Nejvyšší tajemství - 6. díl

12.02.07   David Icke
Reverend Johnova Bathhurst Deane ve své knize The Worship Of The Serpent ("Uctívání hada") píše: "...Jeden z pěti stavitelů Théb (v Egyptě) byl pojmenován po hadím bohu Féničanů - Ofhion... Vybudování prvního oltáře Kyklopům v Aténách bylo "operací" hadího božstva... Symbolické uctívání hada bylo v Řecku tak běžné, až Justin Martyr obvinil Řeky z "dosazování hada" do mystérií všech svých bohů. Číňané... se říká, jsou pověrčiví při výběru kusu země k tomu, aby postavili dům či náhrobek: radí se s hlavou, ocasem a nohama různých draků, kteří žijí pod zemí."
Představa draků funících oheň a zlých hadů, jež se objevují v legendách celého světa mohou mít původ v  plazích "bozích", kteří zde před tisíci lety otevřeně operovali. Tito byli hadími lidmi  starověkých textů, včetně bible, kde je had regulérním tématem. Samozřejmě, had byl užíván pro znázornění mnoha věcí, a ne každá zmínka znamená doslovně plaz, to jistě ne. Ale mnohé z nich ano. Běžným tématem jsou také hadi či draci střežící posvátná místa. Máme hada v rajské zahradě a toto téma hadů/draků je globální.
Peršané mluvili o krajině blaženosti a rozkoše zvané Heden, která byla mnohem krásnější než celý zbytek světa. Říkali, že byla původním příbytkem prvních lidí předtím, než byli svedeni zlým duchem ve formě hada a pojídali ovoce ze zakázaného stromu. Je zde též banyánový strom, pod kterým indický "Ježíš'" známý jako Krišna, seděl na stočeném hadovi a věnoval se duchovnímu poznávání lidství. Starověcí Řekové měli tradici Ostrovů blaženosti a Zahrady Hesperidů, ve které rostl strom plodící zlatá jablka nesmrtelnosti. Tato zahrada byla chráněna drakem.
V čínských posvátných knihách je zahrada, ve které rostly stromy plodící ovoce nesmrtelnosti, a ty byly také hlídány okřídleným hadem zvaným drak (dragon). Ve starověkých mexických záznamech, jejich verze Evina příběhu zahrnuje ohromného samčího hada. Jiná hindská legenda hovoří o posvátné hoře Meru hlídané strašlivým drakem (saní). Stále znova a znova vidíme stejné téma posvátných míst hlídaných hrůzostrašnými draky, a o plazích nebo napůl plazích a napůl lidských bytostech, dávajících lidem duchovní poznání.
Plazí druh má dlouhé, předlouhé spojení se Zemí, jdoucí zpátky více jak 150 milionů let k dinosaurům a dále. Abychom porozuměli skutečné povaze života, je třeba osvobodit naši mysl z pout různých předpokladů, a uvědomit si, že s tím, čím se my na Zemi setkáváme, je jen malinkatým zlomkem ze všech možných skutečností. Plazí druhy, jako ještěři a hadi jsou pouze jednou z forem plazího genetického proudu v tomto vesmíru. Zatímco dinosauři nebyli chladnokrevní jako veškeří plazi, jak ukázal moderní výzkum , plazi a dinosauři jsou blízce příbuzní samotným fyzickým vzhledem a oba vytvořili úžasnou rozmanitost různých forem. Dinosauři se manifestují jako všechno od létajících kreatur, velkých i malých, až po osmitunového Tyranosaura Rexe.
Tvrdíme skutečně, že plazo-dinosauří genetické proudy, jež mohou produkovat takovou rozmanitost, se nemohou manifestovat jako dvounohá, dvouruká forma s mozkovou kapacitou, skrze kterou může technicky pokročilé vědomí operovat? Nedávné pochopení dinosaurů odhalilo, že mnozí byli velmi inteligentní - před jedním stem milionů let. Saurornithoides, pojmenovaný podle svého zjevu podobného "ptačímu plazu", měl veliký mozek, oči široce od sebe, jež mu dávaly stereoskopické vidění, a prsty s proti-palci,  které mu umožnily chytat a pojídat drobné savce.
Adrian J. Desmond, jeden ze světových vedoucích výzkumníků na poli dinosaurů říká, že kreatury jako Saurornithoides byly od ostatních dinosaurů odděleny "propastí srovnatelnou s takovou, jaká dělí lidi od krav".
Ptá se: "Kdo ví, pomocí čeho se podařilo sofistikovaným 'ptáko-napodobeninám', že přežili?"
Studie tvrdí, že kdyby byli dinosauři před 65ti miliony let díky kataklyzmatu nevyhynuli, byli by se mohli dnes vyvinout do plazího humanoida. Dale Russell, senior paleontolog na Severokalifornské univerzitě, byl požádán U.S. vesmírnou agenturou NASA, aby vyprodukoval zprávu o tom, jak by mohla mimozemská forma života vypadat.
On rozvinul Troodon dinosaura ve shodě s přirozenými genetickými změnami během milionů let, a vytvořil model bytosti, jemuž dal přezdívku Dino-sauroid. Ten byl pozoruhodně podobný plazímu humanoidu, a byl identický s tím, co popisovali lidé, kteří tvrdili, že viděli reptiliánské mimozemšťany. Kdo říká, že se tento evoluční skok od klasických dinosaurů k plazím humanoidům nestal v jiné dimenzi nebo na jiné fyzické planetě a možná na Zemi předtím, než byli dinosauři eliminováni? Opravdu byli všichni eliminováni?
Moderní paleontologie (výzkum fosílií) nyní naznačuje, že ne všichni dinosauři byli před 65ti miliony lety pádem meteoritu zahubeni a že někteří žijí dodnes. Objevuje se stále více důkazů, že ptáci jsou potomky dinosaurů. A zatímco těla většiny dinosaurů mohla být zničena, jejich vědomí mohlo přežít, protože vědomí je energie a energie je nezničitelná. Mohlo být pouze transmutováno do jiné formy. Co se stalo tomu dinosauřímu vědomí, jenž po 150 milionů let vládlo Zemi?
Jak jsme viděli, nejranější záznamy Asýrie, Babylonu, Starého zákona, Číny, Říma, Ameriky, Afriky, Indie a jiných, zmiňují příběhy o dracích. Symbol hada byl též nalezen ve starověké Británii, Řecku, Maltě, Egyptě, Novém Mexiku, Peru a všude po ostrovech v Pacifiku. Je zde neomylná podobnost mezi některými dinosaury a starověkými vyobrazeními draků. Několik druhů malých Indo-Malajských ještěrek s blánovitými křidélky se tak moc podobá drakům, že jim bylo dáno jméno Draco - po souhvězdí, kde se říká, že má plazí hierarchie svůj původ.
Pro mne ještě více zajímavá je obrněná ještěrka pojmenovaná Moloch Horridus (Moloch ostnitý), který má také dračí zjev. Moloch  je starověké božstvo, jemuž byly před tisíci lety obětovány děti a ještě dnes jsou - v obrovské satanské rituální síti. Jsou obětovány plazům (reptiliánům) z jiných světů, protože, jak bude vyjasněno později, mnoho "démonů" satanismu jsou plazi, kteří tisíce let usilují o převzetí této planety.
Charles Gould, který psal rozsáhle o dracích a plazech, říká:
"Máme zde ztracené druhy hibernujících a masožravých ještěrek, které měly křídla podobné Draco a byly chráněny brněním a bodci".
Věří, že jejich lokalitou byly vysočiny Střední Asie a jejich vymizení se shoduje s Velkou potopou. Ale jsou zde ještě pozorování obřích "létajících ještěrek" ve vzdálených oblastech světa, zvláště v Mexiku, Novém Mexiku a Arizoně.
Kdo jsou oni a odkud pocházejí?
Jsou zde tři možné původy plazích Anunnaků, jež zasahují do lidských záležitostí:
1. Jsou to mimozemšťané
2. Jsou to "vnitro-zemšťané", jež žijí uvnitř Země
3. Manipulují lidstvo z jiné dimenze "vlastněním" lidských těl
Myslím, že jsou všechny pravdivé.Mimozemšťané?
Výzkumníci plazího fenoménu vyvozují, že alespoň někteří pocházejí z hvězdného souhvězdí Draco. Systém Draco zahrnuje hvězdu Thurban, kdysi Severku, podle které byly orientovány egyptské pyramidy. Podle výzkumu spisovatele Grahama Hancocka, starověký chrámový komplex v Angkor Watu v Kambodži je replikou Draco-va souhvězdí, jak bylo 10.500 let př.n.l. To je čas, kdy Země a její lidé, člověk a mimozemšťan, se měli zotavit z potopy 11.000 př.n.l., a znova vybudovat jejich civilizaci.
Spisovatel a výzkumník Robert Bauval říká, že pyramidy v Gize jsou seřazeny podle hvězd v "pásu" Orionu, jak by byly 10.500 let př.n.l., kdy byl Orion v nejnižším bodě svého cyklu (Orioňané jsou další mimozemskou rasou operující na této planetě, usuzuji). Hancock a další výzkumníci poukazují, že sfinga (se lvím tělem) v Gize, o které se věří, že je daleko starší než je původně datována, by přímo směřovala k souhvězdí Lva, v tom samém čase 10.500 let př.n.l. Výzkum pokračuje pod oceánem blízko Japonska, kde jsou fantastické struktury, která by také mohly být datovány 10.500 let př.n.l., přinejmenším.
Je mnoho těch, co se o tyto závěry zajímají, zvláště o synchronizaci pyramid v Gize s  Orionem,  přinejmenším nastartovali důležitou oblast zkoumání, i když se neprokáže správnost v každém detailu. Po tom všem, nalezení pravdy, zvláště tak daleko do minulosti, je stěží snadné. To je jistě udivující jak starověké struktury a chrámy, zřejmě nespojených společností po celém světě mezi sebou s fantastickou astronomickou, matematickou a geometrickou precizností ladí. Pak ale tyto společnosti nebyly nespojené.
Jak vidíme, měli stejný původ. Chrámy v Angkor Watu jsou pokryty plazími obrazy, rysem všech starověkých kultur, včetně egyptské, středoamerické a indické. Profesor Phillip Calahan ve své studii přežívajících a záhadných okrouhlých věží Irska říká, že jsou umístěny s pozoruhodnou synchronicitou k hvězdným souhvězdím severní oblohy při zimním slunovratu. A věže nejdokonaleji orientované k souhvězdí ... Draco.
Hlava a oči formace Draco, jak byly navrženy na zemi v Irsku, jsou podle Calahana lokalizované na obě strany Lough Neagh, právě v centru Severního Irska. Východní strana Lough Neagh je blízko hlavnímu městu Belfastu. Tak hlava Draco-va souhvězdí je umístěna na zemi v Severním Irsku, a ta malá země byla scénou tak prudkých otřesů, vražd a utrpení. Ke konci této knihy, ti, pro něž byly tyto koncepty nové, ocení sílu symbolismu, jež přitahuje zápornou či pozitivní energii k místu.
John Rhodes (17), jeden z nejpřednějších badatelů plazí přítomnosti říká, že to mohou být vesmírní vetřelci, jež se pohybují z planety na planetu, tajně infiltrující hostitelskou společnost a nakonec ji převezmou. Říká se, že plazí armáda provádí únosy životních forem, zatímco jejich vědci studují biologii a zavádění plazího genetického kódu do druhů, které si přejí manipulovat. Toto zahrnuje program křížení a to je přesně to, co sumerské texty ve spojení s Anunnaki popisují.
Rhodes dodává, že:
"Ze svých podzemních základen, reptiliánská armáda ETs. .. establish (ustanovuje).. síť zkřížených lido-plazů infiltrovaných v rámci různých úrovní povrchových struktur armádních průmyslových komplexů, orgánů státní správy, UFO/paranormálních skupin, církví a bratrských (kněžských) řádů atp. Tito kříženci si jaksi nejsou vědomi reptiliánských genetických instrukcí "kontroly mysli", vykonávají své podvratné role jako "plazí agenti", připravující jeviště pro reptiliány vedenou ET invazi."
Na práci Johna Rhodese jsem narazil během několika posledních dnů před dokončením této knihy, jak uvidíte později v podrobném textu, dosáhl jsem úplně stejných závěrů. Rhodes říká, že poté co reptiliáni napadnou planetu z vesmíru a z jejich podzemích základen, povrchové obyvatelstvo se nadřazený zbraním rychle vzdá. Reptiliáni pak oberou planetu o její zdroje jako vodu, nerosty a DNA informace. Infiltrace lidské společnosti skrze tajné společnosti je klíčovou metodou plazí kontroly, jak podrobně vylíčím.
Americký spisovatel a výzkumník William Bramley ve své knize Gods Of Eden ("Bohové Edenu") dochází k závěru, že to Anunnakové vytvořili tajnou společnost nazvanou Brotherhood Snake ("Bratrstvo hada/Hadí bratrstvo") a to bylo užíváno k manipulování lidstva způsoby, které budou popsány v dalších kapitolách. Toto Bratrstvo hada je jádrem ústředí dnešní globální sítě tajné společnosti, jež je reptiliány konrolována.

"Vnitro-zemšťané"?
V jejich fyzické vyjádření jsou Anunnaki jednou z mnoha vnitro-zemských ras, které žijí pod zemí v enormních katakombách, jeskyních a tunelech pod povrchem. Legenda indiánů kmene Hopi říká, že existuje velmi starověký komplex tunelů pod Los Angeles, jež byl obsazen "ještěrčí" rasou před asi 5.000 lety. V roce 1933 losangelský důlní inženýr G. Warren Shufelt tvrdil, že se to našlo.
Dnes se říká, že některé zlovolné obřady svobodných zednářů se v tomto komplexu tunelů konají. Úřady existenci těchto podzemních ras masivně zakryly. V roce 1909 bylo nalezeno G.E. Kincaidem poblíž Velikého kaňonu v Arizoně podzemní město postavené s precizností Velké pyramidy. To bylo dostatečně velké, aby pojalo 50.000 lidí, a mumifikovaná těla, jež zde byla nalezena, byla orientálního nebo možná egyptského původu, podle expedice vedené profesorem S. A. Jordanem.
Byly nalezeny četné artefakty včetně nástrojů z mědi tak pevné, jako ocel. Smithsonian institut ve Washington DC zajistil, aby tyto nálezy zůstaly veřejnosti neznámy, a aby o tomto objevu, jež měl dva články v lokálních novinách Arizona Gazette v dubnu 1909 nikdo nevěděl. Výzkumník a autor, John Rhodes tvrdí, že lokalizoval toto místo a spojuje jej s Sipapuni, s podzemním světem, o kterém indiáni Hopi tvrdí, že byl jejich počátkem. Podle jejich legend, Hopi kdysi žili uvnitř Země a byli krmeni a šaceni "mravenčími lidmi", možná mimozemšťany známými jako the Greys ("Šedí či Šediváci"). Hopi se na své předky odkazují jako na "hadí bratry" a jejich nejvíce posvátným z podzemních obřadů je hadí tanec.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/autor/43-david-icke/