Tarot snů - Velká arkána

 16  
16 - Věž
Základní význam: Náhlé zjištění, že naše myšlenky, postoje, východiska a pohledy na svět neodpovídají skutečnosti. Tvůrčí inspirace. Objevení nové cesty k vyřešení problému.

Hlubší obsah: Tradičně Věž v tarotu vždy znamenala pohromu a destrukci. Tuto interpretaci potvrzuje obvyklé zobrazení dvou lidí padajících po hlavě z věže zasažené bleskem. V Tarotu snů tyto nešťastníky nenacházíme, což znamená, že se na tuto dramatickou kartu musíme podívat důkladněji. V této fázi Bláznova putování se zdá, že prostřednictvím karty Ďábel se dotkl samého dna.

Z některých náznaků na kartě můžeme usuzovat, že se Blázen nakonec osvobodí z pasti, kterou mu Ďábel nastražil. Zdálo by se, že to je důvod k radosti, a očekávali bychom, že bude následovat nějaká šťastá, oslavná karta. Ukazuje se však, že se náš ubohý Blázen dostává z bláta do louže. Místo na oslavě se ocitá uprostřed bouře a blesků, střechu olizují plameny požáru.

Na předchozích kartách sloužila strojní zařízení a stavby jako symbol složitých struktur, které si vytváří naše vědomí či ego. Zde je tendence těchto struktur žít ze své podstaty a stávat se ještě komplikovanějšími dovedena ke svému logickému závěru: vysoká stavba se tyčí nad krajinou a stromy i ostatní příroda se proti ní zdají být nepatrné. Stejně tak i naše mysl často vytváří stále propracovanější vysvětlení a opodstatnění, která nás nakonec uvězní právě tak jako Ďábel prostřednictvím naší žádostivosti a ambic.

Na největší kopuli vidíme opakující se vzor ve tvaru srdcí. Tato srdce symbolizují jak pozitivní, tak negativní emoce. Často rozlišujeme myšlenky a city (a v Malých arkánech skutečně představují dvě různé kategorie), ale přitom je to, co cítíme, často založeno na předpokladech, které určil náš rozum.

Věž je ze zlata, což poukazuje na to, jak materialistická a zištná je naše mysl. Také zde vidíme, jak silný má sklon přeceňovat se, považovat se nejen za nejvyšší, ale vůbec za jedinou hodnotu. Věž se zdá bezpečná, tak jako se nám naše myšlení a postoje jeví jako neotřesitelné. Ve skutečnosti však mohou být postaveny na velmi vratkých základech. Jsou výsledkem letitých nánosů, jimiž lze proniknout pouze intenzivním zkoumáním sebe sama nebo díky záblesku inspirace.

Právě to je obsahem této karty: oslňující záblesk, který odhaluje, jaká je skutečná podstata našeho uvažování, postojů a pohledů na svět, totiž že jde o výtvor naší mysli postavený na chybných předpokladech. Stará interpretace, podle níž jde o pohromu, platí i nadále, neboť z hlediska emocí můžeme toto probuzení vnímat jako katastrofu, když sledujeme, jak se naše východiska, přístupy a předsudky, které jsme opatrovali, ocitají v plamenech. Stejně jako u Smrti jde i u karty Věž o změnu, ačkoli na rozdíl od pozvolného vývoje zprostředkovaného kartou Smrt nám Věž přináší změnu okamžitou, ať už jsme na ni připraveni, nebo ne - a obvykle nejsme. Z tohoto důvodu můžeme tuto kartu chápat jako jednoznačně pozitivní. Myšlenkové struktury, které nyní vidíme takové, jaké skutečně jsou, už nám nic nepřinášejí, a musíme je opustit, aby jejich místo mohl zaujmout vyspělejší pohled na svět. Přesto nemůže být stržení roušky nevědomosti nikdy vnímáno jako příjemný zážitek.

Ve výkladu nemusí Věž znamenat naprostou změnu světového názoru, přestože i to se samozřejmě může stát. Jako na všechny karty, lze i na ni pohlížet z několika rovin. Může zamenat, že tazatel náhle pochopí své omyly v některé oblasti (například ve vztahu k nějaké osobě).

Další možnou interpretací je záblesk inspirace. Odpovídá tak té předchozí, protože tvůrčí nápad s sebou obvykle nese cosi zásadně nového a vzrušujícího, jako když malíř ztvární nějakou scénu způsobem, jakým to ještě nikdo před ním neudělal. V obou těchto interpretacích je zbořeno ustálené a navyklé, aby vznikl prostor pro nový pohled. Samozřejmě nemusí jít pouze o uměleckou inspiraci. Může vás nečekaně napadnout nový způsob, jak vyřešit problém v práci nebo potíže v komunikaci s nějakým člověkem. Jinak řečeno - rozsvítí se vám v hlavě.

Paprsek slunečního světla, který kartou proniká, nám pak dává důvod k optimismu a předjímá jinou kartu Velkých arkán, Slunce (XVIII).

Stezka na Stromu života: Od 5. sefiry Náprava (Gevura) k 8. sefiře Rozum (Hod). Naše myšlenkové konstrukce někdy musí být překonány a strženy, pokud již nedokážou sloužit svému účelu.

Hebrejské písmeno: Pe znamená ústa. Jednou z funkcí úst je řeč. Řeč a komunikace patří k oblastem, v nichž se při vší své obratnosti dokážeme natolik zaplést, že začneme ztrácet stabilitu. Vybaví se nám přitom biblický příběh o Babylonské věži. Sjednocené národy Země, které mluvily společnou řečí, zahájily stavbu věže, jež měla nakonec dosahovat až k nebesům. Náhle však zasáhl Bůh a způsobil, že lidé náhle začali mluvit různými jazyky, a to vedlo k takovému zmatení a chaosu, že od plánu museli upustit.

Astrologie: Mars, planeta hněvu, konfliktu a války, tedy všeho toho, co působí zhroucení zavedených pořádků.