Nejvyšší tajemství - 2. díl

15.01.07   David Icke

Byly zde dva způsoby, jak psát tento materiál. Mohl jsem zadržovat informace, které jsou úžasně bizarní, ale pravdivé. Byla by to snadná cesta, zůstat v "klidné zóně" a komunikovat pouze to, co by tolik neapelovalo na zdravý rozum většiny lidí. Nebo jsem mohl se čtenáři jednat, jako s plně vyspělými, multidimenzionálními lidskými bytostmi a komunikovat všechny závažné informace, včetně těch, které roztáhnou jejich smysl vnímání reality až do zlomového bodu. Jako vždy jsem vybral ten druhý. Není na mne, abych upravoval informace pro čtenáře, je to na čtenářích, aby si je sami upravili. Jak domýšlivé a povýšené by bylo si myslet, že bych měl lidi uchránit před takovými informacemi, "protože na ně nejsou připraveni". Kdo jsem, abych o tom rozhodoval? A jak můžu vědět, zda jsou "na to připraveni", když se to nedozví a nemohou tak o tom sami rozhodnout? Někteří z mých přátel naléhali, abych lidem pověděl základní příběh, ale "probůh za žádných okolností nezmiňoval plazy". Záhy zjistíte, co tím vlastně mysleli. Chápu jejich obavy, ale já musím být sám sebou. A musím vám říci vše co vím, ne jen to, co se nachází v rámci "klidné zóny". To jsem celý já, to je můj způsob. Samozřejmě, téma této knihy vyvolá výsměch u těch s vizí pravděpodobnosti o velikosti hrachu a přirozeně těch, kteří si jsou vědomi pravdy, avšak nechtějí, aby se ji veřejnost dozvěděla. Ale co? Koho to zajímá? Mě tedy ne.

Jak řekl Gandhi:
"Dokonce i když jste v menšině jednoho, pravda je stále ještě pravdou."
Tak zde je tedy příběh, bez obalu.
Když to shrnu, rasa křížících se pokrevních linií, vlastně rasa v rámci rasy, byla po tisíce let soustředěna do starověkého Středního a Blízkého východu, než expandovala svoji moc přes celou zeměkouli. Velmi klíčovým aspektem bylo vytvoření sítě mystických škol a tajných společností k nenápadnému zavedení Agendy, tvoříce ve stejný čas instituce jako např. církve k mentálnímu a citovému uvěznění mas a jejich uvržení do společných válek. Hierarchie tohoto klanu pokrevních linií není výlučně mužská a některé klíčové pozice zastávají ženy. Avšak  v rámci čísel je to mužská převaha a já tedy budu tuto skupinu zmiňovat jako Bratrství.
Ještě více přesněji, dajíc v tomto příběhu důležitost starověkému Babylonu, budu jej též nazývat Babylonským Bratrstvím. Jejich plán, jež oni nazývají "Velké Dílo Věků", budu nazývat Agenda Bratrství. Bratrstvo nenabylo moc během několika let, ani desetiletí či staletí: může být vysledováno tisíce let zpátky. Struktury dnešních institucí jakou je vláda, bankovnictví, obchod, armáda a média nebyli touto silou infiltrováni, ale byli jí vytvořeni od prvopočátku. Bratrská Agenda je popravdě agendou mnoha milénií. Je to rozvinutí plánu, kousek po kousku, pro centralizovanou vládu nad planetou.
Hierarchie pokrevní linie na vrcholu lidské pyramidy nadvlády a útlaku, předává štafetový kolík po generace, většina synů následuje své otce. Děti těchto rodných linií, které jsou vybrány, aby zdědily štafetový kolík jsou vychovány od narození k pochopení Agendy a manipulativních metod "Velkého Díla" v rámci reality. Vzestupující  Agenda se stává jejich naočkovaným posláním od jejich ranných let. Jakmile se připojí k hierarchii Bratrství a předají štafetu další generaci, jsou výchovou zformováni do vysoce nevyrovnaných lidí.
Rozumově jsou velmi bystří, ale s "bajpásnutým" smyslem pro soucit a slitování, a s arogancí, že mají právo řídit tento svět a vládnout mase ignorantů, jež vidí jako méněcenné (spodinu). Kterékoli Bratrské děti, které protestují či se odmítají podrobit tomuto formování jsou vytlačeni stranou, či je s nimi jednáno takovým způsobem, aby se zajistilo, že pouze "bezpečným" (prověřeným) lidem se podaří dostat do vyšších úrovní pyramidy a k vysoce tajnému a rozvinutému vědění, které je tam uchováváno. Některé z těchto pokrevních linií lze jmenovat. "The British House of Windsor" je jedním z nich, stejně tak jako Rothschildové, členové Evropské královské koruny a šlechtici, Rockefellerové, a zbytek takzvaného Východního Establišmentu Spojených Států - jež produkuje Americké prezidenty, obchodní lídry, bankéře a správce. Avšak na nejvyšším vrcholu se nachází klika, která ovládá lidskou rasu operuje skrytě mimo veřejnou doménu.
Jakákoli skupina, která je tak nevyrovnaná, že prahne po naprosté nadvládě nad planetou bude soupeřit sama se sebou, jak se jednotlivé frakce budou snažit o úplnou kontrolu. To je skutečné Bratrství. Je zde obrovský vnitřní boj, konflikt a soupeření. Jeden badatel je popsal jako gang vykradačů bank, jež se dohodnou na společné akci, ale pak se hádají o to, jak bude rozdělen lup. Je to znamenitý popis toho, jak během historie odlišné frakce válčily a válčí  mezi sebou o dominanci. Nakonec jsou však spojeni svým přáním vidět plán implementovaný a v klíčových momentech drtivě spojí síly, aby rozvinuli Agendu, jež se stala výzvou.
Pravděpodobně budete muset jít stovky tisíců let zpátky abyste našli počátek tohoto příběhu lidské manipulace a rodinných linií, které dirigují Velké Dílo. Čím více jsem to léta zkoumal, tím více mi bylo zřejmé, že původ těchto pokrevních linií a plánu na převzetí Země sahá k rase či rasám z jiných sfér nebo dimenzí evoluce. Mimozemským, jak jim říkáme my. Jestli pochybujete o existenci mimozemského života, pak na chvíli uvažujte. Jen naše Slunce je jedna z mnoha 100 miliard dalších hvězd v této galaxii.
Sir Francis Crick, laureát Nobelovy ceny říká, že odhadovaný počet galaxií v našem vesmíru je asi 100 miliard, a věří, že v naší galaxii je alespoň jeden milion planet, které by mohly podporovat život, tak jak ho známe my.
Přemýšlejte, jaká to mohou být čísla v rámci celého vesmíru, dokonce ještě než začneme uvažovat další dimenze existence, jež jsou za hranicemi frekvenčního rozsahu našich fyzických smyslů. Kdybyste cestovali rychlostí světla, 186.000 mil za sekundu, trvalo by vám 4,3 roků, než byste dosáhli nejbližší hvězdy k této sluneční soustavě. To hovoří mnoho o úrovni lidské indoktrinace - že se mimozemský život zdá být příliš křehký - až se přijme za věrohodné, že se život objevil pouze na této malinkaté planetě! Jenom uvažte to množství úžasných staveb, jež vznikly ve starověkém světě, a pak zjistíte, že zde existovala vyspělá rasa. Je nám říkáno, že v té době žili pouze primitivní lidé v porovnání s moderními lidmi, ale to je jasně absurdní a směšné.
Tak jako nejúředničtější "myšlení", historický a archeologický establišment vytvářáří své vlastní story, nazývá je ověřenými fakty, a jednoduše ignoruje ohromující důkazy, že se mýlí. Ideou není vzdělávat, ale vštěpovat, poučovat. Kdokoli, kdo se nepodřídí oficiální verzi historie, je izolován kolegy historiky a archeology, kteří buď jsou si vědomi, že jejich práce, pověst a odměny jsou jistější, jestliže se drží oficiální verze, nebo, upřímně řečeno, nevidí si na špičku svých nosů. To samé může být řečeno o lidech, kteří vyučují, nebo o lidech v "intelektuálních" profesích.
Po celé planetě jsou neskutečné stavby, postavené před tisíci lety, které mohly být postaveny pouze s technologií tak dobrou anebo lepší, jak máme dnes my. V Baalbeku, severovýchodně od Bejrutu v Libanonu, tři masivní kusy kamene, každý vážící 800 tun, byly přesunuty nejméně čtvrt míle a vztyčeny v zeď. To se stalo tisíce let před n.l.! Jiný blok poblíž, váží 1000 tun - to je váha tří jumbo jetů. Jak toto bylo možné? Oficiální historie si nepřeje, aby se vystupovalo s takovými otázkami, protože kam by to vedlo.. Dokážete si dnes představit, telefonovat stavbaři a chtít to po něm? "Chcete po mně udělat CO?" řekl by, "Vy jste blázen."
V Peru se nacházejí  záhadné linie v Nazca. Ve dávných dobách bylo vyrýváno do povrchu země, aby se odkryla bílá spodní vrstva a skrze tuto metodu byla vytvořena úžasná vyobrazení zvířat, ryb, hmyzu a ptáků. Některé z nich jsou tak velké, že mohou být celé zachyceny pouze z výšky 1000 stop ve vzduchu! Znalosti, které umožnily vytvořit divy jakými jsou Nazca, Baalbek, Velká pyramida v Gize a další úžasné výtvory, s takovou precizností a přesností, pocházejí od rozvinuté rasy, která v dávných dobách žila společně s mnohem primitivnější obecnou populací.
Tato rasa je v textech Starého zákona a jiných dílech, vč. orálních tradic starověku popisována jako 'bohové'. Už slyším přívržence Bible zamítat, že by jejich kniha mluvila o 'bozích'. Ale mluví. Když je slovo 'Bůh' používáno ve Starém zákoně, je často přeloženo ze slov, která znamenají bohové, množné číslo - Elohim a Adonai jsou dva příklady.
Snadno pochopíte, že rasa provádějící technologické úkony v takovém měřítku, by měla být viděna jako 'bohové' - lidmi, jež nejsou sto pochopit takové schopnosti. Kolem let 1930, američtí a australští pracovníci armádní služby přistáli se svým letounem ve vzdálené části Nové Guineje, aby shodily zásoby pro své vojáky. Místní, kteří nikdy v životě neviděli letadlo, uvěřili, že tito muži jsou bohové a stali se tak objektem náboženského uctívání.
Toto mohlo být ještě více extrémní v dávnověku, kdy rozvinuté rasy z jiných planet, hvězd či dimenzí, přilétaly v daleko rozvinutějších strojích, než cokoli, co známe (alespoň oficiálně!) u dnešní armády. Příliv znalostí z vnějšku této planety či jiného zdroje by vysvětloval toliko 'mystérií', jež oficiální historie vitá s ohlušujícím mlčením. Úžasné příklady staveb se tedy staly vysvětlitelnými a stejně tak tajemství, proč ranné civilizace jako Egypt a Sumer (země Shinar v Bibli) začaly na vrcholu svého vývoje, a poté padli do úpadku - zatímco normální směřování vývoje začíná nižší úrovní a pokračuje pomalým rozvojem skrze učení a zkušenost.
Nastala zde "infuze" velmi pokročilých znalostí které později většině lidí upadli v zapomnění. V každé kultuře po celém světě jsou prastaré příběhy a texty, které popisují 'bohy', jež přinesli toto pokročilé vědění. To by zase vysvětlovalo tajemství - proč měli v dávnověku tak fenomenální znalosti astronomie. Po celém světě existuje nespočetné množství legend z dob, jež jsou nazývány Zlatým Věkem, jež byl zničen kataklysmatem a 'pádem Člověka'.
Řecký antický básník Hesiod popsal svět před 'pádem' takto:
"Člověk žil jako Bohové, bez zlozvyků či žádostivosti, trápení či dřiny. Ve šťastném soužití s božskými bytostmi (mimozemšťany?), trávili své dny v poklidu a radosti, žili spolu v dokonalé rovnosti, spojeni vzájemnou důvěrou a láskou. Země byla mnohem krásnější než nyní, a spontánně oplývala hojným množstvím plodů. Lidské bytosti a zvířata mluvili společnou řečí a hovořili mezi sebou (telepatií). Muži se ve sto letech zdáli být pouhými chlapci. Neměli žádné z vetchostí stáří, jež by je obtěžovali, a když přecházeli do říše vyššího života, dělo se tak v jemné dřímotě."
Jakkoli utopisticky to může znít, máme zde nesčetné množství příběhů z každé starodávné kultury, která popisuje těmito termíny  svět v daleké minulosti. Tuto vizi můžeme znovu obnovit pouze tehdy, pokud změníme způsob myšlení a vnímání. Nejkomplexnější známky rozvinuté rasy jsou obsaženy na desítkách tisíc hliněných destičkách, nalezených r. 1850 v okolí 250ti mil od Iráckého Bagdádu, Angličanem Sirem Austen Henry Layardem, jenž dělal vykopávky na nalezišti v Niveh, hlavním městě Assyrie. To se nacházelo poblíž současného iráckého města Mosul. Následovaly další nálezy v této oblasti, jež je nazývána Mezopotámií.
Původním zdrojem tohoto vědění nebyli Asyřané, ale Sumerové, kteří žili v té samé oblasti, odhadem někdy 4.000 až 2.000 let před n.l.. Takže se budu odkazovat na hliněné destičky jako na Sumerské texty či tabulky. Jsou jedněmi z největších historických nálezů, které si jen dokážeme představit a ještě 150 let poté, co byly objeveny, jsou ignorovány konvenčním dějepisem a školstvím. Proč? Protože nabourávají a bortí oficiální verzi událostí. Nejznámější překladatel těchto tabulek je učenec a spisovatel Zecharia Sitchin, který dokáže číst sumerské, aramejské, hebrejské a další jazyky Středního a Dálného východu.
Značně bádal a překládal sumerské destičky a nemá pochyb, že popisují mimozemšťany. Někteří výzkumníci říkají, že použil pozdější verzi sumerského jazyka k překladu dřívějšího, a některé z jeho překladů nemusejí být stoprocentně přesné. Myslím si, že jeho témata jsou správná, další zprávy a důkazy to jasně potvrzují, i když osobně pochybuji o některých detailech. Myslím si, že množství Sitchinových interpretací je extrémně sporných, zatímco souhlasím s celkovou tezí.
Podle jeho (a dalších) překladů, texty říkají, že sumerská civilizace, z níž bylo odvozeno mnoho rysů moderní společnosti, byla "darem od bohů". Ne mytických bohů, ale fyzických, kteří mezi žili mezi lidmi. Tabulky nazývají tyto bohy tzv. AN.UNNAK.KI (Ti, kteří přišli na Zemi z Nebes), a DIN.GIR (Země Pána Horoucích Raket). Samotné jméno Sumer bylo KI.EN.GIR (Země Pána Horoucích Raket a podle Sitchina též Země Strážců/Hlídačů). Starobylý text známý jako Kniha Enochova též nazývá bohy "Strážci (Hlídači)",  tak jak je nazývali Egypťané. Egyptské jméno jejich bohů je - "Neteru", doslova přeloženo jako "Strážci (Hlídači)"; jejich bohové prý připluli v nebeských lodích.
Podle Zecharia Sitchina, tabulky popisují, jak Anunnaki přišli z planety zvané Nibiru (Křížící planeta), on věří, že Nibiru má 3.600-letou elipsovitou oběžnou dráhu, která probíhá mezi Jupiterem a Marsem a poté pokračuje ven do vzdáleného kosmického prostoru až za Pluto. Moderní věda toto těleso identifikovala jako Planetu X, která byla lokalizována za Plutem a věří se, že je součástí této sluneční soustavy. Ale elipsovitá oběžná dráha by byla neuvěřitelně nestabilní a obtížně udržitelná. Vědci, kterým důvěřuji, věří, že se Sitchin ve své Nibiru teorii mýlí, přestože jeho hlavní téma kolem Anunnaki je správné.
Sumerské tabulky, podle Sitchinových překladů popisují, jak během ranného formování sluneční soustavy, Nibiru v blízkosti způsobilo destrukci planety, jež tehdy mezi Jupiterem a Marsem existovala. Sumerové jí říkali Tiamat, planeta přezdívaná Vodnaté (nasáklé) Monstrum. Tvrdí, že to byly pozůstatky z Tiamatiny kolize s měsícem Nibiru, jež vytvořila Velký Pásový Náramek - pás asteroidů, který se nachází mezi Marsem a Jupiterem. Zbytek z Tiamat byl vržen na jiný orbit, říkají texty, a posléze se to stalo Zemí.
Sumerské jméno pro Zemi znamená Rozštípnutá, protože vznikla rozsáhlá trhlina, oni říkají - od té kolize. Zajímavé je, že pokud odstraníte vodu z Pacifického Oceánu, zanecháte zde gigantickou díru.
Tabulky jsou zaznamenané zprávy z ústní tradice jež jde enormně časem zpět a musíte být obezřetní, aby nebyli přidány nebo ztraceny detaily, a že nevezmete symboliku či přirovnání jako doslovnou pravdu. Jsem si jist, že nějaký zmatek tímto způsobem vznikl. Sám mám pochyby o Nibiru-Tiamat scénáři a jeho domnělém časovém rámci. Ale v Textech je mnoho pravdy, jež může být prokázána, přinejmenším jejich znalost astronomie.
Tabulky zobrazují sluneční soustavu s planetami v jejich správných pozicích, oběžných drahách a relativních velikostech - jejich přesnost byla potvrzena až v posledních 150ti letech, jelikož některé z těchto planet byly teprve objeveny. Tabulky popisují povahu a barvu Neptunu a Uranu takovým způsobem, jak bylo potvrzeno teprve v posledních pár letech! A co víc, moderní 'experti' nepředpokládali, že planety budou vypadat tak, jak vypadají, a jak už je znali Sumerové tisíce let před n.l., což naše "pokročilá" věda teprve objevuje.
Nejúžasněji Sumerské destičky popisují způsob, jakým vznikl homo sapiens. Sitchin říká, že Anunnaki přišli na Zemi odhadem před 450.000 lety těžit zlato tam, kde je nyní Afrika. Hlavní těžební centrum bylo v dnešním Zimbabwe, oblast, jenž Sumeřané nazývali AB.ZU (hluboké zásoby) - tvrdí. Studie anglo-americké společnosti nalezla rozsáhlý důkaz zlatého dolu v Africe, starého nejméně 60.000 let, možná i 100.000 let. Zlato vytěžené Anunnaki bylo převáženo zpět na jejich domovskou planetu ze základny na Středním východě - Sitchin tvrdí, že to říkají destičky. Myslím, že se dá dozvědět mnohem více o této "těžbě zlata" (obchodu), a nevěřím, že to byl hlavní důvod, proč sem přišli, zda to byl vůbec důvod.
Z počátku bylo dolování zlata prováděno Anunnaki verzí jejich pracovních tříd, říká Sitchin, ale posléze nastala vzpoura horníků a královská elita Anunnaki rozhodla vytvořit novou otrockou rasu, jež by práci vykonávala. Tabulky popisují, jak byly geny Anunnaki a domorodých lidí ve zkumavce zkombinovány tak, aby vznikla "aktualizovaná verze" člověka, schopného vykonávat úlohy, které Anunnaki požadovali. Idea dětí ze zkumavky by zněla směšně v době, kdy byly r. 1850 zkumavky vynalezeny, ale je to přesně to, co jsou vědci schopni dnes dělat. Znova a znova, moderní výzkum podporuje teze ze sumerských destiček. Například, byl zde náhlý a nevysvětlený "upgrade" fyzické formy člověka někdy před 200.000 lety. Oficiální věda ohledně této skutečnosti mlčí a mumlá termíny jako "chybějící článek".

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/autor/43-david-icke/