Tarot snů - Velká arkána

 07  
7 - Vůz
Základní význam: Sebejistý životní postoj. Vůle. Mladistvá, nezkušená energie. Pýcha a arogance. Hněv způsobený nejistotou.

Hlubší obsah: Nyní, když Blázen postupně prozkoumal všechny hlavní složky své osobnosti, je konečně připraven vydat se na cestu. Dopravním prostředkem je mu jeho osobnost neboli "persona" (latinsky mj. "maska"), což je výraz užívaný v archetypální psychologii k označení způsobu, jakým se prezentujeme světu. Na kartě jde o dopravní prostředek v doslovném významu - o vůz. Každá z předcházejících karet posloužila jako jedna dřevěná deska při jeho stavbě.

Přesto tyto karty nejsou pouhými statickými koncepty. Mají také své energie a ty zase svá vlastní směřování a oblasti, které se spolu často dostávají do rozporu. Karty jako pojmy jsou reprezentovány vozem, ale coby energie je představují koně. Společně tyto energie táhnou vůz kupředu, kdyby však nebyly usměrňovány, roztrhly by jej. Proto musí vozataj, který zastupuje vaše nejbytostnější Já, pevně  svírat opratě a využívat koňské síly k tomu, aby se vůz pohyboval tím směrem, který určí on.

V Tarotu snů se vůz, vozataj i koně vynořují z vln oceánu. Bělouši vystupující z mořské pěny se často používají jako poetický obraz a vlnám se zpěněnými hřebeny se v angličtině říká "bílí koně". Tento obraz dokonale odpovídá kartě Vůz, kde skutečně vidíme osobnost právě se vynořující z rozbouřeného moře (všeobecného symbolu pro podvědomí).

Vozatajův postoj působivě ukazuje, s jakou silou, hrdostí, dobrodružným odhodláním a snad i trochou arogance se vydává na svou cestu. Podle toho, jak se vám bude tato karta jevit v kontextu daného výkladu, se do popředí může dostat síla a dobrodružný duch, nebo spíše pýcha a arogance. V druhém případě lze na vozatajovu pozici nahlížet více jako na pózu pro přihlížející. Asi si řekneme, že by se měl raději soustředit na řízení koní než na předvádění se, aby mu opratě nevyklouzly z rukou.

Je třeba mít na paměti, že vozataj teprve nedávno složil svou osobnost v celek a rozhodl se, jakým směrem se vydá, a určitě není zkušeným a vyzrálým cestovatelem. Dal by se přirovnat k dospívajícímu, sebejistému ve své velikosti, kterou právě objevil, dosud však postrádajícímu zkušenosti, které vedou k moudrosti. Snad nejlepší definicí vyspělé osobnosti je "ten, kdo ví, že neví". Vozataj ještě nedosáhl tohoto uvědomění si své vlastní nevědomosti. Také je ale možné, že o svých nedostatcích ví, protože jej občas přistihneme zlostného, nejspíš z pocitu nejistoty. Jisté však je, že skutečná vozatajova hodnota spočívá v jeho nezkrotné vůli, víře ve svou schopnost ubírat se kupředu a být úspěšný, a to navzdory všem překážkám a vlastním nejistotám. Je mocnou, optimistickou energií, která je nám kdykoliv dostupná.

Ve starších tarotových sadách jsou koně nebo jiná zvířata, která táhnou vůz, zobrazena v rozdílných barvách, a ztělesňují tak protichůdné vnitřní tendence, které hrozí vůz roztrhnout. Prohlédneme-li si kartu Tarotu snů pozorně, uvidíme, že i když jsou oba koně bílí, kůň vlevo je tmavší než ten vpravo, což poukazuje na napětí mezi nimi. Chce-li vozataj udržet směr, musí velmi pečlivě udržovat rovnováhu mezi jejich energiemi.

Stavba v pozadí symbolizuje Bláznovy prvotní snahy vytvořit si vlastní rámec pro své myšlení. Nemá ještě Císařovu sílu potřebnou k postavení celého města, i tato struktura je však již svým způsobem působivá. Jsou to první Bláznovy pokusy zasazovat věci do kontextu, sestavovat myšlenkovou mapu, která mu umožní orientovat se na cestě životem. Stavba vzdáleně připomíná ropnou věž, která čerpá z hlubin podvědomí a vynáší intuitivní poznání na denní světlo, a vědomí je tak může využít na cestě za svým cílem.

Modrý drahokam na vrcholku září jako slunce. Dává se nám tím najevo, že scéna, jejímiž jsme svědky, nemá zobrazovat konkrétní skutečnost, nýbrž je jako ostatní karty spíše snovou scenérií zrcadlící to, co probíhá uvnitř nás.

Stezka na Stromu života: Od 2. sefiry Energie (Chochma) ke 3. sefiře Forma (Bina). Tvůrčí princip je spojen s principem formujícím, vzniká tedy vůz, který je schopen pohybu vpřed.

Hebrejské písmeno: Chet znamená plot. Stejně jako vůz je i plot útvarem, který má obklopovat, tvarovat a ochraňovat to, co je uvnitř.

Astrologie: Rak, znamení bezpečí domova. Mohlo by se zdát, že příliš neodpovídá vojenskému charakteru vozu, je ale třeba si uvědomit, jak často jsou vlastenectví a obrana domova motivujícími faktory v odhodlání vydat se do světa.