"Zen Hvězd": Vzešli jsme z hvězd

zen_hvezd2

26.11.07   St. Clair

Jedna z mých prvních vzpomínek je na hvězdy. Byl jsem si vždycky vědom, že jsme hvězdná stvoření, hvězdné děti. Dokonce už když jsem byl velmi malý, vzhlížel jsem k diamantům světla na nebesích a žádal jsem bytosti tam nahoře, aby přišly dolů a vzaly mě zpátky domů. Což se stalo dlouhou debatou o tom, proč toto nemůže být učiněno... Tedy prozatím. Michael Cremo říká: "Nevzešli jsme z hmoty; naopak jsme sestoupili dolů ze sféry čistého vědomí, ducha." A to je ten pocit, který jsem zažíval jako dítě při pohledu zpět směrem k místu svého původu - hvězdám. Své tvrzení zakládá na zjištěních moderní vědy a na studiu velkých světových tradicí moudrosti, včetně Védské filosofie staré Indie. Cremo navrhuje, abychom se před pátráním po původu lidského života nejprve zamysleli nad tím, co lidská bytost je. Tvrdí, že lidé jsou kombinací hmoty, mysli a vědomí či Ducha - který se projevil v energii, neboť hmota je také energie. Já bych to posunul o krok dále. Všichni jsme jedinečná stvoření: bytosti světla, lidské bytosti, mimozemská stvoření, bytosti vyvíjející se evolucí nebo devolucí/přechodem. Máme k dispozici bohaté vědecké důkazy ukazující, jak může jemný element mysli a vědomí-já existovat, a existuje, nezávisle na fyzickém těle a jak je tato životní realita systematicky vyřazována z oficiální vědy skrze proces filtrování vědění.


"Vědění bylo vnitřně vrozené a vlastní všem věcem.

Svět byl knihovnou... "

náčelník Stojící Medvěd, Oglala Sioux

"Kdykoli dochází k filtrování vědění, můžete očekávat řádnou dávku odporu, kritiky a zesměšňování, pokud dojde k odhalení či vznešení námitek proti podobným praktikám," říká Cremo. A to je důvod, proč byl vědou napaden Immanuel Velikovsky za použití psychotických způsobů. Revoluční dílo Velikovského totálně změnilo svět vědy i esoterickou historii lidstva. Jeho popis událostí ve Světech v kolizi a Na počátku je mistrovským dílem Kosmu.

Pokud s tímto vědomím pohlédneme za horizont, do blížících se časů, jež leží před námi, směřujeme k ohromující zkušenosti. Celé naše prostředí sestává ze znaků a symbolů. Na počátku jsem se ptal: "Co je skutečné?" Vzhledem k tomu, že vidíme realitu určitým přesně vymezeným způsobem, většinu lidí ani nenapadne, že splétají iluzi - samo-vytvořenou mandalu, ať už je tato mandala vyvážená a celistvá nebo roztříštěná a v rozkladu.

Celá naše mentální krajina je složena z těchto symbolů. Hologram této přítomné reality je vytvořen ze smluvených symbolů a tyto úmluvy napínají hranice, které nad nimi byly ustanoveny. Vybudovat konsenzus v zájmu míru znamená souhlasit s nesouhlasem. Musíte souhlasit s realitou, jež je vám prezentována a to je důvodem, proč říkám "osvoboďte svou mysl!"

Krishnamurti to vyjádřil ještě lépe v díle Osvobození se od Známého, když řekl: "Myšlenka je čas." Vše, co budeme brzy prožívat bude procitnutím nepředstavitelných rozměrů. Po dobu trvající několik let bude všechno vypadat velmi bláznivě a během tohoto období chaosu budou mnozí ulpívat, držet se jako o život, na utkvělých představách týkajících se oblíbených symbolů a přesvědčení. Pokud se nechcete zbláznit, je lepší pustit se jich nyní, jelikož nové ikony osudu budou mapovat realitu.

Život za životem se každá jednotlivá duše či bytost může rozhodnout: přesune se do nižších vibrací Kosmické lekce nebo promění olovo na hvězdné zlato? Jakmile je proměny dosaženo, bytost zjistí, že neexistuje nižší a vyšší; je pouze to, co Krishnamurti a mudrci nazývají: druh reality.

K tomuto objevu je zapotřebí energie a způsob, jakým nyní žijeme, buď snižuje nebo zvyšuje sílu životní energie zářícího těla. Já považuji za kouzelný prsten prstenec naší vlastní DNA a naše napojení na ducha, světlo či božské. Naše myšlenkové napojení a představivost mohou a musí aktivovat řešení pro to, co označuji jako svět kontaktovaných - inteligentních - těch, kteří přežijí.

Osobnost nebo ego, hmota, peníze, moc, sex, náboženství, ambice, nenasytnost, domýšlivost, chtění, strach atd., stejně jako svět systémů víry a přesvědčení, jsou na cestě ven, protože jsou zbytečné a brzdící. Tento dysfunkční přístup k životu bude nahrazen vyspělým věděním ducha. Přesvědčení a systémy víry jsou také ničivým faktorem v lidské společnosti kvůli způsobu jejich použití. Odměňuje ty, kteří se klaní zlatému teleti ega a materialismu, a snaží se zničit ty, kteří tak nečiní.

Tito lidé si ještě neuvědomují, že jim jednoho dne budou jejich peníze i materiální bohatství odebrány, částečně díky okolnostem, jimž čelíme, částečně díky pozemským změnám. Tento den brzy nadejde. Jaká pak bude užitečnost ega, jeho vypočítavého materialismu a sobě-sloužících agend?

Pokud budeme společně pracovat na vytvoření světelné technologie či netechnologickým akumulátorech orgonu a dalších řešeních založených na zdravé energii, budeme na dobré cestě, jak se zbavit regresivních mimozemských typů reptiloidních a dalších entit parazitujících na lidském druhu. Tento krok může být vykonán mírovou cestou; vyžaduje pouze změnu v srdeční soudržnosti. Ve skutečnosti víme, že směr je dán. Do roku 2017 bude docházet k destrukci, dokud nepřejdeme do jiných dimenzí. Jinými dimenzemi mám na mysli schopnost lidské bytosti přehodit reality a žít jinak, než jak to dělá v současnosti.

Jsme hvězdy a vesmír je naším domovem. Existuje netechnologické záření, které kompletně vyčistí místo od DOR. Pokud je zaměřeno na entity či regresivní druhy mimozemšťanů, tyto rychle zmizí. Orgonový generátor postavený Wilhelmem Reichem je nástrojem, který je napojen na éter. Říká se, že hojí umírající zóny a dokáže přirozeně vytvořit mrak. Řekl bych, že vyspělé lidské bytosti jsou také orgonovými generátory a dokáží vytvořit svou vlastní vyváženou rezonanci, která rovněž léčí rozsáhlé oblasti.

Využití a nasměrování svého vlastního záměru a soustředění se na řešení je více než modlitba a mnohem více než pouhá meditace v ústraní. Je to o napřímení koncentrovaných a zaměřených světelných paprsků myšlenek ve snaze najít znamení, přenášených telepatií a fungováním jako mohutně zesílený signál. Signál je soustředěn na to, aby byl zachycen kýkoli, kdo může pomoci a pomůže. Říká se tomu navázání kontaktu. To, co Reich objevil pro orgon, můžete také učinit se svou myslí.

Kdyby unešení mimozemšťany - tito unešení se nerovnají kontaktovaným - věděli, jak zaměřit nebo imaginovat orgonovou ochranu, osvobodili by se od této zkušenosti a rychle by ztratili pár špatných přátel. Kontaktovaní jsou ti mezi námi, kteří završí mysl proměňující sezení dobrovolné hyperdimenzionální interakce v tom, co bych označil jako kontaktní střediska či mezidimenzionální ET (mimozemské) školy světla, na jejich plavidlech. Moje vlastní světelná vize vesmírné lodi je jedním příkladem mých interakcí s nimi.

Proč chtějí vládnoucí síly - vlády, církev, zvláštní zájmové skupiny disponující financemi a vlivem a také média - potlačit naši tvořivost a vynalézavost? Proč chtěly, velice silně, zničit dílo Galilea, Krishnamurtiho, Reicha a Tesly?

Tyto dvě síly jsou popisovány jako síly světla a síly sloužící temnotě. Temná síla či negativní entity se živí lidským strachem, zármutkem, pocity ztráty, lítosti, vzteku atd. Z tohoto důvodu musí, pokud chtějí zůstat naživu a vykonávat svou práci, terorizovat lidské bytosti a lidé zase musí žít ve strachu z nich. Což udržuje lidi ve stavu značně poškozujícím mozek.

Jsem si jistý, že dokážeme vytvořit jednoduchá, ne-elektrická, ruční orgonová zařízení či Teslovy destičky a použít je k naší ochraně skrze přirozený přenos zářící vyvážené energie. Jeden z mých klientů, jenž je technickým mágem, mi řekl, že orgonová zařízení by rozpustila DOR a ochránila by nás před temnými entitami. Například drahokamy nabité příslušnou světelnou energií nás dokáží ochránit. Technologie existuje. Dokážeme vyvinout mírová a ne-smrtonosná zařízení rozpouštějící DOR a zvláštní ovladače, které vyčistí místo od temných duchů, entit, negativních mimozemšťanů a podzemních plazovců.

Bylo mi také vysvětleno, že dnešní vládnoucí systém eliminoval prastaré kultury, neboť tyto vyspělé civilizace byly společnostmi těch, 'kteří byli v kontaktu' či kontaktovaných. Kultury Anasazi, prastaré civilizace, Keltové a další nomádské civilizace byly vysoce vyvinutými národy, které byly v neustálém kontaktu s vesmírnými bytostmi či dalšími cestujícími v čase. Představte si temnou entitu pokoušející se násilím si razit cestu mezi vámi a těmi, kteří si přejí vás kontaktovat. Jestliže dosáhneme Kontaktu - a my ho dosáhneme - regresivní bytosti ztratí kontrolu nad zemí. Toto je duchovní a evoluční bitva, která nás čeká a vaše volby rozhodují o výsledku!

Čemu dáváte přednost - kontaktu nebo ovládání? Kultury kontaktu byly proti ovládání, jelikož prosperovaly z duchovní vědy, kterou někteří nesprávně nazývají pohanské náboženství. Tyto národy neměly žádné náboženství a současná civilizace je tou civilizací pohanských věr maskovaných jako uctívání Boha. Skutečností je, že se jednalo o kultury založené na pravdě a extrémně vyvinutém vědění, vedené Kosmickým vědomím.

Ti, kteří k nám přicházejí z budoucnosti s námi také pracují, protože to, co vytváříme, je ovlivňuje. Oni zdědí naše chyby. Toto může být obtížné pochopit, neboť se to týká hyperdimenzionálního cestování v čase a teleportaci - ale v zásadě, jak mi to vysvětlily bytosti světla, jde o to, že Kosmická zpětnovazební smyčka vědomí neustále trvá.

Jestliže vytvoříme mimořádně špatnou budoucnost, a zaneřádíme planetu, promítne se to do jejich smyčky a pozmění světelný tok událostí v jejich světě, eventuálně pošle celé pole času do negativního vortexu - tedy do otáček víru mimo jejich kontrolu, neboť jsme to vytvořili my a my jsme ti, kteří to mají napravit. Napříč časem a prostorem jsme všichni jedno. Jsme všichni navzájem propojeni skrze dimenze času a prostoru i za jejich hranicemi ve sjednocujícím poli Kosmu.

Mnoho lidí čeká na to, že se elita zhroutí nebo na to, že Severní lidé odpojí elitu a odebere jí moc nutnou k terorizování světa. Je možné, že  mimozemské rasy napomáhají tajným vládám s vytvořením děsivé technologie jednoduše proto, že přicházíme do doby, kdy se lidé změní a nebudou už jimi moci být dále využíváni.

Odborníci a vědci, lidé z vlády a vojenští představitelé budou předstupovat před veřejnost a začnou odhalovat to, co vědí o projektech, na nichž pracovali; od mimozemských kontaktů, hvězdných bran, vládních podvodů a ovládání mysli; experimentech s HAARP frekvencí a o těch zaměřených na vojenské ovládání počasí 2025, převráceném sestrojování havarovaných disků a tajné válce, jež je vedena.

Tyto debaty jsou stále zaplaveny dezinformací, ale informace vychází na povrch a brzy se hráz protrhne a z tenkého praménku vzejde silná řeka. Všechno bude brzy věcí veřejnou a skutečná akce může začít. Staří mágové věděli, že budoucnost je prodlouženým teď. Je to závod s časem, v této válce kouzelníka. Jiné budoucnosti jsou primitivní a máme se jim vyvarovat za každou cenu.

Pár přeživších bojovníků po celém světě a kultury kontaktu začnou znovu, jinak. Nalezneme a ochráníme hvězdné zlato... Závod s časem končí s koncem času. Jak karmická zpětnovazební reakce, tak i čas, zrychlují. V tomto bodě přichází nová fyzická vibrace.

Uvidíme, co to znamená. Den morfuje na hodinu a pak na vteřinu. Jednoho dne necháme polaritu času za sebou. Pán Světla zaskočí a rozpráví se mnou zpoza času, neboť oba pocházíme z věčných hvězd.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz