Tarot snů - Velká arkána

 10  
10 - Kolo
Základní význam: Změna. Mechanistický pohled na svět. Vzdávat se zodpovědnosti tím, že osočujeme osud.

Hlubší obsah: Kolo představuje velmi jednoduchou metaforu: kolo osudu, pocit, že náš úděl je předurčen otáčením a cvakáním jakéhosi vesmírného stroje. Je zajímavé, že takovýto pohled najdeme jak ve vědě, tak i v náboženství. V období vědecké revoluce 17. století bylo široce přijímáno mechanistické učení.

Podle něj je vše, co ve vesmíru existuje, determinováno zákony pohybu hmoty a teoreticky, za předpokladu inteligence natolik rozsáhlé, že by byla schopna shromáždit a vyhodnotit všechny potřebné údaje, by bylo možné předvídat kterýkoli jev od počátku až do konce časů.

Obdobně máme v náboženství, v rámci křesťanství pak zejména v kalvinismu, učení o predestinaci, podle něhož Bůh předurčil konečný soud každé duše, tedy zda bude spasena, či zatracena, bez ohledu na naši volbu. Ani náboženská, ani vědecká verze této doktríny tak nepočítá s možností osobního vývoje a rozhodování.

K tomuto způsobu myšlení často sklouzneme a mnohdy si to ani neuvědomíme. Jak často se vyhýbáme zodpovědnosti za svůj život tím, že spíláme osudu nebo jiné neosobní autoritě, jako například vládě? Kolo nás učí, že jde jen o postoj, i když tento je určitě lákavý. Pravda však je, že ačkoli je toho v našem životě mnoho, co nemůžeme ovlivnit, mnohé naopak máme zcela ve svých rukou. A pak je také řada věcí, které se zdají být mimo naši kontrolu, ale ve skutečnosti na ně můžeme do určité míry působit, jsme-li odhodlaní a schopní tvůrčího uvažování.

Ve  výkladu může karta Kolo naznačovat pocit bezmoci v kole osudu. Na druhé straně často představuje prostě změnu. Pokud se věci nevyvíjejí dobře, Kolo může být útěchou a předpovídat, že se budou měnit k lepšímu.

Na kartě vidíme složitý mechanismus. Zařízení a stroje v Tarotu snů často symbolizují komplikované struktury, které si naše myšlení vytváří, a opět tak naznačují, že mechanistický pohled na svět je výtvorem naší mysli, a nikoli přesným obrazem skutečnosti.

Okolo hlavního kola jsou vidět znamení zvěrokruhu. Většina současných astrologů nezastává názor, že by planety ovládaly a striktně předurčovaly lidské životy, ale nebylo tomu tak vždy. Téměř po celou dobu trvání astrologie se předpokládalo, že naše jednání a osudy lze neomylně vyčíst z pohybů planet.

Ve spodní polovině obrazu se objevují bílé koule se symboly, které připomínají hrací automat v Las Vegas. Ano, Las Vegas je dalším příkladem toho, jak se lidé dobrovolně podrobují vrtochům osudu - nebo přesněji řečeno umění programátorů, kteří nastavují automaty tak, aby to bylo výhodné pro majitele kasin. To nám ukazuje, že věříme-li příliš v sílu osudu a nerozvíjíme-li své vlastní schopnosti, znevýhodňujeme se tak vůči ostatním.

Čtyři symboly na spodní části kola jsou starobylé alchymistické symboly reprezentující roční doby: zleva doprava podzim, zimu, jaro a léto.

Přítomnost dvou delfínů vyvažuje mechanistické stránky této karty. Delfíni jsou hravá stvoření a sotva si dokážeme představit něco méně mechanického než delfína plujícího ve vlnách. Podle Richarda Wilkersona, ředitele Dream Education Center, delfíni ve snu často symbolizují ochranu, klid a průvodce po neznámých světech. Když si začneme až příliš připadat jako kolečko v mašinerii, třeba nám pomůže představit si, jak se oběma delfíny necháváme vyvést z tohoto stroje do oceánu radosti, dobrodružství a nových možností.

 

Stezka na Stromu života: Od 2. sefiry Energie (Chochma) ke 4. sefiře Tvoření (Chesed). Prvotní energie roztáčí kolo stvoření a posléze se projevuje v podobě předmětů a dějů ve světě, jenž nás obklopuje.

 

Hebrejské písmeno: Kaf znamená dlaň. Kolo osudu se točí a ohlašuje, co nás čeká. Jak mnozí věří, lze to předpovídat pomocí věštění, například čtením  z ruky - dlaně.

 

Astrologie: Jupiter, planeta optimismu a hojnosti (tedy toho, o čem doufáme, že nám víření Kola přinese).