Nejvyšší tajemství - 8. díl

05.03.07   David Icke
Soudobá věda je přesvědčena o tom, že disponujeme v našem těle mnohými orgány, které nás stále spojují s plazími předky. Jedním z těchto orgánů je jistá část našeho mozku, která souvisí s pravou mozkovou hemisférou. Mnozí neuroanatomové jako Paul Maclean jsou přesvědčeni, že se v našem mozku nachází jakási tajuplná starověká sekvence, která je evolučním pozůstatkem po našich plazích předcích. Tato část mozku se nazývá "R - complex". Maclean je přesvědčen o tom, že právě tato část mozku hraje důležitou roli v "agresivním chování, teritoriální způsobu myšlení, ritualismu a v hierarchickém způsobu společenského kastování". Tyto prvky jsou totiž velmi přesnou kopií chování reptiloidních entit a celé řady hybridních forem inteligence vycházející ze vzájemného křížení. Jiným vědcem, který na toto téma věděl velmi mnoho je známý Carl Sagan. Bohužel ve svých, systémem kontrolovaných vědeckých pojednáních nemohl s pravdou vyjít zdaleka plně ven, a tak zůstalo pouze u náznaků a skrytých indicií. V rámci výše uvedeného tématu je doporučující jeho ojedinělá práce, která se nazývá "Draci Edenu". Zde se vnímavý čtenář může dozvědět některé velmi zásadní indicie a fakta. Mimochodem asi určitě nebude náhodné retrográdní mysterium jeho jména - "SAGAN - NAGAS". Nagas je starobylé indické označení pro pravěké reptiloidní formy inteligence.
Velké evoluční tajemství v sobě skrývá lidský zárodek. Postupně tak jak se vyvíjí v extrémně rychlém tempu opakuje celou řadu evolučních sekvencí (ptačí, rybí, ale také i plazí). Teprve v osmém týdnu nastupuje klasický savčí profil plodu. Dalším důležitým anatomickým faktorem, který nás evidentně spojuje s plazí formou, je malý ocásek, jež se formuje v oblasti bederní páteře. Jsou známé případy, kdy genetické instrukce jež jsou pevně uložené uvnitř genomu si nejsou schopné zapamatovat poslední zápisy. Těla takového člověka je obdařeno skutečně velmi zřetelným ocáskem, který vystupuje z těla. Ten se pak musí chirurgicky odstranit. Ovšem např. v rozvojových zemím, kde lékařská pomoc není tak dostupná žijí lidé s touto anomálií po celý život.
(Inteligentní plazí profil a jeho případná aktivita na planetě Zemi je jedno z několika témat, které ve svém výzkumu a badatelské práci preferuji. I když by se na první pohled a nebo při zcela ploském způsobu zkoumání zdálo, že problematika je tohoto typu je holý nesmysl, nelze podcenit sílu historických a prehistorických pramenů. Jejich charakteristika a způsob prezentace v rozličných dobách, kulturách a geografických místech planety je tak analogická, že jí rozhodně nelze přejít mávnutím ruky. Jsou to právě tyto prameny, které nám přináší až neuvěřitelně přesný popis reptiloidních forem existence na naší planetě. Pozn. J.CH.).
V roce 1998 jsem 15 dnů cestoval po Spojených Státech. Během této krátké doby jsem se setkal více jak dvanácti různými lidmi, kteří měli osobní zkušenost s přímý fyzickým kontaktem s reptiloidní formou existence. Mezi těmito lidmi jsou i dva televizní reportéři, kteří zažili děsivý zážitek přímo během natáčení osobní prezentace vlivného politika, který je známý svými aktivitami ve prospěch centralizace globální moci, která je více známá jako "Nový Světový Pořádek".
Reportér viděl na vlastní oči jak v jedné chvíli se u inkriminované osoby počíná měnit obličej přičemž začal nabývat tvaru připomínající "ještěrku". V tu chvíli kolegyně reportérka viděla to samá, ale na rukou této osoby. Mutace trvala velmi krátký okamžik, ale byla dostatečně dlouhá na to, aby se reportéři ujistili, že nejde o omyl.
Ten samý moderátor mi také sdělil, že podobnou zkušenost zažil i jeden policista, který byl na rutinní kontrole jedné kancelářské budově v místě zvaném "Aurora" nedaleko Denveru. Daný policista hovořil přímo v suterénu této budovy s ředitelkou jedné ze společností o extrémním zabezpečení této stavby. Dotyčná žena vyzvala policistu k tomu, aby se v rámci kontroly zabezpečení budovy podíval také do vyšších pater. Poukázala ale na to, že výtahy jezdí pouze do některých pater. Během rozhovoru mu ovšem také svěřila s velmi podivným zážitkem , který se jí přihodil před několika týdny.
Jednou přivolala výtah, jelikož se chtěla dostat do jiné části budovy. Když výtah přijel a dveře se otevřely spatřila uvnitř zvláštní postavu, která jevila rysy albína. Obličej měl ale tvar ještěrky a oči měly vertikální zorničky jako je tomu u plazů. Tato ještěří postava vystoupila z výtahu a před budovou nastoupila do vozidla. Uvedený policista byl natolik zaujat vyprávěním ženy, že započal s vlastním pátráním ohledně tajuplné "ještěří postavy". Zjistil, že výtah, ale i všechna horní poschodí budovy kam je oficiální přístup zakázán (a odkud také podivný tvor jel výtahem) patří státní společnosti, která je známá jako "Central Intelligence Agency" - CIA.
(Dovolím si nyní Davidovi Ickemu na tomto místě skočit do řeči. Jde o to, aby záležitost s náhlým viděním či vnímáním plazího desigenu u jinak "normálně" vypadajících jedinců byla správně pochopena. Odkázal bych nejdříve opět na tzv. "Dokumenty Lacerta" o kterých tu na stránkách byla již nejednou řeč. V nich se totiž praví o silných mentálních schopnostech reptiloidních forem inteligence, kteří jsou schopné lidské bytosti doslova vtisknout do mysli falešný otisk reality. V našem případě touto falešnou realitou může být zdánlivý lidský desigen těla. Lidská mysl není schopná odlišit skutečnou realitu od iluze. Zjistilo se, že tímto způsobem lze působit i na dav či větší skupinu člověka. Jsem přesvědčen o tom, že za jistých okolností může toto veskrze vysoce kvalitní mimikry selhávat - byť na okamžik, ale může. V té chvíli se dostáváme k případům, které popisuje Icke. V současné době se snažím podnítit výzkum, který detailně analyzoval za jakých okolností došlo k selhání mimikry. Mám za to, že určitě dojdeme k některým společným a spojujícím znakům jako překvapení, úlek, alkoholové utlumení atp. Pozn. J.CH.).
Pak tu jsou zážitky Cathy O´ Brien jejíž mysl byla součástí masivní manipulace po více jak 25 let. její příběh sepsal  bývalý pracovník tajných služeb Mark Phillips. (Čtenáři internetového magazínu Matrix-2001.cz se mohou s jejím příběhem setkávat každý týden ve speciálním seriálu reportáží. Pozn. J.CH.). I když se to zda samozřejmě neuvěřitelné, pak máme-li věřit jejímu tvrzení, byla opakovaně zneužívaná mnohými známými osobnostmi Spojených států. Jmenovitě pak zmiňuje Geralda Forda, Billa Clintona. Zvláštní místo pak prý zaujímá sériový vrah George Bush, který mimo jiné měl znásilnit i její dceru Kelly O´Brian. Jelikož mocenské síly usilovaly o to, aby Cathy O´ Brian byly odstraněné veškeré informace týkající se její dcery Kelly, byla tato žena tajně vpravena do utajovaného programu pod názvem "Project Monarch". Ve svém materiálu popisuje jak se ve Washingtonu setkala s Georgem Bushem v jedné z jeho pracoven ve chvíli když se na okamžik přeměnil v jakousi velkou "ještěrku" stojící na dvou nohách. Vše se odehrálo během velmi krátké doby. Bush měl pak o sobě tvrdit, že je "cizinec" a není prý sám.
Je pochopitelně velmi složité a těžké přijímat takové informace a natož je brát alespoň trochu vážně. Jsem přesvědčen o tom, že blízká budoucnost ukáže jde je pravda. Zatím bychom tyto skutečnost měly vnímat jak jistý druh inspirace, která by měla podnítit zájem a aktivitu v těch oblastech neznáma, kterých se tak intenzivně dotýká. Když už nic jiného měli bychom se zajímat o tak podezřelé aktivity jakými jsou různé vládní manipulační a kontrolní mechanismy a programy, které mají v úmysl kontrolovat a ovládat lidskou mysl. Jistá odnož těchto aktivit se týká TV a filmové produkce.
Existují okolnosti, které naznačují, že mnoho známých filmových režiséru pracuje tajně pro Systém. Měl by mezi ně patřit i známý Gorge Lucas - producent "Hvězdných válek". Tento člověk je prý ve skutečnosti operativcem CIA a NSA pracující ve skupině, která má přímo za úkol formovat globální lidské povědomí a hlavně podvědomí přesně stanoveným způsobem. Scénář jistých filmů není náhodný, ale je výsledkem cílevědomé činnosti s pevně nastavenými parametry výsledku, kterého má v prostředí živné půdy lidského mozku a vědomí dosáhnout.
Je možné připustit kacířskou myšlenku o tom, že po tisíce let cizorodá plazí rasa uvnitř lidského společenství řídí chod událostí na této planetě?
Proslýchá se, že bývalý mexický prezident Miguel de la Madrid (prezidentoval v osmdesátých letech 20. stol.) byl s Cathy O´Brian  také ve spojení. V jednom velmi důvěrném rozhovoru se svěřil s legendou o prastaré ještěří rase, která kdysi dávno zaútočila na zdejší Mayskou kulturu. Útok neprobíhal na fyzické úrovni, ale na astrální resp. citově emoční a mentální rovině. Informace, které jsou zakódované v mayských stupňovitých pyramidách velmi mnoho osvětlují o tomto incidentu. Byla to právě tato situace, která donutila Maye náhle a bez jakékoliv přípravy se stáhnout z této dimenze. V mayské kultuře je velmi mnoho zmínek o inteligentních plazech.
Bývalý mexický prezident také zmínil,že existují dodnes aktivní jisté dimenzionální brány na různých místech naší planety, kterými tyto entity v hromadných formacích prochází do naší reality. Sdělil také, že každá vyspělá prehistorická lidská civilizace si vychovávala tzv. "Strážce". Byli to speciálně vycvičení telepaté, kteří měli za úkol střežit tyto dimenzionální brány a ve chvíli aktuální průchodu cizí inteligence okamžitě telepaticky varovali svůj národ. Po celé planetě tak svého času existovala ze strany lidských předků "kontrolní síť", která monitorovala aktivity ve spojení s těmito dimenzionálními bránami.
(Ano, Miguel de la Madrid hovoří bezpochyby pravdu. Zbývá dodat, že monitoring těchto dimenzionálních portů je v současné době v troskách. Není prakticky nikoho kdo, by tyto "brány" střežil" a poskytoval "echo" ostatním. Navíc jak je stále zřejmější, že se snaží reptiloidní mocenská klika USA získat tyto porty pod kontrolu. Je jedno na jaké kde půdě jiného svrchovaného států se nachází. Používají sílu, brutalitu a nemilosrdenství k tomu, aby dosáhli svého cíle. Tyto aktivity jsou vysoce podezřelé a jejich účel zůstává zahalen tajemství. Pozn. J.Ch.).
Na místě je tedy otázka: "Co se chystá?!"

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/autor/43-david-icke/

Nejvyšší tajemství (8)

05.03.07   David Icke

Soudobá věda je přesvědčena o tom, že disponujeme v našem těle mnohými orgány, které nás stále spojují s plazími předky. Jedním z těchto orgánů je jistá část našeho mozku, která souvisí s pravou mozkovou hemisférou. Mnozí neuroanatomové jako Paul Maclean jsou přesvědčeni, že se v našem mozku nachází jakási tajuplná starověká sekvence, která je evolučním pozůstatkem po našich plazích předcích. Tato část mozku se nazývá "R - complex". Maclean je přesvědčen o tom, že právě tato část mozku hraje důležitou roli v "agresivním chování, teritoriální způsobu myšlení, ritualismu a v hierarchickém způsobu společenského kastování". Tyto prvky jsou totiž velmi přesnou kopií chování reptiloidních entit a celé řady hybridních forem inteligence vycházející ze vzájemného křížení. Jiným vědcem, který na toto téma věděl velmi mnoho je známý Carl Sagan. Bohužel ve svých, systémem kontrolovaných vědeckých pojednáních nemohl s pravdou vyjít zdaleka plně ven, a tak zůstalo pouze u náznaků a skrytých indicií. V rámci výše uvedeného tématu je doporučující jeho ojedinělá práce, která se nazývá "Draci Edenu". Zde se vnímavý čtenář může dozvědět některé velmi zásadní indicie a fakta. Mimochodem asi určitě nebude náhodné retrográdní mysterium jeho jména - "SAGAN - NAGAS". Nagas je starobylé indické označení pro pravěké reptiloidní formy inteligence.

Velké evoluční tajemství v sobě skrývá lidský zárodek. Postupně tak jak se vyvíjí v extrémně rychlém tempu opakuje celou řadu evolučních sekvencí (ptačí, rybí, ale také i plazí). Teprve v osmém týdnu nastupuje klasický savčí profil plodu. Dalším důležitým anatomickým faktorem, který nás evidentně spojuje s plazí formou, je malý ocásek, jež se formuje v oblasti bederní páteře. Jsou známé případy, kdy genetické instrukce jež jsou pevně uložené uvnitř genomu si nejsou schopné zapamatovat poslední zápisy. Těla takového člověka je obdařeno skutečně velmi zřetelným ocáskem, který vystupuje z těla. Ten se pak musí chirurgicky odstranit. Ovšem např. v rozvojových zemím, kde lékařská pomoc není tak dostupná žijí lidé s touto anomálií po celý život.

(Inteligentní plazí profil a jeho případná aktivita na planetě Zemi je jedno z několika témat, které ve svém výzkumu a badatelské práci preferuji. I když by se na první pohled a nebo při zcela ploském způsobu zkoumání zdálo, že problematika je tohoto typu je holý nesmysl, nelze podcenit sílu historických a prehistorických pramenů. Jejich charakteristika a způsob prezentace v rozličných dobách, kulturách a geografických místech planety je tak analogická, že jí rozhodně nelze přejít mávnutím ruky. Jsou to právě tyto prameny, které nám přináší až neuvěřitelně přesný popis reptiloidních forem existence na naší planetě. Pozn. J.CH.).

V roce 1998 jsem 15 dnů cestoval po Spojených Státech. Během této krátké doby jsem se setkal více jak dvanácti různými lidmi, kteří měli osobní zkušenost s přímý fyzickým kontaktem s reptiloidní formou existence. Mezi těmito lidmi jsou i dva televizní reportéři, kteří zažili děsivý zážitek přímo během natáčení osobní prezentace vlivného politika, který je známý svými aktivitami ve prospěch centralizace globální moci, která je více známá jako "Nový Světový Pořádek".

Reportér viděl na vlastní oči jak v jedné chvíli se u inkriminované osoby počíná měnit obličej přičemž začal nabývat tvaru připomínající "ještěrku". V tu chvíli kolegyně reportérka viděla to samá, ale na rukou této osoby. Mutace trvala velmi krátký okamžik, ale byla dostatečně dlouhá na to, aby se reportéři ujistili, že nejde o omyl.

Ten samý moderátor mi také sdělil, že podobnou zkušenost zažil i jeden policista, který byl na rutinní kontrole jedné kancelářské budově v místě zvaném "Aurora" nedaleko Denveru. Daný policista hovořil přímo v suterénu této budovy s ředitelkou jedné ze společností o extrémním zabezpečení této stavby. Dotyčná žena vyzvala policistu k tomu, aby se v rámci kontroly zabezpečení budovy podíval také do vyšších pater. Poukázala ale na to, že výtahy jezdí pouze do některých pater. Během rozhovoru mu ovšem také svěřila s velmi podivným zážitkem , který se jí přihodil před několika týdny.

Jednou přivolala výtah, jelikož se chtěla dostat do jiné části budovy. Když výtah přijel a dveře se otevřely spatřila uvnitř zvláštní postavu, která jevila rysy albína. Obličej měl ale tvar ještěrky a oči měly vertikální zorničky jako je tomu u plazů. Tato ještěří postava vystoupila z výtahu a před budovou nastoupila do vozidla. Uvedený policista byl natolik zaujat vyprávěním ženy, že započal s vlastním pátráním ohledně tajuplné "ještěří postavy". Zjistil, že výtah, ale i všechna horní poschodí budovy kam je oficiální přístup zakázán (a odkud také podivný tvor jel výtahem) patří státní společnosti, která je známá jako "Central Intelligence Agency" - CIA.

(Dovolím si nyní Davidovi Ickemu na tomto místě skočit do řeči. Jde o to, aby záležitost s náhlým viděním či vnímáním plazího desigenu u jinak "normálně" vypadajících jedinců byla správně pochopena. Odkázal bych nejdříve opět na tzv. "Dokumenty Lacerta" o kterých tu na stránkách byla již nejednou řeč. V nich se totiž praví o silných mentálních schopnostech reptiloidních forem inteligence, kteří jsou schopné lidské bytosti doslova vtisknout do mysli falešný otisk reality. V našem případě touto falešnou realitou může být zdánlivý lidský desigen těla. Lidská mysl není schopná odlišit skutečnou realitu od iluze. Zjistilo se, že tímto způsobem lze působit i na dav či větší skupinu člověka. Jsem přesvědčen o tom, že za jistých okolností může toto veskrze vysoce kvalitní mimikry selhávat - byť na okamžik, ale může. V té chvíli se dostáváme k případům, které popisuje Icke. V současné době se snažím podnítit výzkum, který detailně analyzoval za jakých okolností došlo k selhání mimikry. Mám za to, že určitě dojdeme k některým společným a spojujícím znakům jako překvapení, úlek, alkoholové utlumení atp. Pozn. J.CH.).

Pak tu jsou zážitky Cathy O´ Brien jejíž mysl byla součástí masivní manipulace po více jak 25 let. její příběh sepsal  bývalý pracovník tajných služeb Mark Phillips. (Čtenáři internetového magazínu Matrix-2001.cz se mohou s jejím příběhem setkávat každý týden ve speciálním seriálu reportáží. Pozn. J.CH.). I když se to zda samozřejmě neuvěřitelné, pak máme-li věřit jejímu tvrzení, byla opakovaně zneužívaná mnohými známými osobnostmi Spojených států. Jmenovitě pak zmiňuje Geralda Forda, Billa Clintona. Zvláštní místo pak prý zaujímá sériový vrah George Bush, který mimo jiné měl znásilnit i její dceru Kelly O´Brian. Jelikož mocenské síly usilovaly o to, aby Cathy O´ Brian byly odstraněné veškeré informace týkající se její dcery Kelly, byla tato žena tajně vpravena do utajovaného programu pod názvem "Project Monarch". Ve svém materiálu popisuje jak se ve Washingtonu setkala s Georgem Bushem v jedné z jeho pracoven ve chvíli když se na okamžik přeměnil v jakousi velkou "ještěrku" stojící na dvou nohách. Vše se odehrálo během velmi krátké doby. Bush měl pak o sobě tvrdit, že je "cizinec" a není prý sám.

Je pochopitelně velmi složité a těžké přijímat takové informace a natož je brát alespoň trochu vážně. Jsem přesvědčen o tom, že blízká budoucnost ukáže jde je pravda. Zatím bychom tyto skutečnost měly vnímat jak jistý druh inspirace, která by měla podnítit zájem a aktivitu v těch oblastech neznáma, kterých se tak intenzivně dotýká. Když už nic jiného měli bychom se zajímat o tak podezřelé aktivity jakými jsou různé vládní manipulační a kontrolní mechanismy a programy, které mají v úmysl kontrolovat a ovládat lidskou mysl. Jistá odnož těchto aktivit se týká TV a filmové produkce.

Existují okolnosti, které naznačují, že mnoho známých filmových režiséru pracuje tajně pro Systém. Měl by mezi ně patřit i známý Gorge Lucas - producent "Hvězdných válek". Tento člověk je prý ve skutečnosti operativcem CIA a NSA pracující ve skupině, která má přímo za úkol formovat globální lidské povědomí a hlavně podvědomí přesně stanoveným způsobem. Scénář jistých filmů není náhodný, ale je výsledkem cílevědomé činnosti s pevně nastavenými parametry výsledku, kterého má v prostředí živné půdy lidského mozku a vědomí dosáhnout.

Je možné připustit kacířskou myšlenku o tom, že po tisíce let cizorodá plazí rasa uvnitř lidského společenství řídí chod událostí na této planetě?

Proslýchá se, že bývalý mexický prezident Miguel de la Madrid (prezidentoval v osmdesátých letech 20. stol.) byl s Cathy O´Brian  také ve spojení. V jednom velmi důvěrném rozhovoru se svěřil s legendou o prastaré ještěří rase, která kdysi dávno zaútočila na zdejší Mayskou kulturu. Útok neprobíhal na fyzické úrovni, ale na astrální resp. citově emoční a mentální rovině. Informace, které jsou zakódované v mayských stupňovitých pyramidách velmi mnoho osvětlují o tomto incidentu. Byla to právě tato situace, která donutila Maye náhle a bez jakékoliv přípravy se stáhnout z této dimenze. V mayské kultuře je velmi mnoho zmínek o inteligentních plazech.

Bývalý mexický prezident také zmínil,že existují dodnes aktivní jisté dimenzionální brány na různých místech naší planety, kterými tyto entity v hromadných formacích prochází do naší reality. Sdělil také, že každá vyspělá prehistorická lidská civilizace si vychovávala tzv. "Strážce". Byli to speciálně vycvičení telepaté, kteří měli za úkol střežit tyto dimenzionální brány a ve chvíli aktuální průchodu cizí inteligence okamžitě telepaticky varovali svůj národ. Po celé planetě tak svého času existovala ze strany lidských předků "kontrolní síť", která monitorovala aktivity ve spojení s těmito dimenzionálními bránami.

(Ano, Miguel de la Madrid hovoří bezpochyby pravdu. Zbývá dodat, že monitoring těchto dimenzionálních portů je v současné době v troskách. Není prakticky nikoho kdo, by tyto "brány" střežil" a poskytoval "echo" ostatním. Navíc jak je stále zřejmější, že se snaží reptiloidní mocenská klika USA získat tyto porty pod kontrolu. Je jedno na jaké kde půdě jiného svrchovaného států se nachází. Používají sílu, brutalitu a nemilosrdenství k tomu, aby dosáhli svého cíle. Tyto aktivity jsou vysoce podezřelé a jejich účel zůstává zahalen tajemství. Pozn. J.Ch.).

Na místě je tedy otázka: "Co se chystá?!"