Tarot snů - Velká arkána

 13  
13 - Smrt
Základní význam: Něco se přežilo. Určitý stav končí, aby udělal místo novému. Smutek z konce, ale naděje v nový začátek, který je  s ním spojen.

Hlubší obsah: Co říci o Smrti? Toto téma nás více než kterékoli jiné již od nepaměti fascinuje a vyvádí z míry. Tajemství toho, co (pokud vůbec něco) nastává po naší smrti, je stálým zdrojem filosofických spekulací, stejně jako náboženského zaujetí, a hraje tak v naše světě důležitou roli. Na kartě se rýsuje zvláštní postava. Má hladkou pleť, ale pod kůží lze rozeznat obrysy lebky.

Její pohled je mrtvý, avšak současně podivně dychtivý. Ústa jsou otevřená a odhalují temnotu, která nás hrozí pohltit. Přes soumračnou oblohu rozprostírá strom své holé větve. Jeho lístky leží na zemi jako kosti a mezi ním se vine had, symbol všeho nelidského. Současně je však had díky své schopnosti svlékat kůži symbolem nového života. Právě to je paradoxem karty Smrt a také klíčem k jejímu pochopení. Vyjadřuje náš strach ze změny a naše emocionální reakce na nevyhnutelnost smrti a současně ohlašuje nové možnosti a příležitosti. Jednoduše řečeno, něco musí zemřít, aby vzniklo místo pro nový život. Přestože se raději vidíme jako neměnné bytosti, ve skutečnosti žijeme životy jako cykly umírání a rození, konce a začátku, tak jak to na kartě symbolizují znamení zvěrokruhu na hadově kůži.

Tato karta je jako všechny ostatní alegorická a není míněna doslovně. Proto, jak se přesvědčilo nespočet vykladačů tarotu, jen zřídka vypovídá o fyzické smrti tazatele, ačkoli někdy vyjadřuje jeho pocity vůči ní nebo ohledně smrti někoho jiného. Když se Smrt objeví ve výkladu, obvykle vypovídá o tom, že se nějaká situace přežila, ztratila opodstatnění. Představme si například matku, jejíž dítě se chystá odejít studovat mimo domov. Odumírá způsob života, na který si zvykla; její role matky-strážkyně domova pro dítě skončila. Nepochybně bude mít pocit ztráty, až její dítě bude opouštět hnízdo. Současně však situace znamená nový začátek jak pro matku, tak pro dítě. Dítě se jistě těší na novou a vzrušující kapitolu svého života a matka se také vydá vlastní novou cestou. Bude teď mít čas  a energii jít za svými ambicemi a zájmy, které možná odsunula do pozadí, když se věnovala výchově dítěte.

I když tuto kartu rozhodně chápeme jako naprosto pozitivní, přece musíme mít na zřeteli, že bude mít vždy určitý nádech melancholie. Bláznova zkušenost z tohoto zastavení je sladká i hořká. Zatímco se těší na další pokračování, bolí jej srdce, když vidí odcházet to, co bylo.

 

Stezka Stromu života: Od 5. sefiry Náprava (Gevura) k 6. sefiře Celistvost (Tiferet). Z pohledu osvícení je Smrt neboli destrukce přežitých forem nezbytným krokem k celistvosti. Pojem "celistvost" již ze své podstaty zahrnuje vše, tedy stejně tak život, jako smrt.

 

Hebrejské písmeno: Nun znamená ryba. Ryby symbolizují plodnost a regeneraci, které vždy kráčejí ve stopách Smrti.

 

Astrologie: Štír, znamení smrti - a zrození.