"Zen Hvězd": Rozhovor s vizionářem, futurologem a astrofyzikem St. Clairem (2)
 
zen_hvezd9
24.01.08   St. Clair

V roce 2006 byl učiněn s Michaelem St. Clairem velmi zásadní rozhovor. Jsem tomu nesmírně rád, neb tento šlechtic, vizionář, futurolog a astrofyzik je mým velkým učitelem. Jeho informace, způsob jejich podání a interpretace je stejně jako jeho osoba prozářená vysokými frekvencemi Světla. Když vydal svou velmi zásadní publikaci "Zen hvězd" bylo jasné, že jde o selekci skutečností a informací z jeho jiných čtyř publikací - vlastně učebnic (iniciačního materiálu), které nebyly a zřejmě ani nebudou nikdy vydány. Z mnohých důvodů je obsah knihy "Zen hvězd" zjednodušen a přizpůsoben chápání široké veřejnosti. V této chvíli - na počátku roku 2008 vám přináším přesný přepis první části rozhovoru, který v rámci "Projektu Camelot" byl učinen v jeho sídle - zámku Montreux ve Švýcarsku. Rozhovor vedli Kerry Cassidy a Bill Ryan. Čtenáři nezávislého internetového deníku Matix-2001.cz tedy mají v následujících tří dílech exkluzivní možnost sdílet nevšední energie a inspirace přímo od Michaela St. Clair. Na konci třetího dílu si budou moci shlédnou tento rozhovor i v přímém video přenosu. Michael St. Clair mi velmi zásadním způsobem a jednou provždy změnil koncepci myšlení, ale ze všeho nejvíce pak.... mi dal dar hluboké sounáležitosti s Vesmírem a jeho Inteligencí, která nás obklopuje. Díky Ti za to Michael......(J.CH.)


K: Můžete uvést nějaká jména? Edgar Mitchell??

M: Ano, astronaut Edgar Mitchell. Ano, chvilku jsem s ním hovořil. On sám napsal knihu o těchto tématech. Jeho kniha se jmenuje The Way of the Explorer. A v podstatě popisuje proměnu z vědce, astronauta, pilota na muže, který žije s jiným světem, ale pokouší se na něj dívat vědecky. A mluvili jsme o spoustě témat. Moc toho v knize nezmiňuji, z důvodu jistých věcí, ohledně kterých jsme se dohodli, že o nich nějaký čas nemůžu hovořit. Respektuji své zdroje, ale mohu říct, že respektuji jejich přání a říkám, že jsem se s ním setkal, avšak nemohu zacházet příliš do podrobností o tom, co mi řekl.

 

K: On Vám ale řekl něco o mimozemské přítomnosti tady na Zemi? Nebo to tak není?

M: No, ano, nebyl to ani tak on, domnívám se, že jemu je jasné, o čem hovoří v rozhovorech, můžete se to dočíst v rozhovorech na internetu. Myslím, že jeho kolegové se vyjadřují mnohem jasněji, takže on se může vždy odkázat zpátky na své kolegy. Ne, ale setkal jsem se s jinými lidmi, kteří vědí, o čem mluví a kteří byli v přímém kontaktu a já sám jsem byl také. Takže když dojde na toto téma, my jsme svým vlastním zdrojem. On se zkrátka na počátku své knihy vyjádřil poetičtějšími termíny, že se cítí být součástí něčeho většího. Takto se to dá jednoduše vyjádřit.  

 

K: Dobrá, a Vy také, jmenoval byste někoho z dalších lidí, s nimiž jste třeba jednal nebo od nich dostal určité informace?

M: Byl tu ještě další vědec v NASA; není moc známý, je to jen někdo, kdo je velmi pokročilý na vědecké úrovni a roky jsem v kontaktu s množstvím lidí po internetu, přes korespondenci, psaní, telefonování. Takže ano, bylo by to příliš dlouhé na vysvětlování. Poslední, s kým jsem s přestávkami v kontaktu, je Gerry Zeitlin. Zeitlin je vědec, inženýr, který pracoval pro SETI a odešel ze SETI, je to vědec v penzi. A myslím, že nejzajímavější součástí jeho práce je... nepřekládal to, ale upravil a opatřil předmluvou zbrusu novou práci jednoho Francouze jménem Anton Parks. Anton Parks napsal knihu zvanou Le Secret des Etoiles Sombres, "Tajemství temných hvězd". A v Tajemství temných hvězd v podstatě vysvětluje, odkud jsme přišli, jak daleko celý tento příběh sahá, které mimozemské rasy se mísily s kterými; je to příliš dlouhé, aby se to dalo vůbec vysvětlit ve dvou třech větách; zkrátka příliš dlouhé na vysvětlování. A Zeitlin vzal celou tuhle věc, vytvořil k ní úvodní poznámku na internetu a je to zřejmě nejpokrokovější kus vědění, který tu, právě teď, v roce 2006 je. (Ano, jde o velmi zásadní materiál, který v sobě skrývá ty nejnovější objevy týkající se prezentovaných skutečností. Celkově to vypadá na neuvěřitelných šest dílů. Situace je taková, že začínáme komunikovat s Parksem a připravuje se fúze zcela zásadního materiálu od něho exkluzivně pro studenty Modré Světla. Pozn. J.CH.)

 

K: To je báječné?

M: Měl jsem více méně stejný dojem, když jsem to takhle napsal, i když bychom neměli činit závěry, vždycky když děláme závěry, jsme vyřízení, nicméně se domnívám, že je dávno jasné, že nejsme odsud, ale jsme z hvězd. Jak k tomu přesně došlo, na to zde máme obrovské rozpětí různých teorií; ale jsou tu badatelé, kteří mají stopu. A někteří z těch, kteří byli v přímém kontaktu, ne nezbytně fyzicky -  ale kteří mají vědění, třeba jako Billy Meier, jež k nim přichází. Tím přichází myslím přichází skrze jazyk, vyspělý či prastarý jazyk, který je univerzální a slyšíme ho nebo zapíšeme.

 

K: Ale Vy sám se domníváte, že Vy jste Siriánského původu? Je to tak?

M: Ano, vidíte ten obličej, to je Sirius [smích]? a elfí uši. Obvykle je možné podle obličejů říct, jakou genetiku lidé více méně mají, ano. Je to možné...

 

K: Takže Vy máte vhled do těchto věcí?

M: Jistě, ano. Většina lidí má vodítko. Dokáží dost dobře říct, jaká je převažující genetika...

 

K: A je možné... že také máte keltskou...?

M: Ano, to je pravda...

 

K: A St Clair má historii... Vaše příjmení...

M: Ano, moje příjmení je keltské jméno, ano...

 

K: A také sahá až do, víte co myslím, zase, do okultního; St. Clairovi se dají vystopovat až zpátky k, je to Ježíšova pokrevní linie?

M: Pokud jde o mne, tak celá tahle záležitost s Ježíšem, jestli chcete znát můj osobní názor... Já si myslím...

 K: Ano, chci...

M: Zaprvé, není to tak důležité, jak si lidé myslí, protože jich bylo mnoho; a jeho příběh není takový, jak se vypráví. Já si myslím, že to byl Mistr, který přišel, mimo jiné, ze Síria. Pravděpodobně v něm je Siriánské napojení. A nebylo to jeho jméno, jak víte ze zpráv Billyho Meiera o kontaktech s Plejáďany. Jeho jméno bylo pravděpodobněji Immanuel; možná existovali dokonce dva nebo tři lidé jako on, nevíme jistě, narození nebylo tehdy, kdy říkají, bylo to spíše 4-5 před Kristem. A celá jeho cesta, podle mého názoru, nevedla směrem do  jižní Francie, Anglie a míst Keltů, nýbrž zpátky směrem k Indii, Pákistánu, Afghanistánu a možná Japonsku. A určitě nezemřel na kříži, pokud vím o těchto věcech... Nechci do tohoto příliš zacházet a šokovat lidi.

Myslím, že toto je velmi důležité; lidé potřebují mít velmi otevřenou mysl a naučit se vše znovu. Moje práce spočívá teď hlavně v odstraňování podmínění vaší mysli. Vyrůstáme a jsme podmiňováni, formováni od dětství, ať už náboženstvím nebo vědou nebo školou nebo rodiči nebo ideami, které jsou naprosto nezpochybnitelné a pak si je zkrátka neseme s sebou stovky let, aniž bychom měli ponětí, o čem vlastně mluvíme. Takže je velmi důležité, aby lidé dnes, když vstupujeme do těchto fascinujících změn, změn na Zemi, kosmologických změn, jak procházíme opravdu jedinečnými věcmi, potřebujeme také mentálně a duchovně, promiňte mi ten termín, vyrůst. A tento růst začíná odstraněním podmínění uvnitř všeho, co jsme cítili, věděli, protože nevíme. Takže Ježíšův příběh, abych se vrátil zpět k Vaší otázce, a linie a všechny ty příběhy okolo pokrevních linií... opravdu to není tak důležité, z jakých pokrevních linií pocházíme. Všichni jsme mimozemšťani, ať už tak či onak; všichni jsme odněkud jinud.

 

K: Ano? zcela jistě?

M: Jedineční nějakým způsobem... Ano, pokračujte...

 

K: Á, takže Vy také směřujete k tomu, co by se dalo označit jako splynutí dimenzí?

M: Ano!

 

K: ...kde jsou...jste schopen vidět skrze různé dimenze a spojit je...

M: Ano.

 

K: Všichni lidé procházejí tímto druhem proměny...

M: Ano, teď to přichází víc a víc, začalo to před pár lety. Nevím, co to má dočinění s... vědci, s nimiž mluvím, nejsme si tak jisti. Co víme je, že když máme velký klid, jako máme tady, ve chvíli, kdy se věci spojují dohromady, člověk může možná cítit, že dochází k určitému splynutí světla. Všechno je, koneckonců, světlo a energie, a kdy můžeme dokonce slyšet, ne hlasy, ale cítíme impuls/podnět/vstup. Těžko to zachytíte, víte, těžko se to vysvětluje. Tyto věci začínají být stále více vnímatelné, rozpoznatelné. Tak, že to můžete cítit. Slyšet v noci ve snech nebo dokonce vidět jakoby úkosem/periferním viděním, jako když možná někdy cítíte ducha.

Tyto proměny budou, kdybych měl graf, jednoduše mnohem strmější během příštích šesti, sedmi let. Odhadoval bych, že někde okolo 2011, '14, '17; v tomto desetiletí, během příštích, řekněme, 10-12 let, se toto stává běžnou či převažující realitou; kdy se tato... 3D realita nebo svět může stát dokonce méně důležitou, než tato jiná realita, která sem prosakuje. Myslím si, že každý člověk, který hluboko uvnitř ví, o čem mluvím... který nás vidí hovořit, myslím, že každý má svou vlastní zkušenost a popsal by to odlišným způsobem. Vše, co vím je, že je to na cestě. Začalo to už před řádkou let a je to stále silnější.

 

K: ?a mluvíte o změnách na Zemi, je to tak, ve Vaší knize?

M: Ano? ano.

 

K: A přistupujete k tomu jak astrologicky, tak vědecky, a něco je z Vašich kontaktů a potom, o čem ještě hovoříte ve vztahu k... co ještě? Určitá jasnovidná intuice ohledně toho, kdy k nim dojde?

M: Ano, dobrá? Používám termín změny na Zemi, protože to je slovo, na němž se všichni shodli, jak to nazývat. Ale nejdřív ze všeho musím říct jednu věc,víte, to, co se děje venku ve 'skutečné' realitě, nebude tak důležité; dovolte mi, abych to opravdu objasnil... v mé knize to je velmi jasné - to, co je 3D, fyzický svět, politika, společnost, ekonomika, zemětřesení, změny počasí... to všechno, to je vnější svět, to není tak důležité jako vnitřní svět. To, o čem více hovořím ve své knize je, co bychom měli dělat zvnitřku s tím, co se bude dít venku. Ale říkám, že bychom neměli reagovat na vnější události. Měli bychom z nitra alespoň... no neměl bych říkat měli bychom... chceme být schopni z nitra vyrůst do toho a být připraveni střetnout se s tím přímo, otevřeně beze stopy strachu. Neboť na tom není nic, čeho bychom se měli bát, vlastně to bude zábava, alespoň podle mého názoru... [směje se].

Bude to velmi zajímavé. Setkáme se s celou novou vědou, probuzením nové geometrie, nové matematiky, takže se bude dít spousta vzrušujících věcí... to je mnohem zajímavější než... co na tom záleží, budou zemětřesení, tsunami, bude určité období, kdy budou klimatické změny. Možná lehké přepólování, změny Golfského proudu a tak dále. To jsou fyzické změny. Odhaduji někde mezi 2009 a 2020, více méně v této dekádě, nemůžete to doopravdy zafixovat na jednu událost.

Dojde k několika událostem. Myslím, že k jedné v roce 2009, další v roce 2011? Řekl jsem to ve své knize, mohu to rychle zopakovat, že v Rusku je malý chlapec jménem Boriska, je známý jako malý kluk z Marsu, a on říká, že v roce 2009 a v roce 2011, podle jeho vzpomínky z Marsu, jakkoli se to může zdát divné, pamatuje si velice dobře svůj život a před-zaznamenané cílové sdělení či poselství, které má. A je to malý chlapec, sedm let starý, který hovoří v Moskvě. On také říká, že 2009-2011 jsou klíčové roky, čísla, která si pamatuje. Ale není si jistý, o co se jedná na úrovni fyzického světa, jestli je to zemětřesení nebo o jakou přírodní událost se jedná. Mluví o dost velké kalamitě či katastrofě pro jeden kontinent.

Ale opět, jak už jsem řekl, nemyslím si, že fyzické události, vnější svět, je to, na co bychom se měli zaměřit. Chci, aby se lidé soustředili uvnitř, protože my jsme změna a změna přichází z nitra. Takže řekněme, že hrstka lidí po celém světě doopravdy žije s touto změnou uvnitř a jsou stále silnější, aby mohli být obklopeni neviditelným světem a pracovat s ním, pak všechno, co se bude dít venku, nebude důležité.

 

K: To je úžasný způsob, jak to vyjádřit. To je naprosto skvělé. Takže můžete trochu pohovořit o tom, o co se tak nějak budete usilovat v tomto světě, umístit lidi na bezpečná místa a povzbudit je, aby vytvářeli malé skupinové enklávy?

M: Ano, dobrá, já navrhuji, a navrhoval jsem již několik let, nejprve soukromě, pak na internetu a nyní ve své knize, je tam pár kapitol věnovaných této záležitosti, kde jdu do detailů. Abych to krátce shrnul, musíme si uvědomit, že ve vnějším světě bude docházet ke změnám počasí a spousta fyzických věcí se změní, od společnosti po klima, po... cokoli Vás napadne, což ústí ve skutečnost, že společnost jako taková, fungování toho, co nazýváme náš svět, se dost rozpadne, možná, v určité chvíli, dokonce zhroutí. To není dramatické, není to nic, z čeho bychom měli mít obavy nebo zvláštní pocity. To, co potřebujeme vědět je, že potřebujeme žít tím, co nazývám životem, jenž je založen na sdílení Země nebo sdílení s přírodou. Což znamená, že se musíme přestěhovat jinam, alespoň ti z nás, kteří chtějí žít pohodlně a normálně a produktivně. Cítím, že se musíme odstěhovat z měst nebo z civilizací a potřebujeme žít podle Šamanské vědy.  

-pokračování-

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz