Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Meče

 61  

Rytíř mečů

Osobnost: Rytíř mečů sedí na bílém okřídleném koni. Symbolizuje vzlety, jichž je schopna mysl, ať už ji vede představa, nebo tvůrčí idea. Aby se mohl vznést, musí odložit stranou zábrany a omezení, které mu klade jeho vědomí, a vytvořit si vlastní, nekonvenční pohledy a postupy. Také se musí plně zaměřit na svůj cíl a nenechat se rozptylovat, neboť vzdoruje gravitaci (tj. znehybnění, s nímž zápasíme my všichni) pouhou silou vůle.

Schopnost soustředit se ukazuje jeho křídlená helma, kontrastující s čapkou Pážete, na níž byla jen pera. Takovéto jednoznačné zaměření samozřejmě znamená, že nepůjde o  osobu nejtolerantnější ani nejcitlivější. Pravděpodobně činí rychlé závěry a neváhá vyrazit do útoku.

V řecké mytologii říká báje o okřídleném koni Pegasovi, že kde se jeho kopyto dotkne země, vytryskne z jejího nitra pramen. Symbolizuje tak inspirující vliv Rytíře mečů a způsob, jímž jedno poznání vede k dalšímu, ať už ve vědomí jedné osoby, nebo jiných.

Stupeň vývoje: Všeobecně zosobňují Rytíři fázi nebo stadium, kdy je nezbytné soustředění, pozornost a rozhodnost. U Rytíře mečů se jedná o zaměření mysli, kdy úspěch závisí na vaší schopnosti trpělivě a s rozvahou nalézt řešení současného problému.

Přístup: Rytíři představují činění. Rytíř mečů vám naznačuje, že máte jednat podle svých plánů a idejí. Také vás vyzývá, abyste nechali svou mysl vzlétnout jako onoho koně na kartě, a mohli se tak oprostitt od "přízemního" způsobu myšlení. Jinými slovy, pokuste se popustit uzdu své představivosti.

Sefira na Stromu života: 6. sefira Celistvost (Tiferet). Chce-li Rytíř uskutečnit svůj vytoužený let, musí se jeho pozornost natolik zúžit, že to, na co se zaměřil, se stane celým jeho světem.

Astrologie: Dvě třetiny Vodnáře, jedna třetina Kozoroha. Rytíř mečů zužuje a omezuje (Kozoroh) své zaměření, aby mohl dosáhnout nezvyklých cílů v intelektuálmí oblasti (Vodnář).