Tarot snů - Velká arkána

 17  

17 - Hvězda

Základní význam: Ticho. Stav meditace, zklidnění mysli, které pročišťuje vnímání. Naděje. Jasná vize příštího správného kroku.

Hlubší obsah: Po Ďáblově rozpáleném kotli a po požáru Věže si již Blázen nepochybně zaslouží nějakou útěchu a pohodlí a od Hvězdy je dostává. Obraz je jemný, klidný a čistý: nahá žena vylévá vodu z dvou džbánů. Na tradiční ilustraci teče voda z jednoho džbánu do řeky a z druhého na zem, na níž žena klečí. V Tarotu snů se žena vznáší nad nekonečou vodní plochou a z jejich džbánů vytékají duhové pramínky.

Této kartě můžeme v mnohém porozumět, když se do ní prostě pohroužíme. Představte si, jak plujete nocí pod hvězdnou oblohou a nad oceánem. Před vámi se pozvolna objevuje krásná žena. Hvězdičky se třpytí jako svatojánské mušky okolo ní, na jejím čele i v jejích vlasech. Vlny jsou klidné a duhové pramínky splývají do tvaru zářící hvězdy. Jaké pocity ve vás vzbuzuje tento obrázek?

Tato karta, více než kterákoliv jiná z této sady, v sobě nese věčnost, jež zklidňuje mysl. Dokáže navodit stav meditace nebo jednoduše pocit míru, který následuje po velikém otřesu (například takovém, jaký zobrazovala předchozí karta, Věž). Chladný, jiskřivý vzduch, svit hvězd a průzračné džbány přinášejí čistotu a jasné myšlení. To jsou zásadní momenty, protože je důležité uvědomit si, že atmosféra, kterou Hvězda vyvolává, není fantazírováním či únikem od skutečnosti, ale naopak staveb bdělosti a pročištěné mysli. Pokud jste někdy meditovali, pak víte, že když skončíte, vaše mysl je klidná, odpočívá, ale je jasná a vaše vnímání je zostřené. Alespoň na chvíli jste se osvobodili jak od velkolepých vzdušných zámků, tak i od iracionálních strachů a nejistot a namísto toho jste schopni vidět život takový, jaký je.

Tento způsob jasného vnímání je nezbytnou součástí významu, který většina vykladačů připisuje této kartě, a tím je naděje. Jedná se o realistický pocit naděje, kdy je vaše zklidněné vědomí a jasné vidění schopno rozpoznávat možnosti, které jsou ve vašem dosahu, příležitosti, jež jsou jinak těžko postřehnutelné uprostřed obvyklého zmatku a šumu uvnitř vaší mysli. Za zmínku také stojí, že ženiny džbány jsou zdobeny květinovými vzory, což této éterické kartě dodává prvek zemitosti a spojení s praktickým životem. Výraz "realistický" ovšem neznamená, že můžeme vkládat naději jen do malých věcí. Pokud doufáte, že se stanete rockovou hvězdou, jedná se skutečně o velmi realistický cíl - máte-li talent, odpovídající povahu a sebekázeň. Hvězda vás povzbuzuje k tomu, abyste učinili další logický krok, například se zapsali na hudební lekce, nikoli abyste se věnovali fantazírování, komu poděkujete při předávání cen Grammy.

Energie, kterou reprezentuje tato karta, nám díky své nadčasovosti dává to, co potřebujeme, jasno, klid a naději, abychom dokázali pokročit vpřed za svým cílem. Tato inspirace je často prožívána jako určitý druh milosti, jako kdybychom cítili dotek andělských křídel - nebo duhového proudu ze džbánu ženy - Hvězdy.

Stezka na Stromu života: Od 6. sefiry Celistvost (Tiferet) k 9. sefiře Infrastruktura (Jesod). Hvězda nás inspiruje k tomu, abychom vyřešili další praktický postup na své cestě k celistvosti, a umožňuje našemu vnitřnímu já pozitivně ovlivňovat naše východiska a postoje (tzn. infrastrukturu naší osobnosti).

Hebrejské písmeno: Cade znamená háček na ryby. Když rybář nahazuje udici, musí se chovat tiše a klidně, aby nevyplašil ryby.

Astrologie: Vodnář, znamení nekonvenčního myšlení, díky němuž dokážeme vnímat možnosti a příležitosti, které obvykle nejsou snadno rozpoznatelné.