Tarot snů - Velká arkána

 14  
14 - Mírnost
Základní význam: Nalezení rovnováhy mezi aktivním a pasivním. Spojování prvků při vytváření něčeho nového, ať v životě, nebo v umění. Střídmost. Střední cesta. Zážitek léčivé energie nebo ztělesnění této energie pro druhé.

Hlubší obsah: Poté, co Blázen v předcházející kartě prošel symbolickou smrtí, prožívá teď čas milosti - jemný dotek andělských křídel. Krásná okřídlená žena se vznáší uvnitř duhového kotouče a řídí pohyby dvou zlatých obručí, jež se podobají té, kterou drží na své kartě Blázen. V jedné z nich hoří očistný oheň, v druhé se čeří voda.

Jak obě obruče obíhají kolem anděla, vytvářejí duhovou dráhu, uvnitř které se nachází oblast dokonalé vyváženosti a vyrovnanosti.Oheň a voda byly dlouho považovány za elementy, které se "nesnesou". Voda hasí oheň a oheň mění vodu v páru. Má-li však vesmír existovat, potřebujeme jak agresivní jangovou energii ohně, tak přijímající energii vody. Jde o to, najít mezi nimi potřebnou rovnováhu, a právě tu anděl Mírnosti symbolizuje.

Tradiční ilustrací této karty je okřídlená oblečená žena, která přelévá tekutiny z jednoho poháru do druhého. Společně s názvem tak odkazuje na starodávný způsob temperování vína. Může mít ovšem také alchymistický význam, neboť alchymista pečlivě extrahuje, čistí a mísí přísady ve snaze nalézt symbolické zlato. Karta Mírnost v Tarotu snů je rozvinutím tradičního obrazu. Anděl je zde téměř nahý na znamení, že nezná lsti a přetvářky běžné u lidí. Místo dvou pohárů má obruče, s nimiž žongluje. Roli tekutiny pak zaujímá duha, dokonalé propojení energie ohně a vody.

Obsah této karty může být uplatněn v mnoha oblastech života. Na hmotné úrovni je schopnost úspěšně zkombinovat různé komponenty nepostradatelná pro činnost jakéhokoliv druhu, od přípravy pokrmů až po sestavení lepší pastičky na myši. V citovém životě pak doufáme, že se nám podaří dosáhnout potřebné rovnováhy mezi iniciativou a citlivým přístupem. Dále karta vyjadřuje samotnou esenci umělecké tvorby, v níž se snažíme sladit svůj ohnivý zápal s inspirací čerpanou z hlubin podvědomí. Vždyť i umělec spojuje různorodé prvky, aby vytvořil něco nového a neočekávaného.

Ladit také  znamená mírnit, a tím vede karta ke zklidňování, k hledání střední cesty mezi extrémy. Anděl nám může pomoci k neustálému vědomí, že i ve žhavé poušti lze najít chladivou oázu, že v každém sychravém dni na nás čeká zapálený krb, u kterého se zahřejeme. Jistě ovšem nezůstaneme pouze u těchto tělesných požitků, nýbrž pochopíme je i jako vzorce chování, abychom se sami mohli stát pro ostatní hřejivým krbem či chladivou oázou.

 

Stezka na Stromu života: Od 4. sefiry Tvoření (Chesed) k 5. sefiře Náprava (Gevura). Nespoutané, nadšené projevy tvoření jsou v potřebné míře usměrňovány nápravou, aby nenastalo nezvládnutelné přeplnění vesmíru.

 

Hebrejské písmeno: Samech znamená stanová podpěra. Jak píše Lon Milo DuQuette v díle The Chicken Qabalah of Rabi Lamed Ben Clifford:

"V biblických časech byla stanová podpěra nanejvýš důležitým a mocným symbolem, protože představovala naprosto nezbytný prostředek k postavení stanu. Zajišťovala nejen to, aby se stan vztyčil k nebesům, ale také aby zůstal zakotven v zemi."

Stanová podpěra jako zařízení, které spojuje nebesa a zemi, je dokonalým symbolem vyvažující podstaty Mírnosti.

 

Astrologie: Střelec, znamení symbolizující rozšiřování vědomí prostřednictvím náboženství a filosofie, které nám může pomoci dosáhnout rovnováhy a harmonie v Mírnosti.