"Zen Hvězd": Světelný Zvuk Duhy
 zen_hvezd3
 
28.11.07   St. Clair

Dříve sotva patrné změny v přírodě se během zimy 2003 začaly stávat jasně zjevnými. Bylo to před vpádem do Iráku, kdy světové počasí začalo vykazovat známky větší ekologické proměny. Za touto změnou stál záhadný zvuk, jenž byl zaznamenán menším počtem lidí, ať už jej slyšeli nebo cítili. Tento zvuk by mohl být nazván signálem pro fyzické tělo země. Prostoupil vším. Přestože stromy, hory a moře, rostliny, kameny a skály tento světlo-zvuk také slyšely, pro většinu lidí toto nebylo součástí jejich reality, až na ty mimořádně vnímavé a duchovně citlivé. Ten zvuk byl skutečný, nikoli imaginární, a zdálo se, že dává signál skrze samotnou zemi, do stromů, rostlin a skal. Ale jeho původ byl v Kosmu. Příroda naslouchala, byla vnímavá, všímala si. Lidstvo bylo upozorněno, aby učinilo kroky směrem ke změně svého chování a do doby, kdy se tento zvuk objevil, nebyly nezbytné změny vykonány. Vlády si jely dál podle svého a jednotlivci následovali šílenou cestu, která jim byla předestřena institucionální vědou, technologiemi a korporacemi. Od roku 2002 se mění silové pole kolem planety Země. Lidská psychika a vědomí, nebo to, co nazývám původním Kosmickým vědomím, které přenáší život na planetu, je naplňováno novou rezonancí. Jestliže budete naslouchat tichu v nitru, tato skutečnost se pro vás stane zřejmou. Jakmile projdeme časem, jenž leží před námi, mentální chování minulosti se nebude přenášet éterem této nové psychické vibrace, což je důvod, proč byli lidé varováni, aby změnili své zvyklosti.


"Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé."

"Jsi navždy zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal."

Le Petit Prince

Antoine de St. Exupéry

 

Svobodná vůle existuje jako božské stvoření. Ve skutečnosti, než byli stvořeni lidé, Bůh stvořil svobodnou vůli, svobodu zvolit si žít proti přírodě nebo pracovat se silou přírody. V posledních padesáti letech plundrujeme planetu, na níž žijeme. Svobodná vůle také zahrnuje skutečnost učení se ze svých chyb.

Američtí Indiáni mají proroctví, které říká, že poznáme, až nastane konec časů, když se duhy na nebi stanou velice vzácnými a téměř vymizí. Staré proroctví Amerických Indiánů říká: "Až bude země zpustošena a zvířata budou vymírat, na zem přijde nový kmen lidí mnoha barev, druhů, přesvědčení; kteří svým jednáním a skutky učiní zemi opět zelenou. Budou známí jako bojovníci Duhy."

Jedna stará žena jménem Oči Ohně z kmene Cree předpověděla, že jednoho dne, díky chamtivosti bílého muže, nastane čas, kdy budou ryby umírat v řekách, ptáci budou padat ze vzduchu, vody budou temné a stromy už žádné nebudou, lidstvo, tak jak ho známe, přestane existovat.

Tento popis kmene Cree byl Lelalie Fuller Stone vyprávěn její babičkou. Říká, že nastane doba, kdy "opatrovníci legend, příběhů, kulturních rituálů a mýtů a všech prastarých kmenových zvyků" budou zapotřebí pro naše ozdravění. Budou klíčem lidstva k přežití, tito jsou Bojovníky Duhy.

Lidé kmene Cree říkají, že přijde den procitnutí, kdy všichni lidé všech kmenů vytvoří nový svět spravedlnosti, míru, svobody a přijetí Velkého Ducha. Avšak Bojovníci Duhy budou zpočátku čelit velké nevědomosti a zášti ze strany těch, kteří žijí a prosazují cestu nerovnováhy národů.

V té době jsem si nedokázal představit, jaké změny by mohly narušit výskyt duh... A pak přišlo intenzivní rozprašování zanechávající výrazné stopy na nebesích Evropy a Severní Ameriky. Tyto silné stopy nejsou obvyklými kondenzačními stopami páry, které za sebou zanechávají běžně komerční lety. Letadla, která je rozprašují jsou neoznačená. Dlouhé, tlusté rozprostírající se stopy se nazývají Chemtrails.

Rozdíl mezi Chemtrails a kondenzačními stopami (contrails) byl v posledních dvou letech rozsáhle analyzován a dokumentován na Internetu. Není pochyb, že sprejování Chemtrails způsobuje buď špinavé duhy nebo stále vzrůstající nepřítomnost duh v oblastech, které jsou hustě sprejovány. Často jsem sledoval, jak chemtrails dělají pruhy na obloze a říkal jsem si, co to může být za pilota, který jde tam nahoru a rozprašuje tento jed.

Odpověď mi přišla nedávno, když jsem si uvědomil, že neznají pravdu o tom, co dělají. Byli obelháni stejně jako byl obelhán celý svět v mnoha dalších případech, jako například ohledně Iráku. Stále jsem si ale nedokázal představit, jaký druh lži mohli tito piloti dostat, aby ochotně sprejovali ty smrtelné stopy přes nebesa ve dne v noci a aby zároveň bylo uchováno tajemství podniku. Pak jsem odhalil, jaké podvodné lepidlo drží celý tento podnik pohromadě.

Někteří tvrdí, že pilotům bylo sděleno, že jejich sprejování je řešením problémů ozónové díry. Tajné oficiální tvrzení říká, že musí být učiněno něco drastického, jinak lidstvo vymře v příštích 20 až 25 letech, možná 50. Proto rozprašují reflexní částice jako hliník, aby odklonili škodlivé paprsky zpátky do meziplanetárního prostoru. Zní vám to správně?

Jsem si jist, že pravděpodobně existují paprsky, které chce globální elita odrazit zpátky do vesmíru, ale jsou to paprsky nového tónu harmonie; paprsky vibrace pátého světa či pátého slunečního tónu, změny ve frekvenci, která transformuje DNA, krev a lidské duševní vibrace.

Umím si představit zděšení globální elity z převratné změny DNA odehrávající se zde na zemi - tak dramatickou změnu psychiky, kdy lidé zažijí přímé duchovní probuzení. Tito lidé budou najednou vědět, že byli klamáni a okamžitě začnou konat, aby zastavili destruktivní tok událostí vycházející z té černé díry v lidském procesu myšlení.

Představte si procitnutí tak jemné, že voják se náhle podívá na svůj kulomet nebo tank a prohlédne skrze psychologické vězení války a smrti až k smrtelné iluzi a za ni. Poté už se nedokáže dále ztotožňovat s touto zbraní a aktivitami spojenými s jejím nošením. Shledává teď nemožným zabít jinou lidskou bytost...

Staré texty a proroctví amerických Indiánů hovořily o době, kdy slunce promluví. Jiné světlo a zvuk začnou vyzařovat ze slunce a skrze něj a jakmile dosáhne na zem, iniciuje změny. Nový zvuk změní vibrace v zemi a okolo ní; zaktivuje světelné kódy DNA.

Představte si, že jste mimozemskou entitou, která se přiživovala na lidech po mnoho tisíců let a teď tento nový zlatý oheň, jenž se má probudit uvnitř lidské DNA a bude znamenat, že psychická negativita, z níž jste se živili se jednoduše rozplyne. Takže dáte dohromady program na rozprašování smrtelných látek do atmosféry Země, abyste zablokovali frekvenci nebo spektrum světla, které má aktivovat tuto změnu uvnitř DNA. Je to změna, které se nejvíce bojíte, a tak navrhnete typ operace Trojského koně, abyste ji znemožnili.

Nový zvuk vycházející ze slunce by mohl být přirovnán k hlasu stvořitele. Je to poslední šance pro lidi země, aby se probudili a naslouchali a změnili své návyky. Avšak ti živící se strachem, destrukcí, zděšením, negativitou a válkami nechtějí, abychom tento zvuk slyšeli, světelný zvuk, jenž je pro ně předzvěstí poslední večeře. Proto dají lidem Trojského koně: Operaci Chemtrails.

Tajná aliance mimozemské vlády přesvědčí sobě sloužící elitu, že jejich svět zahyne, jestliže nevyvinou nějaký druh geo-technologie pro své vlastní bezpečí. Elita poté přesvědčí zbytek stáda o tom, že je to naprosto nezbytnou součástí a podmínkou přežití lidské rasy anebo je to nařízeno nějakým tajným rozhodnutím. Odtud tedy Chemtrails a piloti, kteří sami sebe vnímají jako hrdiny. Historka je tak dobrá, že je udržována ve vysokém stupni utajení. Odkdy zachrání svět před destrukcí rozprašování hliníkových částic a radioaktivního barya?

Oficiální odůvodnění pro rozprašování těchto látek po obloze je zřejmě přesvědčivou historkou, ale jak ubíhají roky, začíná být jasné, že to, co rozprašují, zabíjí miliony lidí, pomalu, ale jistě. Jestliže tvrdíte, že zachraňujete celý svět, svědomí to může nazvat civilními ztrátami. Koneckonců, zdánlivě zachraňujete celou planetu a lidskou rasu. Jestliže lidé zjistí, že svět se řítí do zkázy, nastane ztráta kontroly a věci se změní.

Zatímco skutečným důvodem pro sprejování a toxický obsah Trojského koně je zotročení lidstva skrze mechanické potlačení jeho Kosmické evoluce. Pokrytí reflexními částicemi bylo navrženo za účelem zabránění frekvenci nové barvy či světla v proniknutí do země. Toto je spirituální válka bojovaná tajnou, okultní technologií.

Cožpak jste si nevšimli vzrůstající absence duh? Nebo je zkrátka méně duh? Nebo možná vypadají jako zašpiněné? Nebo jsou velmi slabé? Utajované vynálezy Wilhelma Reicha týkající se orgonu a průtrží mračen byly vytvořeny, aby přirozeně povzbudily potřebné opětovné vybalancování systému počasí země. Řídím se jednoduchými pravidly a cokoli, co ničí duhy, je v mém světě špatným znamením. Takže bych řekl: Duhy a příroda mi říkají pravdu a vlády lžou.

Jsme dětmi duhových lidí světla a jsme zde, abychom žili v souladu s tímto světlem. Zvuk, speciální světelná frekvence přicházející ze slunce mění lidskou DNA a tajemnou frekvenci psychického prostředí, které je také psychickým silovým polem. Je tato zvláštní energie součástí světelného poselství Duhových Lidí?

Američtí Indiáni vědí, že když nastane doba , kdy již duhy nejsou vidět na nebesích, je jasné, že přišel skutečný konec. Tou dobou poznáte, že změny země jsou zde.

Naštěstí pro nás se uvnitř naší planety a okolo ní odehrává něco jiného. Zvuk vychází také z nitra země samotné, což je pravděpodobně naším duchovním záložním diskem, jen pro případ, že by se věci vyvíjely opravdu špatně. To znamená, že přímo uvnitř psychického silového pole se odehrává změna a je to slyšet. Jelikož transformuje prostředí éteru, nemůže být zablokována. DNA se také mění. Doufám, že později všichni budeme moci dýchat, aniž bychom upadli, až si uvědomíme, že objekt skrývající se uvnitř zdí města je naším nepřítelem.

Když pochopíte strategii bezpečnosti země, musíte být také totálně zbaveni strachu. Jestliže máte obavy, můžete být ovládáni. Jestliže můžete být ovládáni, můžete být zatlačeni na skály, kde skryté síly plánují ovládání vaší budoucnosti a budoucnosti vašich dětí. Místo abyste byli manipulováni těmito silami, je načase probudit se a převzít kontrolu nad svým vlastním životem tím, že budete jednat jako nezávislý jedinec, svrchovaná bytost, spíše než abyste se chovali jako pouhý otrok.

Vzhledem k tomu, že bylo lidstvo zrozeno z božského vědomí, nemůže být ovládáno. Ačkoli, pouze pokud člověk nalezne opravdovou milost a soucit, stane se pánem svého vlastního osudu. Toto je tedy výzvou, jíž budeme čelit v měsících a letech před námi. Nalezněte Soucit! Jednejte podle toho!

"Podivné časy jsou ty, v nichž žijeme, kdy staří i mladí jsou učeni ve škole nepravdy. A ten jediný člověk, jenž si troufá říct pravdu je najednou nazýván bláznem a hlupákem."

Platón

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz