pomáhají mu růst.

Na kartě je šest zapálených svíček. Dvojice je zapálila, aby si tím vytvořila posvátný prostor. Pro ty, kteří jsou velice duchovně založení, mohou svíce reprezentovat Boží milost, požehnání seslané z vyšších sfér. Starší sady ukazují anděla vznášejícího se nad párem a stejné asociace mohou vzbuzovat i malá hřejivá světélka obklopující plamínky svíček.

Pro každý vztah je zajímavé všimnout si, jak se projevují předcházející karty. Učíme se (Mág) ze svých vztahů, uvědomujeme si, že podstata spojení je nepoznatelná (Velekněžka). Vyživujeme a podporujeme se navzájem (Císařovna), poskytujeme si solidní základnu a někdy se tyranizumeme (Císař). Nakonec se naučíme vzájemně si důvěřovat (Víra). Archetypy karet I až V sehrávají svá dramata na pozadí karty VI Milenci. A jak víme, vztahy mezi lidmi nabízejí bezpočet příležitostí, chovat se jako Blázen!

 

Stezka na Stromu života: Od 4. sefiry Tvoření (Chesed) k 7. sefiře Instinkt (Necach). Vrozený tvořivý instinkt nás spojuje, abychom dali vzniknout dětem nebo prostě jen navázali tvůrčí vztah.

 

Hebrejské písmeno: Zajin znamená meč. Meč představuje ten aspekt mezilidských vztahů, který neustále udržuje bariéru mezi kterýmikoli dvěma osobami. Úplné splynutí se tak sice zdá být na dosah, ale nelze je nikdy uskutečnit zcela.

 

Astrologie: Blíženci, znamení komunikace mezi lidmi a porozumění vztahům mezi věcmi.