"Zen Hvězd": Rozhovor z vizionářem, futurologem a astrofyzikem St. Clairem (1)
zen_hvezd8
23.01.08   St. Clair

V roce 2006 byl učiněn s Michaelem St. Clairem velmi zásadní rozhovor. Jsem tomu nesmírně rád, neb tento šlechtic, vizionář, futurolog a astrofyzik je mým velkým učitelem. Jeho informace, způsob jejich podání a interpretace je stejně jako jeho osoba prozářená vysokými frekvencemi Světla. Když vydal svou velmi zásadní publikaci "Zen hvězd" bylo jasné, že jde o selekci skutečností a informací z jeho jiných čtyř publikací - vlastně učebnic (iniciačního materiálu), které nebyly a zřejmě ani nebudou nikdy vydány. Z mnohých důvodů je obsah knihy "Zen hvězd" zjednodušen a přizpůsoben chápání široké veřejnosti. V této chvíli - na počátku roku 2008 vám přináším přesný přepis první části rozhovoru, který v rámci "Projektu Camelot" byl učinen v jeho sídle - zámku Montreux ve Švýcarsku. Rozhovor vedli Kerry Cassidy a Bill Ryan. Čtenáři nezávislého internetového deníku Matix-2001.cz tedy mají v následujících tří dílech exkluzivní možnost sdílet nevšední energie a inspirace přímo od Michaela St. Clair. Na konci třetího dílu si budou moci shlédnou tento rozhovor i v přímém video přenosu. Michael St. Clair mi velmi zásadním způsobem a jednou provždy změnil koncepci myšlení, ale ze všeho nejvíce pak.... mi dal dar hluboké sounáležitosti s Vesmírem a jeho Inteligencí, která nás obklopuje. Díky Ti za to Michael......(J.CH.)


Michael St Clair: S čím je velmi těžké se vypořádat, je celkový obraz toho, čemu říkám jiná realita, neviditelný svět... ten, s nímž jsme v kontaktu, aniž bychom si to uvědomovali.

...Sedíme na 1000 stop, 400 metrů,  vysokém granitovém obelisku, jenž vychází z jezera Ženeva a je přímo napojen na vortex. Vlastně sedíme přímo uvnitř vortexu.

...Je to psychika (naše myšlenky a pocity), co dává vzniknout fyzickému. A to je část, kterou musí vědci ještě rozlousknout a být schopni vysvětlit ve vzorcích.

...Dojde k několika událostem: Domnívám se, že k jedné v roce 2009, další v roce 2011.

...Lidé mají zkrátka sklon říct mi cokoliv, ať už jsou to ET, Světelné Bytosti, normální lidé... prostě mi vyprávějí o svých záležitostech a já jsem naslouchal.

...Takže celým mým záměrem je ukazovat nyní lidem více, jak naložit s roky, které leží před námi.


Začátek rozhovoru

Kerry Cassidy: Jsme zde s Michaelem St Clairem, který napsal báječnou novou knihu nazvanou Zen Hvězd. Povězte mi o Vaší knize.

M: Kniha je výsledkem asi 10 - 12letého výzkumu. Na počátku byly čtyři knihy, 1500 -1600 stran. Během let jsem je všechny zkrátil a shrnul, zhustil do jedné. Kniha pojednává o původu lidstva; naší kosmologii, odkud si myslím, že jsme vzešli; naší nejpravděpodobnější budoucnosti na této planetě a zabývá se mnoha aspekty toho, jak budeme procházet skrze příštích 40-50 let.

Takže Zen Hvězd je v zásadě příběh o časovém portálu a o Mistrovi Světla, jenž je jakousi světelnou bytostí a my jsme zde na zámku Chillon u jezera Ženeva, kde kniha ve skutečnosti začíná a končí v několika dimenzích. Shrnout obsah knihy je téměř nemožné. Podstatou knihy je, jak se domnívám, že má světlo zakódované do slov a to určitým způsobem působí na lidi, kteří ji čtou. To, co se mění je vědomí, když procházíte stránkami 4 - 500. (pozn.překl. Mohu naprosto potvrdit!)

V podstatě jde o zhuštění čtyř knih. Jedna kniha byla čistou astrologií; šlo o jádro astrologických aspektů, pojednání o historii a srovnání s postaveními, velmi suchá a komplexní; a další kniha byla více o samotné budoucnosti, o změnách na Zemi, o tom, co se stane v politice, diplomacii, společnosti, ekonomice, vědě atd.

A další kniha byla zase spíše o mimozemském kontaktu s lidstvem. A všechny tři části byly příliš komplexní pro běžného čtenáře, takže lidé, kteří je viděli mne požádali, abych je zjednodušil a udělal to tak, aby tomu mohl porozumět kdokoliv, protože obtížným na knize je vypořádat se s 'celkovým obrazem', s jinou realitou, s neviditelným světem, s tím, s nímž jsme v kontaktu, aniž bychom si to uvědomovali. Takže nevím, jestli to bylo úmyslné nebo ne. Výsledkem je, že mi čtenáři říkají, že něco v jejich životě nebo v jejich vědomí se mění, když knihu čtou přinejmenším podruhé.

 

K: Vím, že studujete astrologii po mnoho, mnoho let a také vše skryté, dále jste prošel množstvím vzdělání předtím, než jste začal psát tyto věci. Tak byste nám o tom možná mohl něco povědět?

M: Formální vzdělání je jednoduché. Šel jsem na vysokou školu ve Švýcarsku, studoval jsem právo, byl jsem vojenským důstojníkem. Nějaký čas jsem strávil v armádě. Studoval jsem také politické vědy a poté jsem pracoval pro pár klientů a odešel jsem žít na Floridu. Ale studoval jsem astrologii dost vážně od svých dvanácti nebo čtrnácti let. Vzpomínám si, že když mi bylo dvacet nebo dvacetjedna, byl jsem jistě natolik zdatný, abych mohl vykládat postavení.

Ve skutečnosti jsem to měl praktikovat, ale až do svých 32 let jsem to nedělal. Poté, co jsem opustil to, čemu říkám 'Reálný Svět'; život práva, obchodu a nudných věcí, tehdy jsem se dostal do více, nazvali byste to, 'okultních' věcí, ale okultní zkrátka znamená 'skryté', a co je skryté bude zítra vědou. Když říkám zítra, ve skutečnosti už to je. Věci, o kterých hovoříme, různé dimenze, mohou být dnes vysvětleny v pojmech Kvantové Fyziky a vědy. 

Dean Radin napsal 'Entangled Minds' nebo Russell Moore, který psal o teorii Vortexu, toto jsou věci, o nichž dnes musíme být schopni mluvit jako o skutečnosti, jako Elvin World, svět Elfů, je skutečný, je přímo tady kolem nás. Ve skutečnosti se ho můžete dotknout a cítit ho. Takže to jsou věci, které by lidi obyčejně nazvali okultními; jako Pán Prstenů, ale je to realita. A nemůžete ji studovat, musíte v ní žít. Ta část o astrologii se dá snadno nastudovat, to je relativně lineární myšlení.  Ale co věci, o nichž mluvím a píšu, které jsou o psychické/jasnozřivé mysli, o ne-lineárním myšlení.

A to, co v podstatě říkám ve svém... ne učení, ale v tom, co vysvětluji lidem a ve své knize je, že nyní přicházíme do doby, kde se lineární mysl vypne, ne jako vypínač na světlo, ale bude slábnout a vytrácet se, zatímco jasnozřivá mysl nastoupí. A v tomto období proměny to je, kdy začnou být věci, o nichž hovoříme, snadno pochopitelné. Ale prozatím většina lidí funguje lineárním způsobem a nedokáží doopravdy pochopit, o čem jasnozřivá mysl je. Nicméně globálně, po celém světě jasnozřivá mysl přichází.

 

K: Můžete nám říct něco o tom, kde to vlastně natáčíme, protože toto je velmi mystické a zajímavé místo? Jsme zde v Montreux, ve Švýcarsku a na úžasném zámku a tento zámek je činitelem ve Vašem díle.

M: Vlastně sedíme na granitovém obelisku či jehle. Sedíme na 1000 stop, 400 metrů, vysokém granitovém obelisku, jenž vychází z jezera Ženeva a přímo se napojuje na vortex a my vlastně sedíme uvnitř tohoto vortexu. Blíží se čas západu slunce, takže zde máte velmi jemnou energii a možná ji cítíte, přestože tu pracujeme. Toto je místo, které bylo pravděpodobně v lidské historii založeno Kelty asi v době 6-700 před Kristem, promiňte, 6-700 naší doby (po Kristu). Chci říct asi před 1400 lety.

 

K: OK.

M: Ale jiné reality spíše hovoří v tom smyslu, že toto místo existuje na vrcholu granitové jehly možná až 4-5000 let, jen my o tom nevíme. Stopy jsou velmi staré. Formální, oficiální historie začíná okolo 11.-12.století, takže co se týče lineární mysli, toto je chrámový zámek. Toto je typický chrámový zámek s uměním italských a anglických mistrů z 12. a 13. století. Poté byl mnohokrát přestavován až do 17.století, kdy jej Francouzové více méně předali Švýcarům. A zámek Chillon se stal velmi dobře známým skrze Lorda Byrona. Protože on sem přijel, myslím, že jeho přátelé začali pracovat na knize Frankenstein a on napsal slavnou báseň či krátký příběh nazvaný "Prisoner of Chillon". To je, čím se toto místo vlastně proslavilo.

 

K: Co Vás přimělo opustit současný svět v tom všedním, každodenním smyslu a stát se něčím jako okultním mistrem, nedostává se mi lepšího termínu?

M: Ano, vím, co máte na mysli. Opravdu jsem byl takový od té doby, co jsem byl dítě. Jakkoli se to může zdát podivné, od té doby, co se pamatuji, asi v 6-7 letech, kdy jsem tu byl vlastně poprvé, co si to doopravdy pamatuji, jsem věděl, co se děje v tom, co nazývám Elvin world/svět Elfů, ten druhý svět, který popisuji v knize, tak lineárně jak dokážu. Ale potom, zbytek toho, čemu říkáte 'tento skutečný život', si, překvapivě, moc nepamatuji. Jak jsem řekl, studoval jsem právo.

Chodil jsem na vysokou školu, studoval jsem právo, na univerzitě v Curychu, studoval jsem politické vědy. Chci říct, mohl jsem být diplomatem nebo generálem. Vstoupil jsem do armády, sloužil jsem tam dva roky. Dělal jsem to, co dělá každý důstojník; průzkum v terénu nebo velení malým rotám; asistování generálovi; nebylo na tom nic zvláštního.

Co ale bylo zajímavé - že jsem měl pár kolegů, přátel, starších než jsem já, kteří viděli, že se zajímám o historii a trošku odlišná témata, a oni sami se o to také trochu zajímali. Astrologie, však víte, nic zvláštního, ale stačilo to na odstartování studijní skupiny, začít mluvit o těchto věcech a studovat je. Tady ve Švýcarsku máme velmi dlouhou tradici těchto věcí , toto je keltské místo; kde jsou Keltové koneckonců nativním národem, stejně jako jsou domorodí Šamani v Americe... jako domorodí Indiáni nebo australští Aboriginci, toto jsou lidé, kteří jsou zvyklí žít svobodně a žít s přírodou.

A tak to, co nazýváte okultní, pro nás vůbec není okultní, je to zkrátka věda. Je to studování hvězd, jejich postavení; jsou to druzí lidé, kteří z toho udělali okultní záležitost. Dobrá, abychom to dokončili, po studiu, po práci, pracoval jsem pro banku a ano, během svého času v bance jsem viděl transakce, viděl jsem ekonomii, takže chápu, co se dělo ve skutečném světě.

 

K: Co jste dělal pro banku?

M: Vyřizoval jsem trusty; dělal jsem fúze a akvizice, mezinárodní transakce. Tam jsem viděl, co se děje v politice.

 

K: Můžete říci jméno banky, pro kterou jste pracoval?

M: Ano. Pracoval jsem pro ABN; pracoval jsem pro holandskou banku. A oni mají velmi starou tradici od dob kupců, sahající stovky let do minulosti. Dělali jsme relativně běžné transakce; v každém případě... běžnými myslím fúze a akvizice, však víte, ty hlouposti, které dělají v tomto světě. Ale díky této práci jsem potkal několik zajímavých lidí, kteří opět studovali astrologii; byli to lidé, kteří se zajímali o umění; kteří obchodovali s uměním... běžné věci, které děláte v bance, když radíte důvěrné klientele.

Pak jsem nalezl základnu lidí, kteří se zajímali o to, co dělám ve svém "životě na částečný úvazek" a ti žili na Floridě. A ti mi řekli, proč nepřijedeš sem a nežiješ na Floridě? Byl jsem připraven opustit celou tuhle věc, kterou jsem dělal, prostě proto, že to nemá žádný smysl, podle mého názoru, být součástí tohoto světa, o kterém jsem věděl již dříve, že nepotrvá věčně. Věděl jsem dost brzy, že co budu naživu, tady nyní v tomto životě, tohle všechno nějakým způsobem zmizí.


Takže, jaký smysl má, být součástí toho všeho? Pak jsem věděl, že bych se měl raději připravit na něco jiného. Teď, když jsem dokončil knihu, jsem dostal další nápady na témata, ke kterým bych se rád dostal, která jsou více o tom, co by měli lidé dělat s tím, o čem víme, že přijde. A chtěl jsem být použit, tak aby mě ostatní lidé pochopili dostatečně jasně na to, aby věděli, co dělat s tím, co vím. Což je to, co hluboko uvnitř vědí, ale nedokáží to ještě vyjádřit slovy.

Takže celým mým záměrem nyní je ukazovat lidem více, jak naložit s roky, které leží před námi. Neboť je zde opravdu velká, fascinující budoucnost; objevíme věci, o nichž jsme v minulosti pouze hovořili, že jsou tak nějak okultní, avšak velmi vědecké a jednoduché ve velmi blízké budoucnosti; budoucností myslím 6-7 let od této chvíle. Bude naprosto běžné hovořit o těchto věcech.

Takže toto je proměna, vzešlá z běžné kariéry skutečného světa, která byla zkrácena a zhuštěna, takže když mi bylo 32-33 byl jsem už na své cestě; to bylo před 14 lety, a věnoval se své vlastní věci. Dokončit knihu mi trvalo tak dlouho, protože to byla dlouhá studie. A v jistých oblastech v astrologických studiích, mimozemském kontaktu a kosmologii jsem musel jít při studiu dost do hloubky a je zde velmi málo lidí, kteří mají o těchto věcech ponětí.

Myslím tím, že jsem měl štěstí a potkal jsem 4-5 lidí, kteří skutečně rozuměli kvantové fyzice, kosmologii, pátrání po mimozemské inteligenci a jistým tématům, která zde jen velmi, velmi málo, možná hrstka lidí, něco ví a strávili jejich studiem 20-40 let jejich života; tohle jsou starší chlapíci nebo astronaut, který strávil celý svůj život studiem těchto věcí, takže všechny tyhle lidi jsem musel potkat, náhodou,  jakkoli to chcete nazvat, jsem potkal tyto lidi, podařilo se mi dát dohromady, co by mohlo zajímat člověka, který se jen mlhavě zabývá tím, jaká je budoucnost lidstva, co bude s touto planetou a možná také odkud pocházíme...

- pokračování -

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz