Tarot snů - Velká arkána

 12  

12 – Viselec

Základní význam: Sebeobětování. Ignorování toho, co od člověka očekává společnost. Získání nových perspektiv. Hraní si na mučedníka.

Hlubší obsah: Blázen při svém putování dosud poznával archetypální funkce svého vědomí a také širší morální souvislosti. Nyní si uvědomil, že se dostal do fáze, kdy tyto zkušenosti již nestačí k tomu, aby se dostal dále. Musí zapojit sebepoznávání, s nímž započal již u karty Poustevník, ale tentokráte musí jít hlouběji. Nestačí prozkoumat skrytá zákoutí a záhyby vnitřní krajiny. Teď musí opustit vědomý svět a ponořit se hluboko do sebe.

Právě ono uchýlení se do ústraní je hlavním obsahem této karty. Ve starších sadách bývá Viselec zobrazen jako oblečený muž visící hlavou dolů za jednu nohu, která je přivázána k šibenici.

Podle historiků pochází tento obraz z 15. století a je odvozen od tehdejších „pittura infamante“, potupných obrázků, které ukazovaly zločince či zrádce pověšené hlavou dolů a byly vystavovány na veřejnosti, dokud delikvent nebyl chycen, nevzdal se nebo nezaplatil.  Cílem bylo někoho zostudit či ponížit, a to nám dnes pomáhá tuto kartu interpretovat. Stejně jako Viselci, ani Bláznovi už nezáleží na uznání společnosti nebo lidí okolo něj, nýbrž namísto toho obětuje své společenské postavení, aby se mohl zcela věnovat zkoumání svého vnitřního já.

Potupné obrázky byly pravděpodobně míněny také jako zcela jasná výhružka zpodobněné osobě. Můžeme tedy předpokládat, že muži na tradičních kartách Viselec byli pověšeni za jednu nohu za trest a nepodvolili se tomuto nedůstojnému stavu dobrovolně. Zde se Tarot snů odlišuje od původního zobrazení, protože z karty je patrné, že postava se do této neobvyklé polohy uvedla úmyslně. Význam se tak posunuje od toho, být obětován jinými, k sebeobětování.

Muž je nahý a holohlavý. Stejně jako u Milenců nahota označuje upřímnost a dobrovolné odhalení vlastní zranitelnosti. Holohlavost pak, jako u karty Víra, znamená otevřenost vůči jiným názorům a rozšiřování obzorů. Prohlédneme-li si mužovy nohy, zjistíme, že místo aby byly přivázány k šibenici, jsou volné a s nataženými špičkami, jako by měly připomínat soutěžícího potápěče, který se právě pustil z plošiny. Všechny tyto znaky vyjadřují dobrovolné vzdání se postavení, které dosud měl ve svém životě.

Zařízení v horní části karty obdobně jako u ostatních karet symbolizuje fungování naší vědomé mysli. Voda ve spodní části, také obdobně jako u ostatních karet, odkazuje k hlubinám našeho podvědomí. Náš Viselec je chápán jako akt ponoření se z vědomí do podvědomí. Současně se drží dvou modrých neonových tyčí, které vyzařují ze stroje nahoře.

Viselec se tedy nespouští na dno svého podvědomí jen tak, nýbrž podniká důkladně naplánovanou výpravu na nové území. V těchto končinách nebudou fungovat pravidla bdícího vědomí a známého světa, přesto se zcela racionálně rozhoduje se do nich vydat. Jako Théseus, jenž vstupuje do labyrintu strašlivého Minótaura s klubkem niti, kterou odmotává, aby pak zase našel cestu zpět, Viselec se nepřestává přidržovat svého vědomí symbolizovaného tyčemi, které vyzařují ze zařízení nad nimi, aby nezůstal uvězněn ve svém vnitřním světě navždy. Možná to však pro něj bude obtížnější, než očekával, protože modré tyče slábnou, jak se přibližují k hladině, a není vyloučeno, že zmizí zcela.

Viselcovo tetování také naznačuje cosi zajímavého. Nechat se tetovat znamená podrobit se bolestivé proceduře, a to nepochybně představuje prvek obětování. Protože tetování je také všeobecně považováno za trvalé, ten, kdo si je nechá provést, se navždy a nezrušitelně spojuje s určitým ideovým či uměleckým sdělením a obětuje tak svůj status osoby bez jakýchkoliv viditelných identifikačních znaků.

Tetování sama o sobě si zasluhují pozornější pohled. Za prvé, na pravé i na levé polovině těla jsou v dokonalé symetrii, což lze chápat jako výraz toho, že Viselec odložil předsudky a předpojatosti své vědomé mysli, aby vstoupil do světa, kde žádné takové rozlišování neexistuje. Za druhé, tetování zobrazuje hvězdy, měsíc a slunce  a připomíná medaile na Bláznově náprsní kapse, které symbolizují cíl jeho cesty, jímž je dosažení širšího, celistvějšího a univerzálnějšího uvědomění a propojení.

Na rozdíl od dřívějších tarotových sad je tento Viselec nejen hlavou dolů, ale také zády, to znamená, dívá se směrem pryč od nás. Doslova se obrací zády k očekáváním společnosti i k myšlenkovým strukturám, které si vytvořil on sám. Ve výkladu může tato karta jednoduše znamenat, že se někdo snaží pohlédnout na věci z nového úhlu.

Energie reprezentovaná  touto kartou může být dovedena do extrému. Někdy se nám stane, že to se sebeobětováním přeženeme, jinými slovy hrajeme si na mučedníky. Jindy to může být tak, že jdeme proti proudu prostě proto, že se nám zalíbilo v roli nonkonformistů.

Viselec je jednou z nejtajemnějších a nejinspirativnějších ilustrací této sady. Každý pokus o interpretaci selhává ve srovnání s tím, jak silně tento zdánlivě jednoduchý obraz působí na naše nitro. Zabýváme-li se touto kartou, interpretace, které si přečteme, nám mohou pomoci, ale nakonec zjistíme, že nejlepší způsob, jak ji dešifrovat, je nechat na sebe působit její vlastní tajemství.

 

Stezka na Stromu života: Od 3. sefiry Forma (Bina) k 5. sefiře Náprava (Gevura). Jednoduchý výraz „náprava formy“ to vystihuje. Forma sama o sobě se může stát ztuhlou a zatvrdlou a náprava pak zafunguje jako užitečný léčebný otřes, který otevře nové perspektivy a nové možnosti poznání.

 

Hebrejské písmeno: Mem znamená voda (přesněji majim; pozn. red.). Pod Viselcem se nacházejí hluboké vody podvědomí.

 

Astrologie: Neptun, planeta oproštění se od individuálních odlišností a splynutí s kolektivním nevědomím.