Nejvyšší tajemství - 9. díl

13.03.07   David Icke
V předchozí části jsem naznačil případ Cathy O´ Brian. Není pravděpodobnější, že pod vlivem drog a jiných technik přepnula Cathyina mysl do dimenze, ve které fungují plazi? Plazovití přicházejí z nižší čtvrté dimenze a používají svá fyzická těla pouze jako nástroje k manipulaci s touto. Pak tedy dává smysl, že pokud naladíte svou mysl na jejich pravou dimenzi, uvidíte je takové, jací doopravdy jsou. Cathyiny popisy odrážejí vyprávění některých 'unešených', kteří si vybavili, že jejich mimozemští únosci nejprve vypadali celkem lidsky, ale potom se proměnili a vypadali jako polidštění ještěři. Jsou tito lidé skutečně unášeni mimozemšťany ve vesmírných lodích nebo jsou podrobeni technikám kontroly myšlení tak, jak to prožila Cathy O'Brien, a které je napojují na nižší čtvrtou dimenzi? Hunter S. Thompson popisuje ve své knize "Strach a hnus v Las Vegas" vidění plazovitých ve stavu pod vlivem drog a také chlápek, jehož jsem potkal ve Spojených státech (v těch patnácti dnech, které jsem dříve zmínil), mi vyprávěl podobný příběh. 'Ujížděl si' na obrovských dávkách LSD v šedesátých letech a ve svém silně změněném stavu vědomí viděl některé lidi jako lidské bytosti a jiné jako polidštěné ještěrky a jiné plazovité. Chvíli věřil, že má pouze halucinace, ale jako pravidelný 'výletník' na vysokých dávkách si začal uvědomovat, že to, co vidí, obvykle kolem třetího dne svého pětidenního 'výletu', nebyla halucinace, ale vibrační zvedání závojů, jež mu umožnilo vidět za fyzickou skutečností sílu kontrolující danou osobu.
V těchto chvílích měli vždy jedni lidé ještěrčí rysy a jiní lidé vždy vypadali jako lidské bytosti. Nikdy se neprohodili. Také začal pozorovat, že ti lidé, kteří ho obklopovali a kteří mu v jeho změněném stavu připadali jako ještěrkovití, vždy reagovali stejně na filmy, televizní programy atd. "Smáli jsme se a říkali: "tady přicházejí ještěrky"," řekl mi. Věřil, že existuje' 'morfogenetické pole', které se promítá do DNA ještěrkovitých lidí a upravuje buněčnou strukturu podle genetického programu plazovitých. Čím více plazovitých genů osoba má, tím snadněji u ní dochází k této komunikaci, či spíše kontrole a ovládání.
A ti, kteří mají buněčnou strukturu nejvíce přizpůsobenou programu plazovitých, tvoří Elitní rodiny, které dnes ovládají svět. A jistě není bez důvodu, že Diana, Princezna z Walesu, nazývala Windsory 'ještěry' a 'plazy' a říkala se vší vážností: "Nejsou to lidé". Toto mi bylo řečeno Dianiným blízkým důvěrníkem, kterého podrobněji cituji později v této knize.
Ke konci těchto 15 dnů, během kterých jsem potkával člověka za člověkem a vždy vyslechl tentýž příběh o tom, jak viděli proměnu lidí v ještěry, jsem seděl v diskusní místnosti veletrhu Whole Life Expo v Minneapolis, kde jsem vystupoval a povídal si o těchto zkušenostech, když v tom ke mně přišla jasnovidkyně a řekla, že ví, o čem mluvím, jelikož ona viděla plazy uvnitř a okolo těl vedoucích světových politických špiček a také obchodní, bankovnické a vojenské elity. Toto bylo možné, neboť jako někdo, kdo má přístup k jasnovidnému vidění, byla schopna vidět za fyzično až do nižší čtvrté dimenze, kde tito plazi přebývají.
Co řekl Miguel De La Madrid  Cathy O'Brien? Členové rodových linií plazů-lidí by mohli volně přepínat z lidského vzhledu do vzhledu leguána skrze své schopnosti chameleona - "dokonalý prostředek k proměně ve světové lídry". Tato jasnovidka řekla, že většina lidí na pozicích moci, se zdají být plazy, ale že jsou tam také jiní, kteří jsou stále lidskými bytostmi a tito lidé, jak říká, jsou "zastíněni a ovládáni" plazy, ale sami ve skutečnosti plazy nejsou.
My bychom to mohli nazvat 'být ovládaný či posedlý'. Zde je nutno odlišit. Existují 'čistokrevní', kteří jsou plazy užívajícími lidskou podobu k zakrytí jejich pravé podstaty a 'kříženci', plazo-humanoidní zkřížené rody, které jsou ovládány plazy ze čtvrté dimenze. Třetím typem jsou plazi, kteří se přímo projevují v této dimenzi, ale nedokáží udržet tento stav nepřetržitě.
Někteří z 'Mužů v černém' jsou příkladem přesně tohoto. Mnoho z ovládaných lidí nemá o této skutečnosti ani nejmenší ponětí, ale jejich myšlenky jsou myšlenkami plazů a chovají se tak, že podporují Agendu, aniž by si uvědomovali, jak a proč jsou využíváni. Vedoucí rodiny Bratrstva jako Rothschildové a Windsorové jsou čistokrevní - plazi nosící lidská fyzická těla jako pláštík, při plném vědomí toho, kým ve skutečnosti jsou a s plnou znalostí Agendy, o jejíž zavedení usilují.
Další poznámka jasnovidky se týkala Hillary Clintonové, kterou ve svém změněném stavu vědomí vidí jako plaza, zatímco její manžel a bývalý americký prezident, Bill Clinton, je pouze zastíněným a ovládaným jedincem. Toto je zajímavé s ohledem na můj vlastní výzkum a výzkum ostatních lidí, který odhaluje skutečnost, že Hillary se nachází mnohem výše v hierarchii než Bill, který je z rodu kříženců a je pouhým pěšákem ve hře, jenž má být použit a v případě potřeby odstraněn. Není to vždy tak, že nejmocnější lidé se nacházejí na zdánlivě nejvyšších pozicích moci. Často na nich nejsou. Tahají za šňůrky těch, kteří se zdají být u moci.
Je zde ještě jeden zásadní rozdíl mezi čistokrevnými a kříženci. Vše je tvořeno zvukem. Když myslíte nebo cítíte, vysíláte energetickou vlnu, která mění energii kolem vás tak, aby rezonovala na stejné vibrační úrovni. Tato vlna je ve skutečnosti zvukem, vysílajícím za hranice lidského sluchu. Forma nemůže existovat bez zvuku. Jak můžete vidět v úžasné videonahrávce, nazvané Cymatics, zvuk je tím, co tvaruje hmotu do formy. Na videonahrávce jsou písek a jiné částice umístěny na kovový podnos a ten je rozechvíván různými zvuky, které přeskupí písek do fantastických, často geometrických vzorů. S každou změnou zvuku se mění i vzory.
Vraťte se zpět k původnímu zvuku a původní vzor se okamžitě také vrací. Je to jako vlny, které formují soustředné kruhy planetárních oběžných drah okolo Slunce, jak jsem zmínil v předchozí kapitole. Sluneční soustava je také výtvorem zvuku. Všechno jím je. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo...zvuk. Na nahrávkách Cymatics vidíte, jak se částice seskupují do mini planet, slunečních soustav a galaxií - právě působením zvukových vibrací. Zvuk je také báječným způsobem léčení, protože rozezvučením těla a jeho orgánů na jejich pravé vibrace, tyto mohou být vyléčeny. Nemoc je 'dis-ease', tedy ne-pohoda, nesoulad přirozeného vibračního stavu těla a protože naše myšlenky a emoce jsou ve skutečnosti zvukové vlny, naše nevyvážené myšlenky a emoce narušují vibrační harmonii a proto vedou k nesouladu a tedy k 'dis-ease', nepohodě, nemoci (angl. nemoc - illness nebo také disease, vs. ease znamená pohoda, pozn.překl.).
A touto cestou způsobuje emocionální stres onemocnění. Je to tak jednoduché. Dalším neuvěřitelným příkladem všech těchto věcí, jež je možno vidět na videonahrávce Cymatics, je formování částic do obrazců téměř lidských postav, následkem vysílání jistých zvuků. Naše těla jsou také výsledkem přenášení zvukem rozezvučené energie do formy a pokud jsou naše mysle dostatečně mocné, aby dokázaly změnit zvukovou škálu těla, stěhuje se do jiné formy nebo docela zmizí z dimenze. Tomu se říká střídání forem. To není zázrak, je to věda, přírodní zákony stvoření. Čistokrevní plazi nižší čtvrté dimenze mohou proto rozpustit svou 'lidskou' fyzickou formu a proměnit ji ve svou plazí úroveň bytí. Tvary se prohodí. Nám v naší dimenzi připadají lidští, ale je to pouze vibrační pláštík.
Poté, co jsem dokončil první verzi této kapitoly, potkal jsem další ženu, tentokrát v Anglii, která byla provdaná za muže zapleteného do Satanských rituálů a sítí Bratrství. Byl hlavním správcem pozemků zvaných Burnham Beeches blízko hranice Buckinghamshire-Berkshire pár mil od Slough, západně od Londýna. Toto prastaré naleziště zmíněné v Doomsday Book v dobách Williama Dobyvatele v 11.století je známé právě díky Satanismu. Dáma, která se mnou hovořila, venčila svého psa jednou za soumraku na počátku sedmdesátých let, když v tom uviděla postavu v dlouhém červeném hávu. Když muž zvedl hlavu, spatřila obličej ještěra.
Samozřejmě si myslela, že se zbláznila, ale nebyla to iluze, řekla. 'Ještěr' byl velmi skutečný a velmi fyzický, žádné zdání. Je velmi jasnovidná a později začala u lidí vnímat buď proměnu v ještěry přímo před jejím zrakem nebo v jiných případech jimi byli zastíněni přesně tak, jak popsala americká jasnovidka. Když se podíváte na sekci s obrázky, uvidíte umělecké zpracování toho, co vidí svým jasnovidným zrakem jasnovidka, a co bylo naprosto shodně popsáno mnoha dalšími lidmi.
Dvacátého července 1988 oznámilo několik lidí v Bishopsville v Jižní Kalifornii, že byli ohroženi "vysokým ještěřím mužem, který měl sedm nohou, žádné vlasy, obočí, ani rty, měl tři prsty na každé ruce a velké sešikmené oči, které rudě zářily". Tento "ještěro-člověk" byl spatřen pětkrát a příběh přinesly deníky Los Angeles Times a Herald Examiner.
Pokud plynete s proudem života a nasloucháte své intuici, je vám ukázáno vše, co potřebujete vědět neuvěřitelnou synchronicitou, jež nás denně obklopuje a vede nás skrze kouřové clony a zrcadlové síně. Jednoho únorového dne roku 1998 v Johannesburgu, v Jižní Africe, jsem strávil pět hodin rozhovorem se šamanem Zulu jménem Credo Mutwa. Slovo Zulu znamená Lidé z Hvězd, neboť věří, že jsou královskou rasou, jejíž vnik leží mimo tuto planetu. Hovořili jsme o globální manipulaci a jeho přesvědčení, že mimozemská rasa stojí za globálním Bratrstvím monarchů, politiků, bankéřů a vlastníků médií.
Potom jsem se vrátil do domu, kde jsem bydlel a zapsal jsem si hlavní body, které zmínil, do svého laptopu, předtím, než jsem si večer sešel sednout dolů do haly. Když jsem se posadil, právě začínal film, který se jmenoval The Arrival  (Příchod) a byl o mimozemské plazovité rase, která převzala vládu nad planetou tak, že fungovala v lidských tělech. Někdo se snažil mi něco sdělit! A to něco je pravda. Další méně známý film, který jsem v té době viděl se jmenoval They Live (Oni žijí) a tématem bylo opět převzetí planety mimozemskou civilizací, která pracovala skrze lidská fyzická těla.
Alien Resurrection byl dalším filmem s tématem plazů přebývajících v lidských tělech. Nicméně, film, který se nejvíce přiblížil pravdě je americký televizní seriál z osmdesátých let nazvaný "V". Vypráví o plazovité mimozemské rase, která převezme vládu nad světem, přičemž vypadají jako lidské bytosti. Film líčí plazy jako pokryté nějakým druhem latexu, což se samozřejmě liší od skutečnosti, avšak téma seriálu uhodilo hřebík na hlavičku a předznamenává události, jež přijdou; jestliže se rychle neprobudíme. Vřele vám doporučuji zvážit shlédnutí videa s 'V', abyste získali vizuální představu ohledně námětů, jež předkládám v tomto materiálu.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/autor/43-david-icke/