"Zen Hvězd": Imaginace, představivost, obrazotvornost - je přežití...

zen_hvezd

21.11.07   St. Clair

Největším darem a nejlepším nástrojem, jehož se lidstvo vzdalo v uplynulém století je moc a bohatství naší imaginace. Místo toho, aby byla podporována a rozvíjena u malých dětí, představivost je rafinovaně a záměrně potlačována. Dnešní učitelé, stejně jako ti vyskytující napříč minulým stoletím, ztratili tento dar. Stali se roboty systému, tedy ukazují dětem deprimující svět bez obrazotvornosti. V lepším případě učí hlouposti, v horším učí nepravdy. Nicméně, při své konzultační činnosti jsem mohl vidět, že naštěstí alespoň některé z dětí s nadpřirozenými schopnostmi a Indigo dětí, a někteří mladí lidé, nenaletí na nesmysly. Před třiceti lety jsem je odmítl já sám. Tyto nové, mladé vůdčí osobnosti, učitelé a léčitelé hledají vedení ze strany světla; jsou si vědomi, že nemůžeme pokračovat dál tímto destruktivním způsobem. Avšak pravá idea toho, co to znamená využívat imaginace v časech přežití v drsných podmínkách se také stala terčem náboženské, vědecké a politické dezinformace. Jak zvládneme projít změnami je druhem umění, jež má být teprve osvojeno. Země, její lidé a její národy budou muset čelit pravdě o skutečné a utajované brutalitě jejich staletí starého chování. Já varuji lidi, aby se nepokoušeli přeorganizovat iluzi, neboť tento tah by nebyl ku prospěchu všech planet procházejících přeměnou. Skutečně osvícená mysl by nezničila život, ale byla by jeho součástí; a samozřejmě by dala vzniknout novému a zdravému životu. Osvícená Mysl využívá Imaginace. Představivost či fantazie nám byla prezentována jako znak výstřednosti, jako nedostatek ukázněnosti a nedostatek růstu, nebo ještě hůře, dokonce jako znak retardace, únik z reality. Dost možná to může být únik do lepšího a duševně zdravějšího světa a, jestli je tomu tak, pojďme ji využít, abychom se dostali z tohoto vládnoucího chaosu. Houdini byl největším umělcem úniku, jaký byl kdy znám a využil svou imaginaci, aby nám ukázal, jak dosáhnout nemožného.


"Věděl jsem, samozřejmě, že stromy a rostliny mají kořeny, kmeny, stonky, kůru, větve a listoví, jež sahá vzhůru směrem ke světlu. Ale postupně jsem si uvědomoval, že opravdovým mágem je samo světlo."

Edward Steichen

 

Když jsem byl malým chlapcem, představoval jsem si věci a kladl jsem otázky, a bylo mi řečeno, abych neměl hlavu v oblacích. Bylo mi nařízeno, abych: byl praktický a nesnil. A tak musel být můj sen stát se největším šachistou všech dob odložen jako nerealistická volba pro můj život. Jsem si jist, že mnoho ostatních dětí mělo stejnou zkušenost a vzdalo se svých snů. Tak jsem předstíral, že jsem praktický a udržoval jsem své sny naživu studiem dalších záležitostí, až jsem se dostal k objevení Zenu Hvězd.

Lidé, kteří používají svou představivost zdánlivě nejsou v kontaktu se skutečným světem, nebo to je jim alespoň řečeno. Je na ně nahlíženo jako na někoho, kdo marní svůj život sněním, ale nikdy nedosáhne ničeho skutečného. Velcí myslitelé naší doby jsou nám vnucováni s představou nadřazené menšiny, do jejíž kategorie zjevně nespadáme. Malí lidé nesní, oni pracují... Ale kdo vám může zabránit ve snění, jestliže se rozhodnete odmítnout spolupracovat s těmito pravidly a omezeními matrixu, která ničí duši?

Na rozvoj imaginace se pohlíží jako na nebezpečí pro společnost, nebo jako na druh duševní vyšinutosti, jelikož systém potřebuje roboty, kteří se podřídí, nikoli nezávislé, inteligentní jedince, kteří mají vládu nad svou vlastní myslí a aktivně využívají své tvořivé nadání k nastolení řádu, míru, zdravého rozumu a spolupráce.

Bez představivosti jste poslušní. Jste jako robot, děláte, co se vám řekne a nekladete otázky. Já říkám, že hledání odpovědí je imaginací, jež je nezbytná pro přežití. Jinými slovy, představivost je přežitím, zatímco vše ostatní znamená smrt. Naše společnost je nyní ohrožována takzvanou umělou inteligencí, takže to, co zde popisuji je extrémně relevantní, jestliže máme přežít.

Větší část lidské populace nezapadá a nemůže zapadnout do této společnosti - do tohoto světa - tak jak je nyní uspořádán. Většina z lidí na této planetě je chudých, bojují bez základních potravin a čisté vody k pití. Většina lidí na planetě bojuje o holé přežití. Jejich děti tiše trpí a to málo, co jim může nabídnout koloniální uspořádání nesouzní dobře s jejich genetickou inteligencí.

Abyste uspěli v této společnosti, musíte se vzdát něčeho velmi vzácného: vaší svobody, vašeho lidství, vaší kreativní představivosti - a co je nejhorší, odevzdáte svou lásku pánům robotů. Pakliže toto učiníte, zříkáte se své existence a likvidujete svou budoucnost.

Dnešní společenské uspořádání, jeho vzorce a jeho pravidla jsou zničující pro samotnou společnost i pro planetu. Moderní společnost rozkládá lidskou inteligenci a vnitřní vědění srdce. Aby bylo jedinci umožněno zapojit se do společenských skupin a existovat v tomto světě, musí nezbytně souhlasit s pravidly, která jsou nastavena na zničení individuálního růstu a tedy zničení společnosti samotné, a přesto - nikdo proti tomu nesmí mít námitek.

Nemusí tomu tak být; můžeme změnit budoucnost - tím, že změníme nyní - využitím našich vlastních jedinečných schopností Imaginace. Mnoho starších kultur bojuje o přežití na těch nejzákladnějších úrovních a jsou udržovány v této pozici, aby jim bylo zabráněno v růstu a rozvoji novým a vyváženějším způsobem. Ochranným štít, jenž nás aktivně chrání před odlidšťující silou je naše vlastní a naše kolektivní tvůrčí představivost, která je silou, mocí a právem snít a uskutečňovat naše sny. Nyní přichází čas pro každého z nás, abychom získali zpět a znovu se chopili tohoto nejdůležitějšího štítu, neboť je také naším průvodcem a funguje ve spojení s naším srdcem. Budoucností lidstva je cesta srdce. Představivost je klíčem otevírajícím tuto cestu.

Imaginace je také součástí generátoru síly, jenž kolem nás vytváří auru svobody. To znamená, že navenek možná musíte chvilku fungovat uvnitř společnosti, abyste se uživili, avšak vnitřně jste na hony vzdáleni a nedostupní. Využitím vnitřního ochranného štítu představivosti přemístíte svou duši pryč z omezeného pole společenských struktur, a tím stáhnete k sobě svou energii. Uspořádání společnosti se pokouší zničit vaši schopnost imaginace, neboť, aby mohla fungovat, potřebuje, abyste věřili její moci. Jestliže jste vnitřně tuto víru odstranili rozvojem své představivosti, pak se v této chvíli začne odehrávat něco jiného.

Jestliže je však vaše představivost rozdrcena a zbyl z ní jen malinkatý skomírající plamínek a celá vaše životní síla je soustředěna do víry, že společnost má nad vámi moc, pak nad vámi společnost bude mít moc. Což se stane pouze tehdy, učiníte-li to vaší současnou realitou. Pravdou je, že vy si můžete zvolit, kterou cestou jít, a vězte, že společnost za pár let zažije zhroucení systému. Tímto způsobem vás život vyzývá, abyste jednali teď.

Představivost nás jedinečným způsobem posiluje, když se rozhodneme vložit nějaké úsilí do jejího rozvoje. Je možné aktivně se zapojit ve společnosti a zároveň nasměrovat svou vnitřní sílu na imaginaci nového a odlišného světa. Myšlení lidí je ovládáno tak, aby věřili, že neexistují alternativy k autům, letadlům nebo válkám. Kontrola mysli je součástí agendy vedené elitou, která nemá absolutně žádný zájem na blahu lidí či společnosti jako takové. Jste například vedeni k víře, že neexistují alternativy k naftě, benzínu a nukleární energii. Ale kdybyste se ponořili do své představivosti, zjistili byste, že to není pravda.

Dnes hrstka vynálezců a tvořivých myslitelů usiluje o to, aby se volná energie a nová zdraví posilující zlepšení stala skutečností. Pohybují se proti proudu tohoto duševně nemocného a uvězněného lidstva. Jsou to učedníci imaginace. Kdyby si lidé představovali a objevovali nové způsoby žití, nevyzkoušené metody stavby domů a alternativní řešení, jak rozdělit vládu, to všechno by se uskutečnilo. Avšak jestliže je mysl v odporu, jestliže je ochromena dozorci, je mnohem obtížnější dosáhnout průlomu.

Vše, co musíme učinit je změnit své myšlení, abychom vytvořili změnu. Nicméně, toto je velký požadavek ve společnosti, kde dochází k ovládání mysli a kde lidé žijí lží, jež je jim předkládána. Lidé v civilizovaném světě musí být přesvědčeni o tom, že bylo nezbytné napadnout například Irák, a to za využití mnoha lží a podvodů. Jakmile jednou došlo k akci, už nezáleželo na tom, že pravda byla jiná, než se tvrdilo. V tomto případě neexistoval žádný důvod k preventivnímu útoku, neboť žádné zbraně hromadného ničení v Iráku nebyly nalezeny... ale bylo příliš pozdě, už se stalo a dozorci si zapsali další vítězství.

Stejné je to s používáním ropy a nukleární energie jako zdroje energie. Lidé jsou udržováni ve víře, že pokud zmizí tento druh energie, společnost nebude moci fungovat. Strach drží společnost jako vládce lidí, místo aby lidé byli pány společnosti. Kdyby bylo více lidí, kteří by rozvíjeli a používali svou představivost - kdyby přemýšleli samostatně, aniž by je někdo krmil dopředu sestaveným systémem víry a kdyby kladli otázky - uvědomili by si, že něco je drasticky v nepořádku. Jak může být společnost pánem lidského dění, když bez lidí není společnost? Představte si, že je to naopak a stane se to skutečností. Lidé se stanou pány svého vlastního společenského řádu.

Imaginace je důležitou vstupní branou k části mozku, která je schopna vidět  budoucnost nebo minulost. Nejzhoubnějším podvodem používaným establishmentem je lež, že mozek dokáže vykonávat vždy pouze jednu funkci nebo se vždy soustředit jen na jednu věc. Tento klam je zaměřen na zničení naší schopnosti využívat naši představivost.

Psychika je nejdůležitějším elementem při vytváření čehokoliv, co lidé vyvíjejí nebo využívají. Nástroje, přístřeší, oděv a dopravní prostředky, to vše má svůj původ v našem využívání psychických, tvořivých a obrazotvorných aspektů naší přirozené podstaty. Tohoto všeho nedosahujeme jednoduše skze myšlení. Představivost není myšlení a psychika není myšlení, přestože obě mohou využívat myšlení jako nástroje pro uskutečnění nebo rozvíjení jejich záměrů či vhledů.

Obvykle všechno akceptujeme, a to je špatně. Zřídka si představujeme, že můžeme věci změnit nebo zlepšit situaci jednoduše silou své mysli. Mnoho z našich životů je ztraceno v negativním myšlení a strachu. Avšak představivost, pokud je vhodně využívána, může překonat negativismus a určitě nás zbaví strachů. Jestliže si prostě představíte situaci tak, že je jiná, než jaká se zdá, pak už jen toto využití imaginace změní chemii uvnitř těla a mozku. Jen slepé akceptování toho, co je před námi, je nedostatkem představivosti. Také je neschopností uvědomit si, že skutečná síla a moc sídlí v našem nitru, nikoli venku.

Všemu, co jsme vybudovali, schází představivost, a to vytváří pocit bezmocnosti a fatalistické pohled "jaký to má smysl" - když smysl má změnit to za použití imaginace jako pomůcky k vybudování nového světa. Ve vaší fantazii můžete letět kamkoli na světě a namířit paprsky světla nebo Orgonové energie do těch nejtemnějších koutů. Ve vaší představě můžete vidět, jak se temnota proměňuje ve světlo. Jediným omezením je zde pouze omezení, které jste si sami nastavili na svou schopnost představit si. Světelné štíty mohou být vytvořeny okolo fyzického těla, zapojením imaginace. Ozdravná sezení mohou být zorganizována z a skrze sílu vaší mysli.

Osobní konflikty, problémy v práci či rodinné konfrontace mohou být transformovány za využití světla imaginace. Můžete si vytvořit svůj vlastní svět vaší vlastní myslí a překonat tyto nechtěné situace, podmínky a problémy. Můžete zbavit moci negativismus v minulosti a vymazat negativní události, využitím své mysli. Toto je sebe-posilující forma vizualizace, která funguje.

Jestliže pracujete v kanceláři, můžete vykonávat svou práci a zároveň si můžete představovat sami sebe: jak plavete v moři, stojíte na vrcholu hory nebo dokonce letíte na Mars. Což jsou rafinované způsoby, jak si zachovat zdraví a zdravou mysl. Pro vaši představivost neexistují žádná omezení. Tělo a mysl získávají pozitivní energii ze všeho, co si představíte. Ale co je nejdůležitější, odeberete společnosti moc nad vámi nebo vaší myslí. Uspořádání dnešního světa má negativní účinek na přirozený lidský systém - tento přirozený systém je nejstarším genetickým vědomím v našem nitru.

Strávil jsem většinu svého času ve škole využíváním své představivosti k procházkám po horách nebo sezení v písku a pozorování moře. Ulevilo mi to od stresu, jemuž říkáme vzdělávání. Byl jsem šťastný. Nikdo nemohl ovládat mé myšlenky, takže jsem byl svobodný. Učitelé nade mnou neměli žádnou moc. Neexistují žádná daná pravidla, jak rozvinout sílu své vlastní imaginace. Je to vaše vlastní Zenová zahrada světla.

Každý jedinec má svou vlastní unikátní energetickou schránku a rozvoj představivosti je právě tak unikátní. Vyrůstá z toho, kým jste, co jste se naučili a co se potřebujete naučit, abyste dále rostli. Imaginace je nástroj, kteý používáme, abychom kontaktovali duchovní svět nebo naše průvodce. Přirozeně, pokud jsou myšlenky negativní, nejsou to praví průvodci, nýbž entity, které si přejí přimět nás, abychom se vydali špatným směrem. Pamatujte, každý krok vás ovlivní. Takže je lepší využívat představivosti k překonání negativních myšlenek, než abyste byli překonáni vy jimi.

Kdyby deset procent lidí ve společnosti začalo používat představivost jako nástroj ke změnění společnosti a našich energetických zdrojů, věci okolo nás by byly jiné. Místo toho si pouze stěžujeme a přejeme: "Kéž by..." Jedině pokud každý jeden z nás bude mít sílu říct, jak je něčeho dosaženo a nikoli kdyby - pak budeme využívat tento jedinečný mentální dar k transformaci našeho světa a posuneme se vpřed a sami pro sebe vytvoříme nový svět. Schopnost představit si něco odlišného vytvoří něco odlišného. Tato moc je zatím většinou blokována strachem.

Pravdou je: nikdo nemůže ovládat, co si myslíte. Nikdo kromě vás neví, že plavete v oceánu ve své mysli zatímco pracujete u svého počítače nebo sklízíte obilí na poli. Hovořím o využívání mysli rozsáhlým způsobem, abyste si byli dokonale vědomi úkolů tohoto fyzického světa a zároveň si byli dokonale vědomi moci duchovního a duševního světa. Tato schopnost mysli je také známá jako Psychic Recall nebo Remote Viewing. Rozvíjejte tyto dovednosti a můžete být překvapeni, o kolik lépe jste schopni fungovat v každodenním fyzickém světě, být si vědomi a ovládat tento svět.

Naše mozky nepracují ve svém optimálním potenciálu, protože je nepoužíváme nápaditým způsobem. Po většinu času našich životů nástroj mezi ušima zůstává vypnutý a z větší části neaktivní. Imaginace je klíčem k sebe-posílení. Je také jediným a nejmocnějším nástrojem sebe-ochrany, a tedy přežití. Také to může být velká legrace, protože můžeme vytvořit nová řešení pro staré problémy. Čím více si představujete, tím více víte...

Nejste zrozeni do vnějšího světa; jste zrozeni do vnitřního světa, přičemž obýváte vnější svět.

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz