Rozhovor s "Henry Deaconem": Lidstvo otevřelo "Pandořinu skřínku" a nyní neví co s tím. (9)

10.02.09   Kerry Cassidy

Tyto informace navazují na základní rozhovor, který byl uskutečněn v roce 2006 s následnými třemi doplňky z února, března a prosince roku roku 2007. Rozhovor byl uskutečněn s fyzikem, který si přeje na svou žádost zůstat v anonymitě ("Henry Deacon") je pseudonym. Vzhledem k tomu, že tato písemná verze je zpracování původní video reportáže museli jsme některé detaily vynechat, tak aby identita tohoto člověka zůstala nedotčená. Jméno Henry je pravé i detaily jeho zaměstnání se nám nakonec podařilo ověřit. Osobně jsme se s ním setkali hned několikrát. Zpočátku byl pochopitelně trochu nervózní, ale měl zájem s námi hovořit. V rozhovoru někdy odpověděl mlčením, tichým významným pohledem nebo záhadným úsměvem. Musíme však říci, že po celou dobu byl neuvěřitelně klidný. Do této písemné verze jsme nakonec vložili ještě několik doplňků, které vyplynuly z následné vzájemné e-mailové korespondence. Jeden z velmi závažných faktů tohoto materiálu spočívá v tom, že Henry potvrzuje zcela klíčová svědectví vědce dr. Dana Burische. Z mnoho a mnoha důvodů lze konstatovat, že tento rozhovor je extrémně důležitý pro pochopení událostí, které mohou být spojené s blízkou budoucností. V této reportáži jsou uvedené skutečnosti, které nám byly sdělené v prosinci roku 2007.


Naše poslední komunikace od Henryho proběhla ke konci měsíce března 2007. Od té doby se nám tento muž neozýval, i když jsme se mnohokrát usilovali obnovit náš písemný kontakt. Nakonec se nám prakticky po osmi měsících odmlky znovu ozval, brzy poté co jsme se vrátili do Los Angeles a poté co strávil nějaký čas v Evropě. Jak jsme se dozvěděli, byly důvody pro jeho odmlčení různorodé, mnohé se týkaly jeho osobních záležitostí, které vyžadovali se na určitou dobu více stáhnout do soukromí. Nicméně existuje množství faktoru, které ho nakonec přiměly k tomu, aby ještě jednou promluvil.

Skryté biologické hrozby

Jedním z důvodů, proč se Henry znovu ozval, je stále narůstající jeho znepokojení nad potížemi do kterých se lidstvo postupně dostává. Velmi ho zaujaly informace, které nám ve svém rozhovoru v roce 2006 poskytl dr. Bill Deagle. Potvrdil nám, že to o čem hovoří dr. Deagle je velmi přesné. Ty nejdůležitější skutečnosti Henry shrnul do následujících bodů:

 1)  Prý došlo k utajené dislokaci celé řady patogenů s cílem snížit lidskou populaci. Henry má k dispozici informace, které naznačují, že existuje celá řada další analogických depopulačních programů sledující stejný cíl.

2)   Upozornil nás na některé velmi důležité myšlenky, které jsou prezentovány v dokumentárním filmu od Alexe Jonese "Endgame", který dokumentuje velmi sofistikované plány redukce světové populace. Informace uváděné v tomto snímku se podivuhodným způsobem shodují s tím, co sdělil dr. Deagle

3)   Henry nás informoval o důležitých informacích týkající se hrozby rozpadu demokracie v USA. Velmi inspirující fakta jsou uvedena autorkou Naomi Wolfovou v její knize "Konec Ameriky".

4)   Je velmi pravděpodobné, že stávající ekonomická krize se může v blízké budoucnosti ještě prohloubit. Společně s tím může dojít k rozpadu světové ekonomiky počínaje dolarem, přes libru až k euru. I ti největší odborníci v oblasti ekonomie a finančního trhu nejsou schopni odhadnout další vývoj stávající situace.

5)   Henry upozorňuje na stále se prohlubující poměrně vysoce anomální změny v činnosti našeho Slunce. Tento vývoj může mít v budoucnosti velmi závažný dopad na celou řadu elektronických systémů, které jsou mnohdy velmi důležité povahy pro stabilní fungování lidské společnosti. Podceňovat nelze, ale ani dopad elektromagnetického záření na povrch planety a dalších přidružených nežádoucích slunečních energetických vlivů. Velmi zásadní roli zde pak hraje i lidský organizmus s celou řadou možných zdravotních komplikací.

6)   V souvislosti s výše uvedenými energetickými vlivy by se měla podle Henryho věnovat i zvýšená pozornost tradičním komunikačním prostředkům (jde především o rozhlasové systémy), které mohou podléhat velmi intenzivnímu rušení. Po konzultaci s ošetřujícím lékařem by lidé měli věnovat pozornost vysoce pozitivním účinkům vitamínů "D3". Dávkování musí ovšem určit lékař. Vitamín "D3" může být velmi efektivním prostředkem v boji proti různým virovým infekcím.

7)   V současné době existuje celá řada energetických systémů, které pracují na podstatě tzv. "Casimirova efektu". Henry nám prozradil, že skutečným důvodem proč všechny tyto technologie jsou před veřejností udržovány v tajnosti. Nejdu ani tak o byznys s ropou atp., ale o to, že široce dostupná "volná energie" by významným způsobem urychlila překotný nárůst světové populace. Z důvodu mnoha náboženských, ale i sociálních důvodů se ukazuje, že problémy spojené s nárůstem populace nebudou mít snadná řešení.

Takže jaký scénář lze očekávat?

Dr. Dan Burisch je přesvědčen o tom, že se bezpečně nacházíme v režimu "Timeline-1" (jde o základní páteřní příčinnou časovou větev která je opoziční k více méně katastrofické příčinné časové větvi událostí, jež je označena jako "Timeline-2", pozn.J.CH.).

Henry Deacon, stejně tak jako dr. Deagle si nejsou Burischovým tvrzení až tak jisti. Mají trochu jiný pohled na aktuální události kolem nás. Henry je ale zároveň přesvědčen, že právě nyní, vice jak kdy jindy záleží na záměrech každého jednoho z nás. Henry je přesvědčen o tom, že je velmi nutné soustředit se na přítomnost a nenechávat se rozptylovat hypotézami a teoriemi týkající se budoucích událostí.

Henry přímo řekl: "Je velmi důležité se oprostit energií strachu. Je důležité naučit se plynout s tokem událostí a v maximální možné míře naladit svou mysl na tvůrčí potenciál své vlastní osobnosti."

-pokračování-


Zdroj: http://www.matrix-2001.cz