Tarot snů - Velká arkána

 09  
9 - Poustevník
Základní význam: izolace a odloučení na základě vlastního rozhodnutí. Odstup od situace, aby bylo možné si o ní získat přehled. Meditace a sebezpytování. Odloučení jako forma úniku.

Hlubší obsah: V této fázi si Blázen uvědomuje, že v jeho hlavě se ozývá tolik hlasů, že se potřebuje na své cestě zastavit a tento zmatek si urovnat. Proto si nachází klidné místo, kde se může nerušeně věnovat sám sobě. V nejzákladnější rovině Poustevník znamená izolaci, obvykle z vlastní vůle.

I ti nejdružnější a nejspolečenštější z nás potřebují někdy určitý "oddechový čas" k načerpání energie pro další fungování ve společnosti. Pak jsou také lidé, kteří mají od přírody sklon ke zkoumání svého nitra, a pro ně je karta o to více obrazem jejich nejbytostnějšího já.

Tato karta vykazuje jisté vnější podobnosti s kartami Velekněžka a Víra, a proto bude vhodné ujasnit si rozdíly mezi nimi. Všechny tři v podstatě zobrazují jedince, který je sám a hledá osvícení. Liší se však ve způsobu, kterým to činí. Velekněžka se rituálně otvírá, aby přijala poselství iracionálních, podvědomých součástí své osobnosti, asi jako rádiový přijímač nalaďující se na určitou frekvenci. Postava na kartě Víra se snaží zasadit svá pozorování do etického rámce, ať už náboženského, duchovního či všeobecně morálního, a najít nějaký vůdčí princip či absolutní pravdu, v něž může věřit.

Poustevníkovo jednání je naproti tomu přísně racionální, empirické. Rozjímá o svých činech, myšlenkách a pocitech ve snaze dobrat se tak moudrosti. Izoluje se, aby mohl na svou situaci nahlížet z odstupu, protože jak všichni víme ze své vlastní zkušenosti, často je snazší porozumět něčemu, když se od toho oddělíme a získáme tak nadhled. Izolace je obykle tím účinnější, čím více úsilí musíme vynaložit, abychom ji dosáhli, a tak na kartě vidíme, že Poustevník dospěl do tohoto stavu za cenu jistých obtíží. Dokonalou analogii k Poustevníkovu jednání nacházíme v buddhismu. Existují buddhistické meditační techniky, jejichž cílem je zklidnit mysl a zcela se soustředit na to, co během sezení prožíváme, včetně tělesných funkcí (dýchání, brnění v končetinách) a sledování myšlenek a pocitů, které se objevují, abychom pochopili, jak v tu kterou chvíli vědomí skutečně fungujeme.

Na kartě je vousatý muž v hávu sedící na skalnatém ostrohu. Jeho dlouhý plnovous naznačuje, že zde již sedí velmi dlouho. Jeho roucho je bílé na znamení čistoty, s níž zaměřuje pozornost na svou duši. Je příznačné, že sedí na výběžku přímo nad hlubokým údolím, z čehož vidíme, že zatímco zkoumá své nitro s chirurgickou přesností a soustředěním, současně se od něj drží stranou, na rozdíl od Velekněžky, která se do něj noří.

Poustevníkovou svítilnou je hůl zakončená nahoře zářícím klenotem. Klenot symbolizuje osvěcující moc vědomé mysli. Pomocí této lucerny Poustevník vnáší světlo do tmavých koutů své duše a proniká do jejich tajemství.

Stejně jako u všech karet lze také s Poustevníkovou energií zajít příliš daleko. Pokud používáme odloučení nebo meditaci spíše k úniku než k poznávání, je namístě s pomocí Poustevníkovy energie zjistit, proč se takto chováme. Tato karta by nám měla sloužit jako opora na cestě životem, nepředstavuje však její konec.

 

Stezka na Stromu života: Od 1. sefiry Vědomí (Keter) k 6. sefiře Celistvost (Tiferet). Poustevník opouští ostatní cesty a vše, co odvádí pozornost, v úsilí dostat se do přímého kontaktu s vesmírným vědomím.

 

Hebrejské písmeno: Jod znamená ruka (přesněji jad; pozn. red.). Poustevník odložil dovednosti a nástroje a namísto toho plně věří sobě a tomu, že dosáhne svého cíle. Existují i skuteční poustevníci, kteří se vzdali běžně vyráběných nástrojů a spoléhají na to, že pouze jejich vlastní ruce jim zajistí přežití.

 

Astrologie: Panna, znamení pečlivosti, rozvážnosti a opatrnosti v myšlení a v jednání.