Rozhovor s "Henry Deaconem": Lidstvo otevřelo "Pandořinu skřínku" a nyní neví co s tím. (10)

 
 
16.02.09   Kerry Cassidy

Tyto informace navazují na základní rozhovor, který byl uskutečněn v roce 2006 s následnými třemi doplňky z února, března a prosince roku roku 2007. Rozhovor byl uskutečněn s fyzikem, který si přeje na svou žádost zůstat v anonymitě ("Henry Deacon") je pseudonym. Vzhledem k tomu, že tato písemná verze je zpracování původní video reportáže museli jsme některé detaily vynechat, tak aby identita tohoto člověka zůstala nedotčená. Jméno Henry je pravé i detaily jeho zaměstnání se nám nakonec podařilo ověřit. Osobně jsme se s ním setkali hned několikrát. Zpočátku byl pochopitelně trochu nervózní, ale měl zájem s námi hovořit. V rozhovoru někdy odpověděl mlčením, tichým významným pohledem nebo záhadným úsměvem. Musíme však říci, že po celou dobu byl neuvěřitelně klidný. Do této písemné verze jsme nakonec vložili ještě několik doplňků, které vyplynuly z následné vzájemné e-mailové korespondence. Jeden z velmi závažných faktů tohoto materiálu spočívá v tom, že Henry potvrzuje zcela klíčová svědectví vědce dr. Dana Burische. Z mnoho a mnoha důvodů lze konstatovat, že tento rozhovor je extrémně důležitý pro pochopení událostí, které mohou být spojené s blízkou budoucností. V této reportáži jsou uvedené skutečnosti, které nám byly sdělené v prosinci roku 2007.

---

Další informace

Během našich dosavadních rozhovorů s Henrym jsme se dotkli poměrně velkého množství různých témat. V některých z nich jsme zašli postupně do poměrně velké hloubky. V následujících bodech krátkých způsobem přiblížíme všechny další informace a skutečnosti, o kterých si myslíme, že mají velmi podstatný význam.

 

-        Dozvěděli jsme se poměrně hodně o multifunkční podzemní instalaci, která se nachází na Marsu s tím, že její personál zdaleka není složen pouze z lidských bytostí Země

-        V souvislosti s tím nám také bylo sděleno, že terramorfing Marsu již započal

-        Globální oteplování je zcela přirozené povahy a z primárního hlediska není výsledkem lidských aktivit. Je všeobecně známo, že všechny planety naší sluneční soustavy se nachází ve stavu globálního oteplování. To znamená, že primární příčina se dotýká celé naší sluneční soustavy. Naopak nás Henry velmi znepokojeně upozornil na globální nebezpečí vyplývající ze systematického decimování lesní porostů

-        Potvrdil nám reálnou existenci klíčové kontaktní osoby, se kterou je ve spojení významný badatel David Wilcock s tím, že tato osoba skutečně velmi přesně popsala náležitosti týkající se projektu "Montauk". Upozornil nás pouze na jednu korekci, která se týkala existence dopravních prostředků na Mars. V současné době se prý používají "jumprooms" spíše než "jumpgates"

-        Henry nám prozradil, že také informace od dr. Deagle jsou poměrně velmi přesné, pouze s tou námitkou, že nikdy neslyšel o "Projektu Omega" a plány scénáře týkající se tzv. "elektronické klece" prý doposud nebyly realizovány

-        Henry Deacon je také přesvědčen, že v současné době operují v prostředí planety Země zástupci minimálně čtyřiceti různých mimozemských ras s velmi různorodými programy. V souvislosti s tím opakovaně zdůraznil, že planetární systém hvězdy Alfa Centauri je obydlen vysoce pokročilou humanoidní rasou

-        Když jsme požádali Henryho, zda by byl ochoten nám sdělit nějaké aktuální a důležité informace týkající se exotických alternativních pohonných systémů, velmi dlouho se zamyslel. Pak řekl, že ve skutečnosti existuje mnoho různých technologií, které by se daly zařadit do této kategorie. Celá řada před veřejností utajovaných, ale používaných technologií je založena na principu odstínění gravitační technologie.

Zdůraznil však, že tento pohonný systém je velmi složitý a útržkové informace, které kolují ve veřejně dostupné internetové síti, jsou prý buď vyložené nesmysly anebo jsou neúplné povahy. Ani on sám nemá kompletní informace o této technologii. Jiný pohonný systém zase pracuje na principu psychického a mentálního rozhraní pilota, který takový objekt řídí. O tomto systému velmi zajímavě hovoří Col. Philip Corso ve své knize "Den po Roswellu".

(Vzpomeňte si na informace, které uvádí vědec vynálezce Otis Carr v rozhovoru jenž se uskutečnil v polovině padesátých let 20.stol. Více se na toto téma čtenář dozví v tomto paralelním seriálu. Pozn.J.CH.).

Částečně to prý připomíná technologii, která byla používaná uvnitř projektu Monatuk, ale je daleko pokročilejší povahy. Je možné, že právě z tohoto důvodu mají někteří "návštěvníci" přicházející z budoucnosti "modifikované" biotechnologické rozhraní.

Během našeho posledního dialogu jsme se Henryho zeptali, jak to bylo ve skutečnosti s americkými astronauty, kteří se účastnili projektu Apollo. Přistáli na Měsíci nebo nikoliv? Velmi nás překvapilo, že jsme se nikdy před tím na tuto poměrně zásadní věc nezeptali. Reakce Henryho byla velmi zvláštní. Hodně dlouho mlčel. Bylo evidentní, že ve svém nitru bojuje s tím jakým způsobem nám odpovědět. Nakonec řekl:

"Ano, přistáli. Na tuto vaší otázku ovšem neexistuje jednoduchá odpověď. Většina misí se skutečně dostala tam, kam potřebovala. Na druhou stranu je ale fakt, že z různých důvodů bylo záměrně pořízeno několik falešných filmů a fotografií. Ale toto není nové téma. Spíše vás bude zajímat skutečnost, že v rámci projektu Apollo byla opakovaně a s úspěchem vyzkoušena speciální technologie tzv. "kožní nanotechnologie", která vytvořila velmi sofistikovanou ochranu astronautů před gamma zářením a dalšími typy nebezpečné radiace. Z toho co jsem sdělil, vyplývá, že praktické využití nanotechnologie našlo své místo v naší civilizaci podstatně dříve než se společnosti sděluje.

Kořeny nanotechnologie ve skutečnosti vedou k mimozemské technologii, která byla lidem předána na počátku padesátých let 20.stol. Mimozemská technologie také hrála velmi důležitou roli během vysazení lunárního modelu na měsíčním povrchu a bylo jí využito i při startu z tohoto našeho souputníku.

Někteří z astronautů mise Apollo si byli vědomi existence této technologie (ačkoliv pouze dva astronauti byli zasvěceni do alternativního kosmického programu). Tito dva se o tomto programu dozvěděli od jednoho amerického generála v situaci, kdy jim prostě musel jisté informace sdělit. Logicky došlo k velkému problému. Ti astronauté se velmi rozhněvali (prostě rychle pochopili, že dělali jen zástěrku pro něco neuvěřitelně monumentálního, během které nasazovali své životy prakticky v kterémkoliv okamžiku své osobní mise)."

-        Další a pro mnohé asi hodně šokující informace přišla od Henryho v našem dalším rozhovoru. Sdělil nám, že Měsíc byl nainstalován na současnou oběžnou dráhu kolem Země technicky umělým způsobem ve velmi vzdálené minulosti. Když jsme se zeptali, zda tuto instalaci provedli naše předci anebo naší tvůrci, odpověděl, že "oba".

-        Dozvěděli jsme se také, že v naší Sluneční soustavě existuje život i na jiných planetách. Fyzikální podmínky "tam venku" nejsou vždy naší společnosti prezentovány tak jak ve skutečnosti vypadají. Mars prý zažil několik katastrof, ale zdaleka ne všechny byly způsobeny umělým způsobem. Jistému okruhu vědců je prý známo, že Van Allenovi pásy byly vytvořené umělým způsobem již v pravěkých dobách jako podpůrný prostředek umožňující lepší udržení života na naší planetě. V současné době je však jejich funkční stav velmi vážném stavu.

-        Henry nás vyzval k tomu, abychom věnovali více pozornosti známému spisovateli Arthurovi C. Clarkovi, který se 16. prosince 2007 dožil 90-ti let. Ten kdo viděl jeho velkolepý film "Vesmírná Odysea - 2001" si bude jistě pamatovat na tajemný černý monolit, který byl objeven v měsíčním kráteru Tycho. Dozvěděli jsme se velmi zvláštní věc. Před vyšla najevo informace, že v přesně stejné oblasti byla objevena velmi zvláštní anomálie magnetického pole (přesně jako tomu byla ve výše uvedeném filmu). Je velmi pravděpodobné, že Arthur C. Clarke přesně věděl, o čem píše.

-pokračování-

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz