Nejvyšší tajemství - 5. díl

05.02.07   David Icke
Velikovski řekl, že "kometa" Venuše kolidovala s Marsem, jak se řítila sluneční soustavou a datuje tyto události asi do 1.500 let př.n.l. Různí výzkumníci se ve svých nálezech vzájemně rozcházejí, protože nabízejí velmi odlišná časová období pro významnější zdvihání zemské kůry, kdy zde byly po pravdě řady potop v časovém rozmezí 11.000 až 1.500 let př.n.l, a dokonce i nedávno. Studie fyziků též tvrdí, že Mars byl zdevastovaný těmito událostmi souvisejícími s Venuší. Domnívají se, že Mars byl vyhozen z oběžné dráhy, a následoval vysoce nestabilní eliptickou oběžnou dráhu, kdy se každých 56 let dostal mezi Zemi a Měsíc. Poslední z těchto průchodů zdá se nastal někdy kolem 1.500 let př.n.l., kdy na řeckém ostrově Santorini explodoval ohromný vulkán a minojská civilizace na Krétě se stala historií. V tom samém období 1.600 až 1.500 let př.n.l. klesla úroveň oceánu asi o 20 procent, v Kalifornii se utvořila ledová jezera. To vše se stalo nejspíše v čase, kdy bylo v úrodné Sahaře obrovské jezero vyprázdněno, a začala se formovat poušť, kterou vidíme dnes.
Nakonec se Mars ustálil ve své současné oběžné dráze, ale tímto byl život na jeho povrchu vyhlazen. A zase, důkazy z Marsu všechno toto podporují. Mise Mars Pathfinder přišla na to, že marťanské skály postrádají dostatečnou erozi k tomu, aby byly na povrchu více než 10.000 let
Brian Desborough a fyzici, které znal a se kterými pracoval , věří, že Země kdysi byla ke Slunci mnohem blíže než je tomu dnes, a že Mars obíhal tam, kde nyní Země. Jestliže, jak se prohlašuje, byly hluboké kaňony na povrchu Marsu způsobeny masivními proudy vody, muselo by být na této planetě teplejší klima, protože dnes je tak chladný, že by voda okamžitě zmrzla, a téměř-vakuová atmosféra by způsobovala okamžité odpařování vody. Desborough říká, že větší blízkost Země ke Slunci zapůsobila, že první pozemšťané byli černé rasy s pigmentací k tomu, aby odolávali mnohem ostřejším paprskům ze Slunce.
Starověké kostry, nalezené blízko Stonehenge v Anglii a podél západního pobřeží Francie vykazují nosní a páteřní charakteristiky mnoha afrických žen. Desborough říká, že Mars tedy s klimatem velmi podobným našemu, měl před kataklyzmatem Venuše bílou rasu. Jeho výzkum ho přesvědčil, že bílí marťané postavili pyramidy, které byly na Marsu zachyceny a šli do války s rozvinutou černou rasou, aby dobyli Zemi. Tyto války, říká, jsou války "bohů", popisované v bezpočtu starověkých textů, v neposlední řadě hindských Védách.
Desborough dodává, že po kataklyzmatu, bílí marťané, kteří osídlili Zemi, zde zůstali "na holičkách" - bez své technologie a se zdevastovanou domácí planetou. Tito bílí marťané,  říká, se stali bílými lidmi Země. Fascinující je, jak někteří vědci tvrdí: jestliže jsou běloši po dlouhou dobu ponořeni ve smyslově-deprivačních tancích, jejich cirkadiální rytmus má frekvenci 24 hodin, 40 minut, což koresponduje ne s rotační periodou Země, ale Marsu! Toto není případ barevných ras, které jsou se zemskou rotací sladěni.
Desborough věří, že tito bílí marťané byli vysoce rozvinutou rasou starověku, známí jako Féničané nebo Árjové, začali dlouhodobý proces návratu k jejich původní moci - po otřesech, jež zničily povrch jejich planety a tuto zdevastovaly. Můj vlastní výzkum tuto základní tezi podporuje, ačkoli jako každý člověk hledající pravdu toho co se stalo, mám mnoho otázek.
Bílá rasa, známá jako Féničané a nebo i jinak, byli určitě "mozky" egyptské civilizace, přinejmenším od doby kolem 3.000 let př.n.l., a Giza Plateau, kde byla postavena Velká pyramida, bylo dříve známé jako El-Kahira. Toto jméno je odvozené z arabského podstatného jména El-Kahir, jejich jméno pro... Mars.
Starověké texty odhalují, že měření času velice souviselo s Marsem, a 15tý březen, "the Ides of March" (Mars),, bylo klíčovým datem jejich "marťanského" kalendáře, stejně jako 26tý říjen.
První označoval začátek jara a druhý byl koncem roku v keltském kalendáři.Příběhy Svatého grálu  krále Artuše se s tím také pojí. Kamelot zřejmě znamená Marťanské město nebo Město Marsu.
Myslím si, že v souhrnu má každý z pohledů uvedených této kapitole pravdu, co se týče kataklyzmatických změn Země, jimiž trpěla v období mezi 11.000 a 1.500 lety př.n.l.. Jako první skončil Zlatý věk a vymazal vysoce technicky vyspělé civilizace, jež předtím existovaly. Mimozemské rasy buď předem opustily planetu nebo přežily ve vysokých nadmořských výškách, či se uchýlili hluboko pod povrch Země. To samé s pozdějším kataklyzmatem. Mnoho mimozemšťanů a většina pozemšťanů tyto události nepřežili. Ti, kteří přežili, byli nuceni začít úplně odznovu, přinejmenším bez předtím dostupných technologií.
Přeživší spadali do dvou hlavních kategorií: ti, co byli převážně mimozemského původu a udrželi si pokrokové znalosti, a obecně lidé, otrocká rasa bez těchto znalostí. Původně též spadali do dvou táborů. Ti, kteří si přáli užívat své znalosti pozitivně, a sdílet informace s lidstvem, a ti, jež usilovali o hromadění znalostí a používali je k manipulaci a ovládání. Zápas mezi těmito dvěma skupinami o použití těch samých znalostí pokračuje až do dnešních dnů. Jak se společnost zotavila z těchto geologických změn 11.000 let př.n.l., další kataklyzmata během následujících tisíců let přinesla ještě více pustošení, a lidstvo čelilo četným novým začátkům.
Jedním společným tématem byla intelektuální manipulace lidstva pokročilou rasou či rasami mimozemského původu. K tomuto předmětu musím nyní představit další dimenzi tohoto příběhu, která bude natahovat vaši důvěřivost do bodu zlomu.

"Nezmiňovat plazy"
Jste na to připraveni? Přál bych si, abych nemusel představovat následující informaci, protože to komplikuje příběh, a vystavuje mne to hromadnému výsměchu. Ale co. Jestli to je tam, kam mne zavedly důkazy, tak je to tam, kam mám jít vždycky.
Nemyslím si, že Anunnaki ze sumerských tabulek a bílí marťané vystupující v Brian Desboroughově scénáři jsou stejní lidé, i když mezi nimi může být genetické spojení. Skládající hromadu důkazu, názorů, výzkumů a názorů, které jsem se dočetl nebo za těchto posledních let téměř denně slyšel, cítím, že Anunnaki jsou rasou plazího genetického proudu. V UFO výzkumu se tito stali známí jako reptiliáni či reptiloidi. Ani já nejsem v tomto pohledu sám. Osobně jsem byl překvapen, jak mnoho lidí je dnes těmto možnostem otevřeno, a vskutku, skrze vlastní výzkum docházejí ke stejným závěrům. Patří mezi ně i ti, kteří by se ještě nedávno těmto myšlenkám vysmáli.
Doktor Arthur David Horn, bývalý profesor biologické antropologie na colorádské státní universitě ve Fort Collins tehdy pevně věřil v Darwinovu verzi lidského vývoje, pomalý vývoj lidských druhů skrze princip přežití toho nejvhodnějšího (skrze přirozený výběr). Čistě ze závažnosti důkazů a jeho vlastní zkušenosti je teď přesvědčen, že lidstvo bylo oseto mimozemšťany, a že reptiliánská rasa po tisíce let ovládala planetu a pokračuje tak i dnes. Je to můj vlastní pohled, ačkoli jsem šel odlišnou životní cestou k dosažení stejných závěrů. Výzkum Dr. Horna je popsán v jeho vynikající knize Humanity's Extraterrestrial Origins (Mimozemské počátky lidstva), ve které tvrdí, že ti, které sumerské tabulky nazývají Anunnaki, jsou reptiloidní rasou - další bod, ve kterém se shodujeme.
Slavný britský astrofyzik Fred Hoyle na jedné londýnské tiskové konferenci v dávné době kolem r. 1971 řekl, že svět je řízen silou, která se může manifestovat v mnoha formách. "Oni jsou všude", řekl užaslým novinářům, "Na obloze, v moři a na Zemi..". Řekl, že "oni" ovládají lidstvo skrze mysl. Vím že to zní naprosto bizarně, ale museli byste si přečíst celé The Biggest Secret ("Největší tajemství") abyste viděli bohaté důkazy, jež to podporují. Jestli to vzdáte právě teď nebo o pár kapitol dále, protože je váš systém víry v přetížení, je to vaše volba, ale zmeškáte příležitost vidět, že téměř hystericky neuvěřitelné je ve skutečnosti pravdivé.
Čím více splétám dohromady úžasná množství informací, tím více mi připadá, že mluvíme o dvou rozdílných situacích, běžících souběžně jedna vedle druhé. Obecně zde na Zemi byly další mimozemské rasy, a ještě jsou, stejně tak, jako mimozemská rasa, jež Sumerové nazývali Anunnaki a další starověké texty ji pojmenovali jako Hadí rasa. Docela dobře se mohlo stát, že některé z těch druhých šli s těmito plazími  Anunnaki  do války. Starověké texty zaznamenávají tyto "války bohů" po celém světě, a tyto mohli zahrnovat konflikty mezi různými mimozemskými rasami, stejně jako ty zapsané na sumerských tabulkách, jež zdá se zahrnují boje Anunnaki frakcí mezi sebou.
Dnes máme mnoho moderních záznamů od lidí, kteří tvrdí, že viděli lidi humanoidního typu, jejichž kůže a tváře vypadají jako ještěrky a žáby s velkýma vystouplýma očima. Jason Bishop III (pseudonym) vyšetřovatel mimozemského fenoménu říká, že reptiliáni jsou převážně mnohem vyšší než lidé a jsou chladnokrevní jako pozemští plazi. Zdají se být daleko méně emočně citliví než lidé, a nejvíce mají ohromnou potíž s vyjádřením lásky, přestože jsou extrémně inteligentní a velmi technologicky rozvinutí. Musím říci, že je to vynikající popis postojů a chování Bratrstva, jenž dnes ovládá svět.
Moderní popisy reptiliánů se rovnají popisům množství "bohů" starověku - v přežívajících textech a legendách. Kultura Ubaid mezi r. 5.000 a 4.000 př.n.l., ještě před Sumery, tam kde je nyní Irák, a figurky jejich bohů jasně vyobrazují plazí a ještěří humanoidy. Oblast, ve které se Ubaid-Sumer kultury objevily, je podstatná v tomto celém příběhu, a Ubaid sošky zobrazují fyzické popisy "bohů", kteří vládli četným starověkým společnostem.
Středoamerické kultury měly svého okřídleného hadího boha Quetzalcoatla; Hopi indiáni měli opeřeného hadího boha Baholinkonga, a nativní americká kultura je zaplavena obrazy hada, včetně záhadného hadovitého násypu v Ohiu; Indové mluví o plazivých bozích Nagas (kteří byli rasou "démonů" v indické legendě a jejich jméno znamená: "ti, kdo nejdou, ale plazí/plíží se"); Egypťané měli jejich hadího boha Knepha, a faraóni byli často zobrazováni s hady; Féničané měli Agathodemona, další hadí postavu; voodoo lidé mají boha, kterého nazývají Damballah Wedo, který je zobrazován jako had; a Hebrejci měli Nakhustana, "Bezostyšného hada".
Starověký britský bůh, známý jako Dragon-Ruler of the World ("Dračí vládce světa"), byl nazýván HU, a z toho, velmi trefně dostáváme termín, Hu-man. Okřídlený disk, symbol Sumerů, který nacházíme všude ve starověkém světě, byl normálně uváděný se dvěma hady. Symbolika hada a jeho spojení se starověkými "bohy" se hemží po celém světě.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/autor/43-david-icke/