Tarot snů - Velká arkána

 08  
8 - Síla
Základní význam: Adrenalin, reakce "bojuj nebo uteč". Vnitřní touhy jsou kontrolovaně vedeny k pozitivnímu vyústění. Rovnováha mezi kultivovaností a zvířetem v nás.

Hlubší obsah: Po prvních sedmi kartách se Bláznova pouť nyní dostává na novou úroveň. Musí vše, co se dosud naučil, aplikovat na problémy a výzvy, jimž během života čas od času čelíme, některým z nich opakovaně. Blázen musí pochopit, že v něm existuje cosi velmi silného, co se však zdá mít svou hlavu a své touhy. Toto téma již známe z předchozí karty Vůz s jeho silnými, ale svévolnými koňmi.

Ostatně Vůz, Síla a ještě třetí karta, Ďábel, tvoří trio se společnou problematikou. Každá z nich se vyrovnává s dvojakostí síly uvnitř nás, která nám může být prospěšná, ale je také schopna napáchat velké škody, pokud ji neudržujeme pod kontrolou. Na kartě Vůz jsou koně prostě součástí širší scény. Na kartě Síla jako by se objektiv kamery zaměřil na tuto divokou energii a ukazuje ji jako tygra, kterého žena zkrotila. U Ďábla pak uvidíme jeji negativní stránku: vzdali jsme se jí do té míry, že ona je nyní pánem a my otroky.

Kdybychom to chtěli přirovnat k biochemickým procesům, pak by tygr představoval adrenalin, hormon, který působí zrychlení tepu a zvýšení krevního tlaku a k jehož vyplavování dochází při psychickém nebo fyzickém stresu. To nám pomáhá zvládat kritické situace, kdy přepneme tělo do režimu "bojuj, nebo uteč", v němž dokáže podat výkony, jichž by normálně nebylo schopno. Konce mohou být šťastné, nebo nešťastné - záleží na okolnostech. Jednou například zvednete předek auta do vzduchu, abyste zachránili někoho, kdo je pod ním uvězněn. Jindy se stane, že někoho fyzicky napadnete jen proto, že jste se na něj rozzlobili. Důležité je pochopit, že tygr uvnitř nevidí mezi těmito dvěma situacemi z morálního hlediska žádný rozdíl. Proto máme ve své psychice vyvažující složku - ženu na kartě, která tygra ovládá (jak ukazuje řetěz okolo něj), umí jeho energii využít konstruktivně a držet jej spoutaného, je-li to třeba.

Co se týče energií prezentovaných na této kartě, je zde klíčová rovnováha. Dáme-li tygrovi volnost, nepochybně to bude mít řadu nešťastných následků, jak později uvidíme na kartě Ďábel. Na druhé straně, pokud budeme svého tygra držet neustále uvězněného, staneme se postavou typu Waltera Mittyho, snící o velkých činech, ale neschopnou je uskutečnit, a neustále si budeme jen představovat, co by se asi bylo stalo, kdybychom byli onen riskantní krok přece učinili.

Žena na této kartě je velmi krásná, rozvážná a má silný charakter. Zdobí ji hvězdy a na jejím obličeji vidíme znamení ohnivého živlu. Měsíc zavěšený na jejím uchu naznačuje, že tygra ovládá ze svého centra intuice, a to ji spojuje s Velekněžkou a Lunou. Měli bychom se vyvarovat pohledu na tuto ženu jako na přísnou učitelku, která nám nedopřeje žádné potěšení. Není negativní. Je prostě silnou osobností, kterou být musí, aby mohla vyžadovat tygrovu poslušnost. Neovládá jej hrubou silou, nýbrž inteligencí, soucítěním a láskou a má na něj zjemňující vliv. Obě postavy, žena i tygr, jsou symbionti - jejich existence na sobě vzájemně závisí.

V povídce Franka R. Stocktona "Dáma, nebo tygr?" král mytické země vymyslel podivnou formu soudu. Obviněný byl postaven před dvoje dveře. Když si vyberete ty správné, budete se moci oženit s krásnou dámou, kterou za nimi najdete. Pokud si vyberete ty nesprávné, ocitnete se tváří v tvář zlému a hladovému tygrovi. Které se vyberete? U karty Síla jde o to, vědět, kdy si vybrat dámu, a kdy tygra.

 

Stezka na Stromu života: Od 7. sefiry Instinkt (Necach) k 8. sefiře Rozum (Hod). Symbiotický vztah mezi rozumem (žena) a instinktem (tygr).

Hebrejské písmeno: Tet znamená had. Had zde reprezentuje tutéž nezkrocenou zvířecí energii, jakou symbolizuje tygr.

Astrologie: Lev, znamení fyzické síly; energie vládnutí a výrazných energií.