Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Meče

 60  
Páže mečů
Osobnost: Páže mečů je bystrá mladá žena merkurovského typu. Zajímá ji svět okolo, chybí jí však trpělivý a zodpovědný postoj vlastní Pážeti mincí a místo toho její hravá pozornost střídá jeden předmět zájmu za druhým. Má neukojitelnou touhu po poznání, a chce-li se něco dozvědět, není ji cizí ani mírná slídivost.

Pečlivě propracovaná ozdoba hlavy a zejména bílá pera symbolizují vzdušnou povahu její mysli. Jílce a hroty čtyř mečů nejsou vidět, což naznačuje, že její myšlenkové pochody nejsou zakotveny ve zkušenosti (jílce) ani natolik rozvinuty, aby byla schopna nahlédnout struktury a motivace, jichž jsou součástí (hroty).

Stupeň vývoje: Páže představuje stadium, kdy se nějaká myšlenka nebo strategie nachází v samém počátku. Základní obrysy již má, ale potřebuje mnoho opracovávání a formování, než bude možné ji použít.

Přístup: Pážata znamenají učení. Páže mečů vám radí, abyste se soustředili na získávání znalostí a vědomostí o tom, co je právě ve vašem dosahu. Může  sem patřit i přísun informací prostřednictvím zpráv, tisku, televize nebo emailu.

Sefina na Stromu života: 10. sefira Realita (Malchut). Páže mečů má bezelstnou radost ze shromažďování vědomostí o okolním světě. Se stejným potěšením se začíná učit tento souhrn informací vstřebávat a analyzovat.