Nejvyšší tajemství - 7. díl

19.02.07   David Icke

V kontextu s informacemi, které jsem uvedl v předcházejících dílech tohoto seriálu musím zdůraznit, že zdaleka ne všechny formy reptiloidních forem inteligence jsou zlého a nebo jinak nebezpečného charakteru. A já nemám skutečně žádný zájem na tom nějak démonizovat tuto oblast výzkumu a tento druh mimozemské formy života. Hovoří a i nadále budu hovořit pouze o jedné z mnoha skupin reptiloidních forem inteligence a tuto skutečnost by měl čtenář držet neustále na mysli. Pojďme se tedy v našem příběhu posunout zase o kousek dál. Jistě znáte indiány kmene Hopi a již jste jistě něco zaslechli o jejich unikátní mytologii. Hopiové mají jeden velmi zajímavý příběh. Pojednává o zvláštní bohyni - pavoučí ženě. Tato pavoučí žena kdysi v pradávné minulosti přivedla jejich předky na povrch Země a to v blízkosti jeskyně, kterou nazvali Sipapuni. Po určité době se objevil jakýsi pták, který zmátl jejich jazyk a způsobil tak, že různé kmeny počaly hovořit různými jazyky. Již při zběžným pohledem je patrné, že máme před sebou interpretaci příběhu o Babylonské věži.

V současné době indiáni kmene Hopi jen neradi hovoří o mytologických výjeve, které nějakým způsobem souvisí s archetypem "hada" a to ze strachu před smrtí. Badatelem G. E. Kincaidem byl objeven nákres podzemního světa, který byl objeven v Arizoně. Tento nákres onen podzemní svět popisuje jako "ohromnou komoru ze které vychází skupina průchodů, jež jsou soustředěné do kruhu".

To je velmi zajímavé. Tak například podzemní tajná vojenská základna v Dulce Nové Mexiko je známá tím, že by zde měly aktivně operovat jisté plazí formace inteligence pod tajnou úmluvou vlády spojených států. Struktura této základny je prý tvořena systémem soustředných kruhů, kde se nachází personál selektovaný do různých úrovní znalostí. Arizona, Nové Mexiko a další oblasti v Nevadě a Utahu jsou zřejmě nejdůležitějšími opěrnými body uvnitř USA co se týče aktivit výskytu plazích podzemních základen. Ve skutečnosti tyto systémy lze nalézt prakticky všude po světě Antarktidu nevyjímaje.

Existuje zadokumentované případy očitých svědků, kteří měli tu možnost setkat se tváří v tvář s plazími tvory v systémech pod povrchem země. Jeden takový případ se stal ve třicátých letech 20. stol. Případ se odehrál v Hal Saflienti, kde se nachází zřejmě největší labyrintní systém katakomb na Maltě. Zde se ztratil učitel, který v podstatě zabloudil a ani školený průvodce nebyl schopen ho v podzemí nalézt. Ještě před tím se ale musela vyvést na povrch skupinka školáků. Mezitím než přišla posila zažil učitel asi nejneobvyklejší setkání ve svém životě. Po hodinovém hledání byl nalezen schouleny na konci jedné slepé chodby, vyděšený k smrti stále dokola blekotající "báchorku" o chodícím hadovi".

Jiný případ se stal a několik desítek let později v Turecku. Zde se nedaleko města Derinkuya nachází více jak 30 obrovských starověkých tunelových komplexů a podzemních měst. Dlouhou dobu zde docházelo k případům mizení lidí. Všichni se domnívali, že ztracení lidé prostě a přirozeně zabloudili při neoprávněné návštěvě komplexu bez průvodce. Tato domněnka panovala pouze do té doby než se jisté skupince "ztracených mladých lidí" podařilo nafilmovat podivné kalébající se bytosti hluboko pod zemí hadích rysů, kteří je doslova několik hodin honili podzemními prostorami. Naštěstí bez úspěchů. Na případ bylo uvaleno oficiální embargo a poté byl komplex dlouhou dobu uzavřen.

Mezi UFO výzkumníky panuje podměrně hodně rozšířená hypotéza, že celá řada vojenských podzemních přísně střežených komplexů jsou v podstatě specializované biologické a genetické laboratoře kde vybraní lidští jedinci pod dohledem pozemské vlády spolupracují (či spíše jsou donuceni ke spolupráci) s plazími tvory. Předmětem jejich "spolupráce" je pak s největší pravděpodobností genetické křížení lidských a plazích bytostí. Nehovořil bych takto otevřeně o této věci pokud bych neměl možnost hovořit s některými bývalými zaměstnanci CIA, kteří tuto verzi potvrzují. Jsem osobně přesvědčen o tom, že plazí rasa nějakým způsobem žije a nebo přežívá v podzemních prostorách našeho světa. Ty indicie jsou více jak výmluvné,

Důležitou otázkou ovšem je skutečnost jakým způsobem do našeho světa pronikají?

Svým vlastním výzkumem jsem dospěl k názoru, že z jiné dimenze. Má na mysli čtvrtý rozměr odkud podle všeho je plazí kontrola a manipulace primárně organizována. Bez porozumění vícerozměrnému charakteru života a Vesmíru je tedy samozřejmě nemožné vnímat manipulaci Země mimozemskou rasou. Dimenze jsou v podstatě něco jako frekvenční pásma, které můžeme vidět třeba na rádiu. Laděním stanic přecházíme z jedné frekvence do druhé, Osobně jsem přesvědčen o tom, že plazí inteligence je schopná tímto způsobem přecházet z jedné dimenze do druhé. Svým způsobem by se dalo takto ovlivňovat i lidské vědomí. V současné době existují exaktní názory, které definují lidské vědomí jako vícedimenzionální faktor. V tom případě by jistě stálo za to si na chvíli pohrát s myšlenkou zda by za jistých okolností nemohli být toto lidské vědomí kontrolováno cizí silu z jiné dimenze.

Je tedy dost dobře možné, že ona hypotetická plazí inteligence - Anunnaki již ve starověkých dobách v lidském civilizačním prostředí vytvořila záměrným šlechtěním existenci celé řady jistých lidských rodů či rodin chcete-li, jejichž příslušníci byli velmi citliví na vnější manipulačních zásah do jejich mysli aniž by si to sami byli schopni vůbec uvědomit - mentální dálkové ovládání. Je jisté, že vždy existovala snaha tyto příslušníky trvale v pokrevní příbuzenské linii inaugurovat do těch nejvyšších politických, ekonomických a nebo sociálních globálně společenských rovin. Dálková specifická manipulace lidské populace by tak mohla být velmi efektivní.

Ano, ano, vím. Je třeba důkazů. Současný nezávislý výzkum mnoha odborníků na tyto témata naznačuje, že semeništěm jmenovaných aktivit by mohlo být nejnižší frekvenční spektrum čtvrté dimenze. Mytologický to legendární domov démonů a čertů resp. "pekla". V tomto kontextu by jistě nebylo radno podceňovat různé odnože¨a rituály tzv. "satanistických kultů". Je mi jasné, že celá řada oblouzněných jedinců takových kultů v podstatě neví co činí, ale z nezávislého úhlu pohledu tu nejde o nic jiného než o svolávání reptiloidních forem energie aktivních ve spodních patrech čtvrté dimenze.

Někteří výzkumníci jsou přesvědčeni o tom, že tyto pro nás ve své přirozenosti nefyzické formy života se dostávají do našeho prostoru uměle vytvořenými trhlinami v časoprostoru, díky rozsáhlým nukleárním explozím ke kterým docházelo např. v pouštních oblastech Nového Mexika a nebo Nevady ve čtyřicátých letech 20 stol. osobně si myslím, že k vytvoření umělých trhlin v prostoročase mohlo dojít již ve starověkých předpotopních dobách. Mám i jakési tušení, že by se tohoto jevu mohlo dosáhnout i některými cílenými rituálními praktikami.

Chápu, že není snadné se nestranně a kvalitně orientovat v reptiloidní problematice v kontextu s planetou Zemí a lidskou druhem. Ve hře jsou podle mých závěrů minimálně tři druhy hadích forem existence. První jsou entity, které přichází do naší oblasti světa ze systému Orionu, druhá formace hadí inteligence má svůj domov v hvězdném systému Draka, mám zde ny mysli především okolní oblast alfy Draka - hvězdy Thuban. Do úvahy také přichází tzv. "autochtonní" forma reptiloidní formy inteligence, jež se mohla vyvinout jistý mutačním procesem z některým druhohorních forem plazů.

V dalších dílech seriálu těchto reportáží se budu snažit mimo jiné pokusit se odpovědět i na tyto palčivé otázky.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/autor/43-david-icke/